Teksty do MultiPublikacji są nadsyłane przez firmy.

SWISSPACER – zużycie energii grzewczej niższe o 8%

Red.: |Data publikacji:

Nowe badanie potwierdza osiągnięcie znacznych oszczędności energii dzięki zastosowaniu w oknach z szybami zespolonymi ramek dystansowych z tworzywa sztucznego.

Ramka dystansowa w termoizolacyjnej szybie zespolonej stanowi wprawdzie niewielki komponent okna, ale ma ogromny wpływ na energochłonność budynku. Element ten dostępny jest w wersji z metalu lub tworzywa sztucznego. Badanie przeprowadzone przez niezależny niemiecki Instytut Budownictwa Pasywnego (Passivhaus Institut Darmstadt) dowodzi na podstawie przedstawionych danych liczbowych, że ramki dystansowe wykonane w 100% z tworzywa sztucznego zwiększają efektywność energetyczną okien. Ponadto ciepła ramka zmniejsza zużycie energii, emisję CO2 i koszty ogrzewania.

Wyniki dla Frankfurtu i Helsinek są reprezentatywne dla strefy klimatu umiarkowanego chłodnego lub zimnego i tym samym można odnieść je odpowiednio do warunków panujących w zachodniej i wschodniej Polsce. W badaniu porównano ramki dystansowe z aluminium, stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego (SWISSPACER) wykorzystywane w oknach domów niskoenergetycznych oraz odpowiadające normom określonym w niemieckim rozporządzeniu o oszczędzaniu energii w nowych budynkach (EnEV 2016). Rezultat jaki uzyskano potwierdza tezę, że dzięki zastosowaniu ramek dystansowych o wysokiej efektywności energetycznej wykonanych z tworzywa sztucznego zamiast z aluminium – w przypadku domów niskoenergetycznych z przeszkleniem podwójnym – można zaoszczędzić około 5,6% całkowitej energii grzewczej w klimacie umiarkowanym chłodnym oraz 4,8% w klimacie zimnym. W odniesieniu do potrójnych szyb zespolonych wartość ta wynosi odpowiednio aż 8,6% i 7,1%.

Oznacza to dużo niższe koszty ogrzewania i w ten sposób właściciele domów mogą cieszyć się z mniejszych rachunków, chociaż samo okno z ciepłą ramką jest minimalnie droższe.

Jeżeli ramki dystansowe mają wysoką wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła ( ramki metalowe), to mimo wykorzystania ultranowoczesnego (pasywnego) profilu okna to szyby zespolone i tak będą oddawały na zewnątrz dużo ciepła. Ciepłe ramki o wysokiej efektywności energetycznej z tworzywa sztucznego mają również przewagę nad analogicznymi elementami wykonanymi z innych materiałów. Według przeprowadzonego badania przewodność cieplna tych pierwszych wynosi 0,14. W przypadku ramek wykonanych ze stali nierdzewnej wartość ta osiąga 0,60 a z aluminium – aż 160 W/(mK). Ponadto ramki dystansowe z tworzywa sztucznego zapewniają większy komfort przebywania w pomieszczeniu, ponieważ znacząco redukują powstanie zjawiska kondensacji pary wodnej na krawędzi szyby, zmniejszają ryzyko tworzenia się pleśni oraz utrzymują temperaturę w bezpośrednim sąsiedztwie okna na optymalnym poziomie.

Zleceniodawcą badania jest producent ciepłych ramek – firma SWISSPACER: – Naszym celem było przedstawienie wiarygodnych danych, potwierdzonych przez niezależny instytut – podkreśla Andreas Geith, Dyrektor Zarządzający.

1