Wąskie profile aluminiowe

Red.: |Data publikacji:

Inwestorzy oczekują dzisiaj, że szyby w oknach będą jak największe. Jednocześnie nie chodzi o powiększanie otworów, w które są wstawiane.

Wielu systemodawców profili aluminiowych ma w ofercie również rozwiązania o małej szerokości, choć nie jest ich dużo. Złożenie ościeżnicy z ramą jest wówczas mało widoczne. Z takich kształtowników mogą być konstruowane zarówno okna o klasycznym wyglądzie, również tzw. z ukrytym skrzydłem, jak też balkony z niskim progiem oraz okna i balkony stosowane przede wszystkim w fasadach.

Nie można nie zwrócić uwagi na fakt, że coraz więcej realizacji, także domów jednorodzinnych czy rezydencji, jest w stylu nowoczesnym. W tym zaś przypadku projektanci zdecydowanie sięgają po systemy o tzw. wąkich ramach, czyli znacznie mniejszej wysokości. Korzystanie z większych przeszkleń umożliwia też technologia wklejania szyby, do której jednak dany system musi być przystosowany.

Otwierane okna z aluminium często umieszcza się w dużych, przeszklonych fasadach (fot.: Aluprof)

Zachowana statyka profili

Nie ma definicji, precyzującej wymiary wąskich profili. Przy tym te z aluminium są zbliżone do PCW.

Metal ten jest ponadto znacznie bardziej od tworzywa odporny na odkształcenia. Jednak zwężenie profili może skutkować obniżoną statyką, tym bardziej, że ślusarka jest ciężka.

Wspomnieliśmy, że jednym ze sposobów poprawienia statyki okien jest technologia wklejania szyb. Wskazanie, w jaki sposób uzyskuje się właściwe wzmocnienie kształtowników nie jest jednak proste. Pamiętać trzeba, iż opracowanie konstrukcji o wymaganiach odmiennych od standardowych wymaga precyzyjnego określenia założeń, dokonania symulacji i obliczeń. Konieczne są także: konsultacja z dostawcami profili, wykonanie prototypów, badań. I na koniec potrzebna może być także kontrola dokumentacji.

Dowolne rodzaje okien

W systemach o małej szerokości można wykonywać różnych typów okna otwierane do wewnątrz, czyli rozwierne, uchylne, rozwierno-uchylne oraz stałe. Oferowane są również systemy otwierane na zewnątrz, przeznaczone z reguły na niektóre rynki zagraniczne.

Opisywane rozwiązanie, dzięki bardzo małej szerokości profili aluminiowych widocznych od strony zewnętrznej konstrukcji, umożliwia budowę skrzydeł okiennych z widocznymi lub niewidocznymi z zewnątrz profilami (SG). Połączenia profili narożne i typu T są skręcane lub kołkowane.

Wymiary profili są różne, przy tym np. szerokość ościeżnicy może wynosić nawet 20 mm. Są jednak także systemy znacznie szersze, gdzie złożenie sięga ponad 170 mm.

Niewidoczne skrzydło

Często stosowaną przez systemodawców praktyką w przypadku profili do okien z ukrytym skrzydłem jest specjalny kształtownik zasłaniający ramę skrzydła okiennego od strony zewnętrznej. Dzięki temu jest ono niewidoczne w płaszczyźnie fasady budynku. W innym rozwiązaniu, w którym od strony zewnętrznej widać jedynie ramę skrzydła, ościeżnica niemal w całości jest ukryta pod tynkiem. Profile aluminiowe łączy się poprzez klejenie, spawanie oraz za pomocą łączników mechanicznych. Także tutaj współczynnik Uw może wynosić ok. 0,80 W/m2K, zaś wysokość złożenia jest podobna jak w przypadku „zwykłych” systemów o małej głębokości zabudowy.

Niskie profile aluminiowe mogą upodabniać zwykłe okno do wykonanego ze stali (fot.: Schuco)

Od stolarki opartej na wąskich profilach oczekuje się nie tylko określonej estetyki oraz zwiększonej szyby, ale też niepogorszonej izolacyjności cieplnej. Osiąga się to np. poprzez umieszczenie w kształtownikach przekładek termicznych o grubości 20 mm, wzmocnionych włóknami szklanymi. Inną propozycją jest zamknięcie komory podszybowej i zastosowanie (w wersjach najcieplejszych) wkładu izolacyjnego z aerożelu.

W oknach otwieranych do wewnątrz umieszczona jest uszczelka centralna. Przeszklenia zaś są najczęściej mocowane uszczelkami z EPDM lub neutralnego silikonu.

Najniższa wartość współczynnika Uw w zasadzie niewiele przekracza tę dla stolarki pasywnej, a są też konstrukcje, które spełniają oczekiwane Uw = 0,8 W/m2K.

***

Jeśli chodzi o stylistykę, to w ofercie systemodawców są m.in. profile optycznie upodabniające stolarkę do wykonanej ze stali. Oprócz tradycyjnych można produkować również okna i drzwi otwierane na zewnątrz.

Hanna Czerska

1