ML System ogłosił zmiany w zarządzie firmy

Red.: |Data publikacji:

W nowej kadencji w zarządzie spółki nie zasiądą Edyta Stanek i Anna Warzybok. Nie zostaną też wybrane osoby na ich miejsca. Obie panie pełniły funkcje wiceprezesów zarządu i podjęły decyzję o nieubieganiu się o wybór na następną kadencję. Pozostają jednak w strukturach grupy kapitałowej ML System.

ML System QGlass

Rada nadzorcza spółki zdecydowała o pozostawieniu na nową kadencję trzyosobowego zarządu. Prezesem i dyrektorem generalnym odpowiedzialnym za zarządzanie całą grupą kapitałową pozostaje Dawid Cycoń. Również nadal swoje stanowisko będzie piastował Rafał Sadzyński, wiceprezes i dyrektor operacyjny. Do zarządu wchodzi natomiast jako wiceprezes Łukasz Śnieżek, który do tej pory był dyrektorem ds. finansowych i inwestycji w ML System. Zmiany w zarządzie będą obowiązywały od 21 maja.

Edyta Stanek będzie odpowiedzialna za rozwój struktury organizacyjnej w Stanach Zjednoczonych jako prezes zarządu ML System Inc. Współzałożycielka spółki i wiodący akcjonariusz do tej pory była wiceprezesem zarządu. Jest absolwentką Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka. Edyta Stanek prowadzi również działalność naukową. Jest twórcą kilku patentów, autorką artykułów naukowych z dziedziny fotowoltaiki, a także członkiem Podkarpackiej Rady Innowacyjności oraz Rady Społecznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. W 2022 r. znalazła się na w rankingu Forbes Women „100 kobiet 2022 roku”.

Anna Warzybok dotychczasowa wiceprezes zarządu obejmie stanowisko związane ze strategicznym rozwojem firmy. W tym na pozyskiwaniu finansowania zagranicznej ekspansji ML System, głównie na rynkach Europy Zachodniej i w USA. Jest absolwentką ekonomii, europeistyki oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Wyższej Szkole Administracji i Praworządności w Hoff w Bawarii oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doktorantka na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Anna Warzybok również prowadzi działalność naukową. Jest także autorką publikacji naukowych z zakresu prawa konkurencji i zarządzania projektami, trenerem i wykładowcą z zakresu zarządzania projektami.

Dawid Cycoń, prezes ML System, stwierdził, że:

Zmiany w składzie zarządu ML System były planowane i są naturalną konsekwencją zakończenia naszego wieloletniego programu inwestycyjnego. Ten ambitny program osiągnął swoje cele, co naturalnie prowadzi do przekształceń w naszym zespole kierowniczym i koncentracji na komercjalizacji efektów Strategii Nowej Ery Kwantowej.

Zobacz również

WWGlass ze spadkiem sprzedaży

WWGlass ze spadkiem sprzedaży

WWGlass, należący do 10 największych producentów szyb zespolonych w Polsce, podsumował wyniki finansowe z poprzedniego roku.

Monolit z Zambrowa rozbudowuje zakłady produkcyjne

Monolit z Zambrowa rozbudowuje zakłady produkcyjne

Zambrowski producent okien z PCW i aluminium, firma Monolit, kontynuuje działalność inwestycyjną. Obecnie buduje halę produkcyjną.

Mercor odnotowuje wzrost wartości zamówień

Mercor odnotowuje wzrost wartości zamówień

Wartość zamówień pozyskanych przez Grupę Mercor w kwietniu 2024 była wyższa niż rok wcześniej, ale też przewyższyła poziom z marca bieżącego roku.

1