Grupa Mercor: wyniki pierwszego kwartału

Autor: MR |Data publikacji: 2018-09-19

Grupa Mercor zaprezentowała właśnie wyniki ze sprzedaży. Omówiony został pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019. Firma zanotowała wzrost przychodów, a także istotną poprawę rentowności.

W opublikowanym właśnie raporcie z pierwszego kwartału Grupa Mercor podaje, że zanotowała 8-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży. W Mercorze rok obrotowy zaczyna się 1 kwietnia, zatem pierwszy kwartał kończy się 30 czerwca. Firma, która jest notowana na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, od kilku lat stosuje inny, niż rok kalendarzowy okres rozliczania się. Jeśli chodzi więc o wynik ze sprzedaży, to jest to kwota 82,5 mln zł. Natomiast zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł w I kwartale 4,8 mln zł. Był on wyższy aż o 73 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Mercor, wyniki finansowe
Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Producent systemów ochrony przeciwpożarowej z siedzibą w Gdańsku podał, że nadchodzące kolejne miesiące będą również bardzo korzystne pod względem wyników. Otóż handlowcy Grupy Mercor pozyskali w I kwartale zamówienia, których wartość wynosi ponad 98 mln zł. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 22 proc. Poza tym Krzysztof Krempeć, prezes spółki przyznaje, że w I kwartale udało się wypracować wysoki poziom zysku i bardzo dobre marże. Poza tym Grupa pracuje nad rozwojem nowych produktów, które przyczynią się do większego rozwoju firmy w Polsce, jak i na rynkach eksportowych.

Zobacz również

Innowacyjność się opłaca w Assa Abloy

Innowacyjność się opłaca w Assa Abloy

Assa Abloy podsumowała II kwartał bieżącego roku. Firma odnotowała 11 proc. wzrost wartości sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast wzrost był 14-proc. porównując półrocza.

Nowe prawo zamówień publicznych: czy przetargi będą atrakcyjniejsze?

Nowe prawo zamówień publicznych: czy przetargi będą atrakcyjniejsze?

Nowe prawo zamówień publicznych ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku i zachęcić małe firmy do udziału w przetargach. Jakie zmiany nas czekają?

Winkhaus i Mediola łączą siły na rzecz smart home

Winkhaus i Mediola łączą siły na rzecz smart home

Firma Winkhaus, specjalizująca się w produkcji okuć okiennych i drzwiowych oraz Mediola rozpoczęły współpracę w sektorze smart home. W ramach kooperacji możliwe będzie zintegrowanie rozwiązań obu firm.