Społeczna odpowiedzialność biznesu dzisiaj

Red.: |Data publikacji:

Na przełomie marca i kwietnia, kiedy ilość zakażeń wirusem COVID-19 sięgnęła w naszym kraju 400-500 przypadków dziennie, z obawami patrzyliśmy na puste lub wręcz nieczynne salony sprzedaży stolarki. Dzisiaj, kiedy ilość tych stwierdzonych przypadków jest 10-krotnie wyższa, tym bardziej powinniśmy spoglądać w stronę dilerów i ich ekip i wszelkimi możliwymi sposobami pomagać im, aby BEZPIECZNIE mogli obsługiwać swoich klientów. O podjętych środkach bezpieczeństwa należy głośno komunikować klientom, bo już od wiosny przecież przygotowywaliśmy się do tego. Szczegóły w programie #KlientBezpieczny.

Firmy już od wiosny angażują się w bezpieczeństwo klientów (fot. Winkhaus)

Nie mniejszą jednak troskę powinno się w tej sytuacji wykazywać wobec własnych pracowników. Jak napisali bowiem ostatnio wybitni specjaliści z Polskiej Akademii Nauk*, „sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli”. Eksperci PAN-u zwracają uwagę, że ponowny lockdown kraju nie jest chyba możliwy, z uwagi na to, że koszty zamknięcia państwa byłyby ciosem dla całej gospodarki. Jednak, aby uniknąć tego scenariusza, proszą wszystkich Polaków, także przedsiębiorców, o odpowiedzialne zachowanie. Pracodawcom dają następujące zalecenia:

 

1. Zorganizuj sam pracę zdalną twojemu pracownikowi, który jest przeziębiony albo miał kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2. Oficjalna kwarantanna może się bowiem opóźnić.
2. Już teraz wprowadź pracę zdalną w jak największym możliwym zakresie. Pamiętaj, że zatłoczone środki transportu publicznego, którymi podróżują Twoi pracownicy do pracy i z pracy do domu, są miejscem, w którym łatwo się zarazić SARS-CoV-2 lub grypą. Praca zdalna sprawi, że tłok w środkach transportu publicznego, szczególnie w godzinach szczytu, będzie mniejszy.
3. Pamiętaj jednak, aby nakładać na innych tylko te rygory i ograniczenia, które są uzasadnione dostępną wiedzą i dowodami naukowymi, a nie wypływają jedynie z Twojego osobistego przekonania lub gwałtownych emocji.
4. Zadbaj o to, aby wszelkie restrykcje były jasno przedstawione i w pełni zrozumiałe dla wszystkich. Rygory przesadne i niezrozumiałe są lekceważone i przynoszą efekt odwrotny do zamierzonego.
5. Twój przykład jest kluczowy dla osób zależnych od Ciebie. Jeżeli nie przestrzegasz zasad higieny oraz kwarantanny, ci, którzy Ciebie naśladują, również tego nie zrobią.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to przede wszystkim odpowiedzialność za własnych pracowników i ich rodziny. Niezależnie więc od naszej osobistej wiary lub niewiary w wirusy zadbajmy w tym czasie szczególnie o tych, którzy te obawy mieć mogą. Od ich kondycji psycho-fizycznej zależy kondycja zarówno tej naszej branży, jak i całej gospodarki. Jako przedsiębiorcy i pracodawcy zatroszczmy się o to, na co możemy mieć dzisiaj wpływ, co od nas samych może zależeć. Biorąc odpowiedzialność za lokalną społeczność pracowniczą zwróćmy baczną uwagę na zalecenia naukowców z PAN.

*Interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołany został w Polskiej Akademii Nauk w czerwcu 2020 roku. Przewodniczącym zespołu jest prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, a jego zastępcą – prof. Krzysztof Pyrć (Uniwersytet Jagielloński). Funkcję sekretarza pełni dr Aneta Afelt (Uniwersytet Warszawski). Członkami zespołu są ponadto prof. Radosław Owczuk (Gdański Uniwersytet Medyczny), dr hab. Anna Ochab-Marcinek (Instytut Chemii Fizycznej PAN), dr hab. Magdalena Rosińska (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny), prof. Andrzej Rychard (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), dr hab. Tomasz Smiatacz (Gdański Uniwersytet Medyczny).

1