Postawiliśmy na jakość

Red.: |Data publikacji:

Marek Sprengel, współwłaściciel Awiluxu, udzielił nam wraz ze swoim wspólnikiem wywiadu, w którym panowie opowiadają o problemach jakie dzisiaj dotykają ich przedsiębiorstwo. Także dla nich sytuacja gospodarcza jest wielce niepewna, a to wymusza na nich wiele niekonwencjonalnych działań. Prezes Sprengel podkreślił w tej rozmowie rolę swoich partnerów handlowych i wspólne z nimi działania, by przełamać pewną niemoc dostawców.

Dla naszych dilerów największym ubiegłorocznym problemem były wydłużające się coraz bardziej terminy realizacji, a jeszcze bardziej duża niepewność tych terminów. Oni rozumieli oczywiście, że to nie nasza wina, że my uzależnieni jesteśmy od decyzji i terminów naszego dostawców, ale oni przecież prowadzą swoje biznesy, potrzebują towaru do handlowania i świadczenia usług. Każdy z nich utrzymuje ileś tam ekip montażowych, iluś pracowników, więc jeśli nie otrzymywali okien od nas to zaczęli je kupować u innych producentów. Ale muszę przyznać, że lojalnie nas o tym informowali, a niekiedy wręcz namawiali, żebyśmy zrobili coś, żeby te okna produkować szybciej, bo inaczej wspólnie będziemy tracić ten rynek.

Nie działamy w jakiejś bańce, ale w otoczeniu silnie konkurencyjnym i musimy reagować na to, co na tym rynku się dzieje. Nasi partnerzy handlowi mówili nam: „jeśli nie macie okien w takim systemie, to dajcie nam w innym, bo klient ostateczny to zaakceptuje. Byle by to było u was wyprodukowane”.  To był dowód ogromnego zaufania do nas z ich strony. Gdybyśmy działali w segmencie cenowym, to tracąc w którymś momencie walor niskiej ceny, stracilibyśmy całą sieć sprzedaży. My postawiliśmy na wysoką jakość produktu, na wyspecjalizowaną sieć sprzedaży i staramy się zawsze budować relację z partnerami na zasadzie wzajemnego zrozumienia wspólnych celów i jasnej, klarownej komunikacji. Zawsze kładliśmy nacisk na to, żeby rozwijać serwisy około sprzedażowe, doradztwo, lojalność wobec partnera handlowego, który jest naszym głównym kanałem dystrybucji. Dzisiaj przekonaliśmy się wspólnie, że kwestia profilu na jakim wyprodukowano okno nie zawsze jest zasadnicza. Jesteśmy rynkiem na tyle dojrzałym, że zaczęła się liczyć jakość wykonania okna. Te wartości, relacje i wspólne cele będą w przyszłości odgrywały decydującą rolę dla decyzji o podjęciu współpracy z Awiluxem, a nie z kimś innym.

Obecny kryzys materiałowy i karuzela cen komponentów z nim związana w oczywisty sposób dotyka przedsiębiorstw produkcyjnych. Dotyka jednak również sieci sprzedaży, partnerów handlowych tych producentów. Spółki takie jak Awilux zauważają to, próbują wspólnie z nimi reagować na kłopoty, wsłuchują się w ich potrzeby. W przypadku spółki z Leszna reakcją było wprowadzenie do oferty okien na innym systemie i skrócenie czasu dostaw. To zadziałało, dało pozytywne efekty. Jakie jeszcze działania dla odnalezienia się w tych warunkach podjął Awilux? O tym przeczytacie w wywiadzie opublikowanym w najnowszym majowym wydaniu Forum Branżowego. Polecamy tą lekturę.

1