Bezpieczeństwo Pożarowe 4.0 od Mercora

Red.: |Data publikacji:

Gdańska spółka Mercor zamknęła rok obrotowy wynikami o wiele lepszymi niż rok wcześniejszy, a i wielkości tegorocznych zamówień każą jej spokojnie patrzeć w przyszłość. Firma rozwija technologię Bezpieczeństwa Pożarowego 4.0 .

Grupa Mercor, lider segmentu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, m.in. drzwi i klap dachowych, osiągnął w I kwartale br. przychody w wysokości niemal 137 mln zł i było to o 47 proc więcej niż w I kwartale 2021. Jeszcze lepszy i to aż o 222 proc. był wynik EBIT, sięgając wartości 10,8 mln zł. Rewelacyjny okazał się również wypracowany w I kwartale zysk netto, który wyniósł 7,4 mln zł, czym był wyższy o 197 proc. r/r. Także bieżące zamówienia, pozyskane przez spółkę w kwietniu i maju, były o 6 proc. wyższe niż rok wcześniej, co zapowiada kolejny, dobry okres dla firmy.

I kwartał roku 2022 był jednocześnie ostatnim kwartałem roku obrachunkowego Mercora, który rozpoczyna się 1 kwietnia, a kończy 31 marca roku kolejnego. W podsumowaniu roku 2021/2022 spółka wykazała przychody w wysokości 496 mln zł tj. o 28 proc. wyższe niż rok wcześniej. Rozłożyły się one po równo między sprzedaż krajową i eksport. EBIT był wyższy o 16 proc. (44 mln zł), a zysk netto wyniósł 32,5 mln zł i był wyższy r/r o 10 proc. W podsumowaniu roku prezes Krzysztof Krempeć powiedział:

Krzysztof Krempeć, prezes zarządu Mercor SA. fot. D.Iwański

Kończymy rok obrotowy 2021/2022 w dobrym nastroju. Zanotowaliśmy lepsze rok do roku przychody, wynik EBITDA i zysk netto, a do tego ciągle pracowaliśmy nad rozwojem technologicznym w Grupie. Warto podkreślić, że przez ostatnie 12 miesięcy przebiliśmy założenia finansowe z naszej strategii. W strategii Grupy na lata 2020-2023 m.in. stawialiśmy sobie za cel utrzymanie ROE na poziomie 13%. Nasz wynik okazał się dużo lepszy. Wypracowaliśmy zysk netto w wysokości blisko 32,5 mln zł, co daje znacznie wyższy zwrot na poziomie 20%.

Wspomniany przez Prezesa rozwój technologiczny, to m.in. wdrożenie inteligentnych rozwiązań przeciwpożarowych, technologii Bezpieczeństwa Pożarowego 4.0 . Mercor wdraża tą technologię jako pierwsza firma w tym segmencie, wkraczając tym samym w obszar czwartej rewolucji przemysłowej. Za rozwój nowej technologii w Grupie, a także dostarczanie nowatorskich zastosowań dla przemysłu przeciwpożarowego, odpowiada utworzona niedawno spółka mcr Tech Lab. Tak mówi o tym prezes Krempeć:

Wierzymy, że idea Przemysłu 4.0 to przyszłość w całym przemyśle i z pomocą naszych specjalistów z mcr Tech Lab zamierzamy umocnić naszą pozycję w branży. W naszych nowych rozwiązaniach zamierzamy wykorzystywać m.in. sztuczną inteligencję, urządzenia mobilne, technologię blockchain, czy też rozwiązania chmurowe.

Zobacz również

Webinar Koalicji Termomodernizacji już dziś o 10:30

Webinar Koalicji Termomodernizacji już dziś o 10:30

W związku z pogarszającą się koniunkturą w branży stolarki firmy muszą poszukiwać nowych możliwości zdobycia klientów. Jedną z nich jest powstająca właśnie Koalicja Termomodernizacji, o której opowiemy podczas dzisiejszego webinarium, które rozpocznie się o godz. 10:30.

Press Glass gigantem wśród inwestorów zagranicznych

Press Glass gigantem wśród inwestorów zagranicznych

Press Glass to jeden z największych inwestorów zagranicznych. Firma należy do czołowych inwestorów w krajach Europy Środkowo Wschodniej.

Październik był kiepski dla okien i dla drzwi

Październik był kiepski dla okien i dla drzwi

Najnowszy Biuletyn Kwartalny Stolarki, opracowany przez CAB po III kwartale br., przynosi informacje o dobrych wynikach produkcji i eksportu okien w naszym kraju. Pokazuje też dużo gorsze wyniki segmentu drzwi.

1