Nowe współczynniki U tylko dla nowych budów!

Red.: MR |Data publikacji: 2020-11-24

W tym roku jeszcze można się spodziewać doprecyzowania wprowadzanych zmian w prawie budowlanym. Wymóg podwyższonej izolacji termicznej okien i drzwi dotyczyć będzie budynków, dla których zgłoszenie lub pozwolenie wydano po 31 grudnia br.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Projekt ma na celu „dodanie przepisów przejściowych, w zakresie wymagań dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Do rozporządzenia dodany jest § 330a. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 31 grudnia 2020 r.,
w których:

  • został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o pozwolenie na wznowienie robót budowlanych lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
  • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

będą stosowane przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2020 r., czyli wymagane będą obecnie obowiązujące współczynniki U.

Urzędnicy uzasadniają tę zmianę sytuacją epidemiologiczną w kraju. Powoduje ona „negatywny wpływ na wiele gałęzi gospodarki, co w konsekwencji przekłada się na wydłużone działanie organów państwowych. Aby zniwelować możliwe w tym przypadku problemy z terminowym rozpatrzeniem wniosków o pozwolenie na budowę, odrębnych wniosków o zatwierdzenie projektu budowlanego, zatwierdzeniem projektu budowlanego itd., proponuje się dodanie przepisów przejściowych do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie“.

Część branży budowlanej, w tym także niektórzy producenci okien i drzwi zwracali się do Ministerstwa z postulatem wstrzymania zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych. Chodziło o wymagany od 2021 r. wysoki współczynniki izolacyjności termicznej okien i drzwi. Pisaliśmy o tym m.in. TUTAJ. Jak widać Ministerstwo nie jest skłonne powstrzymać te zmiany. Przychyliło się jednak do wniosków grupy producentów (m.in. OknoPlus), by doprecyzować, które nowo budowane budynki muszą spełnić te podwyższone normy, a które jeszcze nie. Cezurą jest tu ostatni dzień roku 2020. Dla złożonych wniosków i decyzji wydanych przed tą datą w momencie odbiorów budynków obowiązywać będą dotychczasowe wymagania, czyli dla okien Uw<1,1 a dla drzwi Ud<1,5.

Zobacz również

Najlepsze wpisy z Pressroomu

Najlepsze wpisy z Pressroomu

Przedstawiamy subiektywną listę najciekawszych wieści z firm, które opublikowaliśmy w ostatnim czasie. Jednocześnie zapraszamy do lektury całego działu Pressroom, w którym można odkryć jeszcze więcej ciekawych treści.

Jak klienci indywidualni w Polsce kupują okna?

Jak klienci indywidualni w Polsce kupują okna?

Centrum Analiz Branżowych przygotowało nowy raport, który sprawdza, jak Polacy kupują okna. Analizie poddano ścieżki zakupowe inwestorów indywidualnych, od pojawienia się potrzeby, aż po wrażenia po zakupie.

Dni Budownictwa i Architektury 2021

Dni Budownictwa i Architektury 2021

W dniach 1-4 lutego 2021 r. odbywać się będą Dni Budownictwa i Architektury organizowane przez grupę MTP. Mają one wypełnić lukę po przeniesionych na listopad targach BUDMA.

1