Kontakt

Wydawca

Centrum Informacji Branżowej

ul. Turmoncka 22 lok. 110

03-254 Warszawa

tel./faks +48 22 678 50 73

cib@forumbranzowe.com

 

Redakcja miesięcznika

Anna Błaszczyńska – redaktor prowadząca

redakcja@forumbranzowe.com

tel.: +48 782 866 272

Redakcja serwisu internetowego

Paweł Gregorczyk – redaktor prowadzący

news@forumbranzowe.com

tel.: +48 503 459 067

Dział reklamy

Iwona Bakiera – dyrektor wydawniczy

reklama@forumbranzowe.com

tel.: +48 609 222 941