Teksty do MultiPublikacji są nadsyłane przez firmy.

Rozwój automatyzacji produkcji ślusarki aluminiowej – krok po kroku w kierunku optymalizacji

Red.: |Data publikacji:

Kolejny raz możemy zadać sobie pytanie, czy automatyzacja produkcji ślusarki aluminiowej jest możliwa, uzasadniona ekonomicznie, konieczna i czy warto zainwestować?

„Automatyzacja jest nieodwracalna i nieunikniona. Wszystko, co może i powinno być zautomatyzowane, będzie zautomatyzowane” – taką konkluzję sformułował Brian Burke, wiceprezes ds. badań Instytutu Gartner w raporcie Top Strategic Technology Trends.  Analizując tą tezę najlepiej spojrzeć wstecz, jak przebiegała automatyzacja i jak w dalszym ciągu rozwijane są procesy produkcji stolarki z PVC.

Elumatec SBZ628_SBZ628_LOAD_BARS

W obecnej sytuacji rynkowej, aby osiągać przewagę konkurencyjną musimy produkować więcej, szybciej, lepiej i oczywiście taniej z równoległym rozwojem nowych rynków sprzedaży. Jest to wyzwanie dla polskich producentów, jako globalnych liderów eksportu w branży okienno-drzwiowej.

Jednym z kluczowych aspektów jest finansowanie tego typu inwestycji. Warto pamiętać, że w ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 Polska otrzyma ok. 140 mld euro. Celem programów nowej perspektywy jest wsparcie przedsiębiorstw, które realizują projekty innowacyjne. To już prawdopodobnie ostatni moment na pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej dla wszystkich przedsiębiorców, którzy myślą o automatyzacji produkcji. Wydaje się zatem, że jest to najwyższy czas, aby rozpocząć tego typu inwestycje.

Trudno mówić o typowym projekcie inwestycyjnym, gdyż każde przedsięwzięcie związane jest z opracowaniem indywidualnej koncepcji dostosowanej do potrzeb Inwestora. Jeśli przyjmiemy w bardzo dużym uproszczeniu, że produkcja okien i drzwi aluminiowych obejmuje czynności, takie jak obróbka profili, łączenie, uszczelkowanie, okuwanie, szklenie i montaż, to najbardziej zautomatyzowanym procesem jest jej pierwszy etap. Wynika to z możliwości wykorzystania sterowanych cyfrowo maszyn CNC, centrów obróbczych lub obróbczo-tnących. Wykonują one automatycznie wszystkie obróbki w profilach i docinają je na właściwą długość. Na przestrzeni lat obserwujemy wzrost stopnia skomplikowania obróbek. Jeszcze kilka lat temu do produkcji wystarczały maszyny 3-osiowe, obecnie niezbędne są w wielu przypadkach centra obróbcze profili z 4- lub 5- osiami obróbczymi. Pozwalają one na obróbkę całej sztangi profili, zamiast cięcia i wykonywania obróbek na kilku pojedynczych maszynach.

elumatec będąc świadomym potrzeb związanych z automatyzacją oferuje już od wielu lat maszyny CNC, umożliwiające wykonanie wspomnianych operacji w sposób zautomatyzowany. Nasze flagowe rozwiązanie SBZ 628XXL jest stosowane już przez wielu klientów w Polsce.

Elumatec Centrum Obróbcze SBZ628XL

Przygotowując technologię produkcji warto ją zaplanować tak, aby centra obróbcze wykonywały możliwie najwięcej operacji. Pracownik na dalszym etapie produkcji nie powinien wykonywać dodatkowych czynności np. frezowania czy wiercenia z użyciem innych maszyn. Takie zaplanowanie produkcji przyczyni się do szybszego zwrotu kosztów inwestycji, a przede wszystkim właściwej organizacji produkcji.

Bitmap (2)

Automatyzować można różne operacje jak np. uszczelkowanie profili i/lub ram, skrzydeł oraz wklejania zestawów szybowych celem poprawy ich szczelności i sztywności jako gotowego układu konstrukcyjnego. Proces ten również można zautomatyzować i jest on coraz częściej stosowany i wymagany z uwagi na dużą czasochłonność tej operacji oraz konieczność zachowania odpowiedniego reżimu technologicznego.

Istotnym elementem jest logistyka, właściwe buforowanie półproduktów czyli ram i skrzydeł. Często zdarza się, że przedsiębiorca pomimo inwestycji w centra obróbcze nadal nie osiąga wysokiej wydajności. Warto wtedy przenalizować cały schemat produkcji i zwrócić uwagę czy mamy zautomatyzowany transport wewnętrzny i buforowanie. Jest to bardzo istotny etap produkcji. Aby taki układ produkcyjny sprawnie funkcjonował, istotne jest takie zaplanowanie stanowisk pracy operatorów. aby wszystkie elementy były dostarczane w określone miejsce. Obecnie, w wielu zakładach produkcyjnych, widzimy półprodukty, czyli pojedyncze ramy, skrzydła „opierane o ścianę”. Poszukiwanie pojedynczych elementów konstrukcji celem dokończenia danego zlecenia powoduje wyraźny spadek wydajności produkcji.

W takiej sytuacji warto pomyśleć o optymalizacji obszaru kompletowania zamówienia z dodatkową integracją systemu buforów do sortowania i magazynowania ram, skrzydeł, wypełnień, szkła. Automatyczne układy buforowe zintegrowane z oprogramowaniem ERP usprawniają produkcję. Ponadto zapobiegają powstawaniu strat, uszkodzeń w wyniku ręcznego przenoszenia, przekładania i wyszukiwania poszczególnych elementów.

Automatyzacja produkcji konstrukcji aluminiowych zazwyczaj ma charakter etapowy a sam proces jej wdrażania będzie się znacząco różnić w zależności od specyfiki produkcji. Już teraz możemy obserwować wąskie specjalizacje w zakresie produkcji konstrukcji aluminiowych. Diametralnie różne będzie wyglądał proces produkcji konstrukcji okienno-drzwiowych, fasad słupowo-ryglowych, fasad elementowych czy też drzwi panelowych.

SBZ628_DISCHARGE

Istotnym aspektem automatyzacji jest oprogramowanie

Elumatec proponuje swoim klientom specjalistyczne oprogramowanie eluCad jako narzędzie do przygotowania produkcji na maszynach CNC oraz oprogramowanie eluCloud do analizy danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Moduły oprogramowania pozwalają na dodatkową interpretację danych maszyny i produkcji. Pozwala to na monitorowanie i analizę takich aspektów jak: stopień obciążenia produkcji, postęp wykonania zlecenia, czasu wykonania zleceń, interpretacji danych poszczególnych maszyn i całego parku oraz czasu obróbki części. Otwartość systemu zapewniona dzięki API daje możliwość integracji danych w zewnętrznych aplikacjach, jak np. programy kalkulacyjne, systemy ERP czy MES.

elucad

Podsumowując, każdy z inwestorów musi przeanalizować własną strategie rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie planowanego stopnia automatyzacji produkcji i odpowiedzieć sobie czy warto biorąc pod uwagę wiele aspektów, takich jak miedzy innymi: zwiększenie wydajności pracy, skrócenie czasu produkcji wyrobu gotowego, obniżenie kosztów, łagodzenie skutków niedoborów siły roboczej, redukcja błędów produkcyjnych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa czy wykonywanie nietypowych konstrukcji.

Zachęcamy do kontaktu celem omówienia Państwa planów związanych z automatyzacją produkcji aluminiowych konstrukcji okienno-drzwiowych. Nasi doradcy pozostają do dyspozycji.

1