Grupa Mercor: wyniki pierwszego kwartału

Autor: MR |Data publikacji: 2018-09-19

Grupa Mercor zaprezentowała właśnie wyniki ze sprzedaży. Omówiony został pierwszy kwartał roku obrotowego 2018/2019. Firma zanotowała wzrost przychodów, a także istotną poprawę rentowności.

W opublikowanym właśnie raporcie z pierwszego kwartału Grupa Mercor podaje, że zanotowała 8-procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży. W Mercorze rok obrotowy zaczyna się 1 kwietnia, zatem pierwszy kwartał kończy się 30 czerwca. Firma, która jest notowana na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, od kilku lat stosuje inny, niż rok kalendarzowy okres rozliczania się. Jeśli chodzi więc o wynik ze sprzedaży, to jest to kwota 82,5 mln zł. Natomiast zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł w I kwartale 4,8 mln zł. Był on wyższy aż o 73 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Mercor, wyniki finansowe
Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Producent systemów ochrony przeciwpożarowej z siedzibą w Gdańsku podał, że nadchodzące kolejne miesiące będą również bardzo korzystne pod względem wyników. Otóż handlowcy Grupy Mercor pozyskali w I kwartale zamówienia, których wartość wynosi ponad 98 mln zł. Jest to wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym o 22 proc. Poza tym Krzysztof Krempeć, prezes spółki przyznaje, że w I kwartale udało się wypracować wysoki poziom zysku i bardzo dobre marże. Poza tym Grupa pracuje nad rozwojem nowych produktów, które przyczynią się do większego rozwoju firmy w Polsce, jak i na rynkach eksportowych.

Zobacz również

Aluprof inwestuje w piec i w marketing

Aluprof inwestuje w piec i w marketing

Aluprof zamierza zainstalować w swoim laboratorium w Bielsku-Białej piec do badań ogniowych. Dostarczy go firma Seco Warwick.

Dovista otworzyła drugą linię do malowania proszkowego

Dovista otworzyła drugą linię do malowania proszkowego

Dovista otworzyła 20 maja drugą linię do malowania proszkowego. Inwestycja warta była ok. 20 mln zł. Dzięki niej zwiększą się moce produkcyjne fabryki.

MERCOR kupuje maszyny i szuka inwestora

MERCOR kupuje maszyny i szuka inwestora

Mercor zakupił za 3 mln zł kompletną linię technologiczną, której wartość rynkowa wynosiła 36,0 mln zł. Posłuży ona do produkcji płyt ogniochronnych mcr Silboard w zakładzie w Mirosławiu k/Płocka. Spółka chce pozyskać też nowego inwestora, który kupiłby pakiet mniejszościowy akcji.