Rynek niemiecki – analiza sytuacji w segmencie okien

Autor: |Data publikacji:

Rynek niemiecki od lat pozostaje jednym z kluczowych dla branży stolarki okiennej, zarówno jako największy producent okien w Europie, jak i główny odbiorca z Polski. Rok 2023 przyniósł jednak wiele wyzwań, które znacząco wpłynęły na branżę. Analizując dane dotyczące produkcji, eksportu i sytuacji gospodarczej Niemiec, można wyciągnąć wnioski co do przyszłych trendów i potencjalnych kierunków rozwoju rynku.

Produkcja okien w Niemczech

Niemiecki rynek okien odnotował w 2023 roku znaczący spadek produkcji. Wytworzono 14,4 mln sztuk okien, co stanowiło mniej o 13,3 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to odzwierciedlenie szerszego kryzysu, który dotknął branżę stolarki okiennej w Niemczech i innych krajach europejskich. Ok. 13 proc. niemieckiej produkcji (w 2023 roku było to ok. 1,9 mln okien) trafia na rynki zagraniczne, z dominującymi odbiorcami, takimi jak Dania (360 tys.), Szwajcaria (285 tys.), Holandia (275 tys.) i Francja (260 tys.).

Rynek niemiecki – jak wygląda import okien?

Import okien w Niemczech w 2023 roku wyniósł 4,4 mln sztuk. Stolarka dostarczana jest głównie z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, mając 67,05 proc. udziału w imporcie (2,95 mln okien), jest zdecydowanie największym dostawcą. Na kolejnych miejscach znajdują się Czechy i Austria, które dostarczyły po ok. 215 tys. okien. Po ok. 100–150 tys. okien sprowadzono do Niemiec także z Turcji, Danii, Słowacji, Litwy i Rumunii, zaś po ok. 80 tys. dostarczyły Kosowo oraz Bośnia i Hercegowina. Zagraniczni dostawcy mają ok. 25 proc. udziału w rynku niemieckim.

rynek niemiecki
Import okien w Niemczech z poszczególnych krajów w 2023 roku (w tys. okien). Źródło: Raport „Rynek okien w Polsce, edycja 2024”, CAB

Polski eksport do Niemiec

Jeżeli chodzi o segment okien, w 2023 r. na rynek niemiecki trafiło 2,95 mln okien od polskich producentów. Wynik ten stanowi 32 proc. łącznego eksportu okien z Polski oraz 23 proc. całkowitej produkcji w polskich fabrykach.

Sytuacja gospodarcza i budowlana na rynku niemieckim

Pomimo ogólnego ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej i powolnego wychodzenia z kryzysu, Niemcy borykają się z poważnymi wyzwaniami ekonomicznymi. Trudno też wskazać czynniki, które pozwalałyby optymistycznie oceniać nadchodzące miesiące. W 2023 roku niemiecki PKB spadł o 0,2 proc., a prognozy na 2024 rok przewidują jedynie minimalny wzrost o 0,1 proc. Taka stagnacja gospodarcza negatywnie wpływa na nastroje konsumenckie i inwestycje, co bezpośrednio przekłada się na sytuację w branży budowlanej, a tym samym w sektorze stolarki okiennej.

Dane dotyczące budownictwa w Niemczech również są alarmujące. W 2023 roku wydano pozwolenia na budowę 163,9 tys. obiektów, co stanowi spadek o 24,7 proc. w porównaniu do 2022 roku. W budownictwie mieszkaniowym spadek wyniósł aż 29,1 proc. (wydano 124,2 tys. pozwoleń). Jeżeli zaś chodzi o budynki niemieszkalne spadek sięga 6,3 procent r/r (39,7 tys. pozwoleń). Trend ten utrzymuje się także na początku 2024 roku – od stycznia do kwietnia liczba wydanych pozwoleń na budowę spadła o 14,5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku (wydano pozwolenia na budowę 48,05 tys. obiektów). Natomiast w samym budownictwie mieszkaniowym spadek wyniósł 19,3 proc.

rynek niemiecki
Budownictwo kubaturowe w Niemczech w latach 2021-2023 i na początku 2024 roku (liczba wydanych pozwoleń na budowę). Źródło: raport „Rynek okien w Polsce, edycja 2024”, CAB

Prognozy

Biorąc pod uwagę negatywne dane z sektora budowlanego oraz słabnące nastroje konsumenckie, prognozy na 2024 rok nie są optymistyczne. Oczekuje się, że sprzedaż okien w Niemczech będzie jeszcze niższa niż w 2023 roku. Niemiecki rynek stolarki okiennej znajduje się w trudnej sytuacji, na którą składają się spadki produkcji, zmniejszający się popyt na nowe budownictwo oraz stagnacja gospodarcza. Polska, będąca głównym dostawcą okien do Niemiec, również odczuwa te zmiany. Przyszłość branży zależy od wielu czynników, w tym od ożywienia gospodarczego oraz poprawy sytuacji w budownictwie mieszkaniowym. Polscy producenci muszą być przygotowani na dalsze wyzwania, zwłaszcza jeżeli większość swojego eksportu kierują na rynek niemiecki. Pomocna może być dywersyfikacja oferty, poszukiwanie nowych możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych i budowanie swojej konkurencyjności nie tylko na podstawie ceny, ale określonych wartości i unikalnych cechach produktów.

Jak wygląda sytuacja w polskiej branży stolarki otworowej?

Kompleksowe przedstawienie zmian zachodzących w polskiej branży okien znajdziecie w najnowszym raporcie przygotowanym przez Centrum Analiz Branżowych – „Rynek okien w Polsce, edycja 2024”. W opracowaniu omówione zostały wyniki branży okiennej w 2023 roku i na początku 2024 roku. Przygotowano także prognozę sprzedaży okien przez polskich producentów w kraju i zagranicą do końca 2026 roku. Znajdują się tam również bardziej szczegółowe dane dotyczące wyników niemieckiej branży.

Analiza powstała na podstawie danych zawartych w raporcie „Rynek okien w Polsce, edycja 2024”, CAB.

1