Teksty do MultiPublikacji są nadsyłane przez firmy.

SWISSPACER – najlepsze uszczelnienie krawędzi szyby zespolonej

Autor: |Data publikacji:

Badanie potwierdza: wysokiej klasy rozwiązanie opracowane przez Dow i SWISSPACER poprawia charakterystykę energetyczną fasad.

W obliczu coraz wyższych wymagań w zakresie efektywności energetycznej elewacji szklanych coraz bardziej zyskuje na znaczeniu uszczelnienie krawędzi szyb zespolonych, a w szczególności – zastosowanie przeszkleń strukturalnych. Podczas gdy optymalizacja wartości współczynnika U szkła jest zdecydowanie nieekonomiczna, nadal istnieje znaczny potencjał w zakresie stosowanych uszczelnień i ramek dystansowych. Ekspert w dziedzinie materiałów uszczelniających – firma Dow oraz firma SWISSPACER – specjalista w dziedzinie ciepłych ramek dystansowych przeprowadziły wspólne badanie w tym zakresie; jego realizację powierzono renomowanemu biuru inżynierskiemu Bauwerk (Rosenheim). Wykazało ono, że dzięki optymalnemu połączeniu masy uszczelniającej i ramki dystansowej, wartość współczynnika Ucw fasady można poprawić o ponad  15% – bez zmiany jej konstrukcji.

 DOWSILTM 3364 i SWISSPACER Ultimate – znacznie niższe straty ciepła

W ramach projektu przebadane zostały różne konstrukcje elewacji z najczęściej obecnie stosowanym szczeliwem poliuretanowym (PU), standardowym uszczelnieniem silikonowym oraz opatentowaną, opartą na silikonie technologią DOWSILTM 3364 Warm Edge IG Sealant – każdą z nich zestawiono z ramką dystansową ze stali nierdzewnej lub SWISSPACER Ultimate. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości: np. DOWSILTM 3364 w połączeniu ze SWISSPACER Ultimate w potrójnej szybie zespolonej (40 mm) zastosowanej w elewacji w konstrukcji aluminiowej (głębokość profilu 100 mm, wielkość elementu: 1.0 x 2.0 m) osiąga wartość współczynnika Ucw równą 0,846 W/m2K – oznacza to obniżenie współczynnika przenikalności cieplnej o ponad 13% w porównaniu z ramką dystansową ze stali nierdzewnej. Zastosowanie konwencjonalnego uszczelnienia PU i ramki dystansowej ze stali nierdzewnej pozwala na osiągnięcie dla tej samej konstrukcji elewacji wartości Ucw wynoszącej jedynie 1,002 W/m2K – ogólna efektywność energetyczna zaawansowanego rozwiązania jest więc o ponad 15% lepsza.

W wyniku wykorzystania tego zaawansowanego rozwiązania, temperatura po wewnętrznej stronie szyby jest ponadto o 2 oC wyższa niż w przypadku uszczelnienia konwencjonalnego i ramki dystansowej ze stali nierdzewnej. W standardowych warunkach klimatycznych (temperatura w pomieszczeniu 20°C i wilgotność względna 50%) konstrukcja taka powoduje, że wilgoć na szybie ulega kondensacji dopiero przy temperaturze zewnętrznej -49°C.

Większa swoboda projektowania elewacji

Nowe rozwiązanie oferuje szereg korzyści firmom zajmującym się realizacją konstrukcji metalowych oraz mniejszym przedsiębiorstwom wykonującym fasady: elewacje „całoszklane” z systemem uszczelnienia opartym na profilu w kształcie litery „U” (Toggle) są szczególnie odpowiednie w przypadku konstrukcji o małych i średnich rozmiarach, ponieważ ich wytwarzanie jest łatwe i ekonomiczne. Dzięki parametrom oferowanym przez DOWSILTM 3364 i SWISSPACER Ultimate, uzyskują one również doskonałe wyniki pod względem efektywności energetycznej. Inwestorzy, architekci i projektanci doceniają fakt, że w wielu przypadkach nie jest konieczne wprowadzanie zmian projektowych ani dodatkowej izolacji fasady, co wiązałoby się z kolejnymi kosztami.

Raport z badania i dalsze informacje można pobrać ze stron internetowych pod adresem www.dow.com/construction i www.swisspacer.com

 

1