Spadek inflacji w UE do 2,6% a perspektywy dla branży. Stolarka w liczbach #2

Red.: |Data publikacji:

Według najnowszych danych Eurostatu w kwietniu ubiegłego roku inflacja w Unii Europejskiej wynosiła 8,1%, podczas gdy w tym samym miesiącu bieżącego roku spadła do 2,6%. To znaczne obniżenie dynamiki wzrostu cen może mieć istotny wpływ na gospodarkę regionu. Niższa inflacja zwiększa siłę nabywczą konsumentów, co z kolei mogłoby pobudzić popyt.

Zgodnie z danymi Eurostatu, różnice w poziomie inflacji w ciągu roku są wynikiem wielu czynników, w tym zmian cen surowców, polityki monetarnej oraz sytuacji geopolitycznej, która wpływa na rynki globalne. Rok temu, wysokie ceny energii i zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowane m.in. wojną na Ukrainie przyczyniły się do wysokiej inflacji. Obecnie oba te czynniki uległy poprawie – można zaobserwować stabilizację cen energii oraz mniej zakłóceń w łańcuchach dostaw, co doprowadziło do obniżenia wskaźnika inflacji. Niższy wzrost cen powinien w teorii zwiększyć siłę nabywczą konsumentów, co z kolei mogłoby pobudzić popyt.

Jak inflacja w UE wpływa na popyt?

Spadek inflacji z 8,1% do 2,6% w ciągu roku jest pozytywnym sygnałem dla gospodarki Unii Europejskiej. Oczekuje się, że niższe ceny pobudzą popyt konsumpcyjny, szczególnie na dobra trwałego użytku i usługi, co może przyczynić się do ożywienia gospodarczego.

Nastroje konsumenckie są kluczowym czynnikiem w ocenie przyszłego popytu. Poprawa sytuacji finansowej gospodarstw domowych oraz oczekiwania dotyczące przyszłości mogą sprzyjać większym wydatkom.

UE nastroje konsumenckie
Źródło: M. Miros, prezentacja z konferencji Forum 100, Warszawa 2024 r.

Jeżeli chodzi o nastroje konsumenckie w UE w ostatnich miesiącach nieco się poprawiły, co może być związane z obniżeniem inflacji. Lepsze nastroje konsumentów zazwyczaj przekładają się na wzrost wydatków, co może stymulować popyt na nowe domy i remonty, a tym samym na produkty stolarki otworowej.

Źródło: M. Miros, prezentacja z konferencji Forum 100, Warszawa 2024 r.

W Polsce również można zauważyć poprawę nastrojów konsumenckich, jeżeli chodzi o dokonywanie ważnych zakupów. Odbicie widać również w planowanych wydatkach związanych z nakładami związanymi z podniesieniem standardu lub remontu mieszkań i domów. Inwestycje związane z realizacją projektów termomodernizacyjnych dają duże szanse na wzrost zainteresowania wyrobami stolarki otworowej. Polska jako jeden z największych producentów stolarki otworowej w Europie może skorzystać na poprawie nastrojów konsumenckich, co może prowadzić do zwiększonej sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i eksportowym.

Inne czynniki mogące wpływać na popyt

Niższy wzrost cen może zachęcić konsumentów do zwiększenia wydatków, zwłaszcza jeśli będą mieli pewność, że ich dochody nie zostaną zjedzone przez inflację. Zwiększony popyt może napędzić gospodarkę, prowadząc do wyższej produkcji i zatrudnienia. Jednakże, z uwagi na niedawne doświadczenia związane z wysoką inflacją, gospodarstwa domowe mogą nadal być ostrożne i skłonne do oszczędzania, zamiast konsumpcji.

Ponadto realne stopy procentowe, które przez długi czas były ujemne, stały się dodatnie. To wsparło deponentów, ale zaszkodziło kredytobiorcom. Ujemne realne stopy procentowe oznaczają, że inflacja była wyższa niż stopy procentowe, co korzystnie wpływało na kredytobiorców, ale obecna sytuacja z dodatnimi realnymi stopami może zmniejszyć dostępność taniego kredytu i spowolnić inwestycje w sektorze. Na niepewność związaną z kredytami oraz wstrzymywanie się z decyzją o ich zaciągnięciu z pewnością wpływa również opóźniony start nowych programów rządowych dotyczących wsparcia finansowania.

Pomimo wzrostu wartości udzielanych kredytów mieszkaniowych, ich liczba spada. Wzrost wynagrodzeń poprawia zdolność kredytową, co może być korzystne dla branży stolarki otworowej, ponieważ finansowanie nowych inwestycji często obejmuje zakup okien i drzwi. Jednak rosnące koszty pracy bez wzrostu produktywności mogą być wyzwaniem dla branży, zmuszając przedsiębiorców do zwiększania cen produktów, co może wpłynąć na popyt.

Prognozy gospodarcze

Prognozy przedstawione podczas kwietniowego Forum 100 wskazują na umiarkowany wzrost gospodarczy w UE na najbliższe lata, ze wzrostem PKB w wybranych krajach UE o 0,5-1,7% rocznie. Jednocześnie prognozy inflacji wskazują na dalsze stabilizowanie się cen na niższych poziomach w porównaniu do poprzedniego roku, co może sprzyjać stabilnemu wzrostowi popytu.

Warto jednak zauważyć, że niskie wskaźniki inflacji mogą również wskazywać na słaby popyt wewnętrzny. W związku z tym, aby rzeczywiście pobudzić gospodarkę, konieczne mogą być dodatkowe działania ze strony rządów i instytucji europejskich.

UE prognozy gospodarcze
Źródło: M. Miros, prezentacja z konferencji Forum 100, Warszawa 2024 r.

Prognozy gospodarcze wskazują na umiarkowany wzrost gospodarczy w UE. Niższa inflacja i stabilizacja gospodarcza mogą wspierać inwestycje budowlane, które są kluczowe dla branży stolarki otworowej. Oczekiwany wzrost PKB w krajach UE może przekładać się na zwiększony popyt na produkty tej branży.

Podsumowanie

Pomimo znacznego spadku dynamiki inflacji w UE, branża stolarki otworowej nadal stoi przed wieloma wyzwaniami. Obecnie boryka się z przeterminowanymi zadłużeniami kredytowymi i pozakredytowymi, co jest pokłosiem słabego roku 2023. Ponadto rosnące koszty pracy, brak wykwalifikowanych pracowników, konieczność inwestycji w automatyzację oraz niepewność związana z polityką migracyjną i kursami walut mogą hamować pełne wykorzystanie potencjalnego wzrostu popytu. Niemniej jednak, odpowiednie dostosowanie strategii biznesowych do obecnych warunków może pozwolić firmom w tej branży na skorzystanie z korzystniejszych warunków makroekonomicznych. Prognozy na 2024 rok wskazują na poprawę sytuacji, a 2025 rok może przynieść znaczące polepszenie. Kluczowe będzie monitorowanie polityki Rady Polityki Pieniężnej oraz zmian w programach rządowych wspierających rynek nieruchomości, które mogą wpłynąć na ceny i popyt.

1