Teksty do MultiPublikacji są nadsyłane przez firmy.

Silne wzmocnienie termiki. Drzwi zewnętrzne CAL certyfikowane w Niemczech

Red.: |Data publikacji:

Dobrze rozpoczął się rok 2020 dla firmy CAL. Drzwi zewnętrzne producenta z Suwałk uzyskały certyfikat Passive House Institute w Darmstadt. O tym jak firma sprostała trudnym wymaganiom opowiadają główni architekci tego sukcesu.

Drzwi, które spełniają najwyższe wymagania

Ponieważ w domach pasywnych dąży się do eliminowania oddzielnych systemów grzewczych, stawiane są wysokie wymagania dla wszystkich stosowanych w nich elementów. Im zimniejszy klimat, tym wyższe wymagania. Instytut Budownictwa Pasywnego wyodrębnił regiony geograficzne o podobnych warunkach klimatycznych i zdefiniował kryteria certyfikacji. Drzwi CAL uplasowały się w klasie: Umiarkowanie Chłodnej.

Przy braku grzejników w pobliżu drzwi, aby zapobiec przemarzaniu i stratom ciepła w budynku, ich współczynnik izolacyjności cieplnej Ud nie może przekraczać wartości krytycznej dla klimatu chłodnego, czyli 0,80 W/m2K. W kontekście strat ciepła istotny jest również sposób montażu. Z tego powodu zdefiniowano współczynnik Ud =0,85 W/m2K dla drzwi wraz z montażem.

W przypadku doboru  elementów budynku o zbyt niskich parametrach, na ich najzimniejszych częściach może kondensować się wilgoć tworząc korzystne warunki do rozwoju pleśni. Wyznaczano więc kryterium higieniczne, określające najniższą dopuszczalną temperaturę, przy której nie następuje jeszcze kondensacja. – Wartość współczynnika temperaturowego FRsi=0,25m2K ma być wyższa niż 0,7. Dla progu wartość ta może być przekroczona. W naszych drzwiach nie przekracza nawet wartości krytycznej dla progu – tłumaczy Czesław Suski.

Jak restrykcyjne były normy?

Aby uzyskać certyfikat musieliśmy sprawdzić, jak nasze drzwi zachowują się między różnymi klimatami wg normy EN 12219. W efekcie uzyskały 3 najwyższą klasę dla klimatów c, d, e. W tym badaniu drzwi były poddane działaniu skrajnie różnych temperatur i wilgotności powietrza (z jednej strony drzwi była temp. +23°C z drugiej zaś było -15°C). Przy tak skrajnych warunkach skrzydło nie mogło wygiąć się i zwichrować więcej niż o 2 mm. Dodatkowo drzwi poddano badaniu na przepuszczalność powietrza, gdzie uzyskały odpowiednio 3. i najwyższą 4. klasę szczelności odpowiednio drzwi nie zaryglowanych i zaryglowanych – wyjaśnia Marcin Olszewski, główny technolog Drzwi CAL.

Współczynnik przenikalności cieplnej drzwi wyniósł odpowiednio dla drzwi pojedynczych 0.7 W (m2K) oraz dla zestawu drzwiowego z naświetlami 0.68 W (m2K).

Co z tego wynika?

Wysoka wydajność energetyczna ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia standardu domu pasywnego. W przypadku Klienta czy projektanta nie jest łatwo jednoznacznie określić odpowiednich wartości cieplnych produktów wchodzących w skład całego systemu. Doświadczenia z początkowymi projektami domu pasywnego skłoniły Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt, do sformułowania zorientowanych na praktykę, łatwych do sprawdzenia i jasno możliwych do ustalenia kryteriów, które muszą spełniać produkty odpowiednie dla Domu Pasywnego.

– To priorytet rozwoju produktu i podsumowanie prac prowadzonych od 2017 roku przez dział technologiczny CAL. Jesteśmy dumni, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy. W związku z tym wprowadzamy na rynek Certified Passive House Standard (standard drzwi pasywnych z Darmstadt) – tłumaczy Sylwia Ciszewska, Dyrektor Zarządzająca CAL.

– Certyfikat jest znany i akceptowany nie tylko w Europie, ale również poza nią. Drzwi zewnętrzne CAL, potwierdzone certyfikatem PHI, wskazują obecnie najlepsze rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej – dodaje Czesław Suski, Dyrektor Handlowy CAL.

Passive House Institute

Instytut Budownictwa Pasywnego został utworzony w 1996 roku w Niemczech przez Dr Wolfganga Feista. Jest liderem w rozwoju koncepcji budowy budynków o wysokiej efektywności energetycznej. Swoją siedzibę ma w Darmstadt.

CAL to firma rodzinna z Suwałk, którą tworzy doświadczony zespół specjalistów i pasjonatów znających się na drewnie. Istnieje na polskim rynku jako spółka jawna z polskim kapitałem od 1985 roku. CAL produkuje drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Ma w swojej ofercie zarówno rozwiązania standardowe, jak i modele realizowane w oparciu o indywidualne projekty.

Sprawdź certyfikat

1