„Polski nie stać na brak CPK”

Red.: |Data publikacji:

Debata publiczna o CPK nie ustaje. Tym razem Łukasz Smolarski, założyciel Biznes Misja, rozmawiał z przedstawicielami Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych – Ryszardem Florkiem i Krzysztofem Domareckim. Tematem przewodnim było stanowisko przedstawicieli biznesu w kwestii projektu CPK.

Podczas dyskusji z Ryszardem Florkiem, założycielem firmy Fakro oraz przewodniczącym i jednym ze współtwórców Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych, szczególną uwagę poświęcono roli Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w kontekście rozwoju gospodarczego Polski.

CPK

Ryszard Florek podkreślił, że CPK jest kluczową inwestycją dla Polski, która umożliwia zwiększenie dochodów oraz zapobiega pozostawaniu w kategorii krajów średniego rozwoju. Podczas rozmowy zaprezentował przygotowane analizy statystyczne, w których wykazał korelację między średnimi wynagrodzeniami a PKB na osobę w krajach Unii Europejskiej oraz związek między liczbą rodzimych firm globalnych a poziomem wynagrodzeń. Zobrazował to również konkretnymi przykładami z państw, gdzie liczba firm globalnych jest znacząca, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców.

Przyglądając się Danii jako państwu z największą liczbą firm globalnych przypadających na 5 mln mieszkańców, a przy tym z najwyższym poziomem wynagrodzeń, należy zauważyć, że takie firmy jak Merckx, Lego czy Novo Nordisk przynoszą ogromne zyski z globalnego rynku do rodzimej gospodarki (…) Za doskonały przykład mogę również podać Shell, który zanotował 17% zysku za 2022 rok, co przekłada się na 61 mld zysku w skali globalnej. W porównaniu do polskiego KPO (bezzwrotnego), które w ciągu pięciu lat wyniesie 25 mld zysku, widać ogromną dysproporcję. To pokazuje, że firmy takie jak Shell osiągają trzykrotnie większe zyski w ciągu jednego roku niż KPO przydzielane w przeciągu pięciu lat. To właśnie wpływa na ogólny poziom bogactwa w tych zamożnych krajach.

Udział i liczba firm globalnych ma realne przełożenie na gospodarkę, ponieważ pozwala przyciągnąć kapitał z międzynarodowego rynku. Im więcej firm o charakterze globalnym, tym większa szansa na rozwój. Ryszard Florek zaznaczył także, że Polska, mając doskonałe położenie geograficzne, powinna wykorzystać swój potencjał do pozyskiwania bogactwa z globalnego rynku. Słusznie też wskazał, że właśnie CPK może pełnić rolę polskiej firmy globalnej.

Bez udziału globalnych firm, które stanowią istotny motor napędowy dla gospodarki kraju, trudno oczekiwać dynamicznego rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Zwiększając liczbę takich firm globalnych, stwarzamy możliwość podniesienia poziomu wynagrodzeń. W kontekście Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), można go postrzegać jako rodzimą firmę globalną, która przyciąga kapitał i bogactwo z globalnego rynku do Polski.

Ryszard Florek podkreślił, że CPK nie tylko stanie się globalną firmą, ale także może być katalizatorem dla rozwoju Polskich Linii Lotniczych LOT. Jednak warunkiem jest posiadanie bazy przesiadkowej i odpowiedniej infrastruktury. Tu można za przykład podać Lufthansę, która ma aż trzy huby.

Mówiąc o transporcie cargo, zauważył, że istnieje znaczący potencjał zarówno dla LOT-u, który mógłby czerpać zyski z przewozu towarów, jak i dla Polski, która mogłaby skorzystać z wpływów z opłat celnych od importowanych towarów. Taki rozwój miałby pozytywny wpływ na sektor firm spedycyjnych i logistycznych. Przewidując pozytywne skutki powstania CPK, Ryszard Florek przekonywał, że ma on kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i geopolitycznym. Jednak tu niezbędne jest zrozumienie istoty tego projektu.

(…) Słyszałem argumenty, że lepiej byłoby rozbudować lotniska w Modlinie, Okęciu lub Radomiu i zwiększyć liczbę połączeń. Jednakże, to nie jest kwestia jedynie większej liczby połączeń. Tu nie chodzi o kolejne lotnisko, tylko międzynarodowy hub przesiadkowy o znaczeniu kontynentalnym, z odpowiednią infrastrukturą.

Ryszard Florek wskazywał również, że CPK to nie tylko korzyści związane z portem lotniczym, lecz także wzrost konkurencyjności Polski. W tym kontekście trudno jest oszacować dokładną wartość tego przedsięwzięcia. Dostępność szybszego dotarcia do różnych miejsc na świecie dla przedsiębiorców oraz możliwość przyciągnięcia innych firm z globalnego rynku stanowią dodatkową wartość w kontekście konkurencji globalnej.

Jestem przekonany, że Centralny Port Komunikacyjny powstanie. Po pierwsze, mam pozytywne nastawienie i jestem optymistą. Po drugie, projekt ten jest tak ewidentnie korzystny biznesowo, że Polska nie może sobie pozwolić na jego zignorowanie, biorąc pod uwagę nasze strategiczne położenie geograficzne. To, co uważam za błąd, to fakt, że PiS próbuje przywłaszczyć sobie ten projekt, ponieważ inicjatywa ta powstała dużo wcześniej.

CPK – stanowisko Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych

W tym miejscu należy również wspomnieć, że Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych przyjęła oficjalne stanowisko w sprawie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i dokument ten przesłała do Prezesa Rady Ministrów, Donalda Tuska.

Organizacja ta zwraca uwagę, że projekt ten ma strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki i wpływa na międzynarodową pozycję naszego kraju. Jednocześnie zaznacza, że projekt nie jest jedynie politycznym działaniem jednej z frakcji politycznych, lecz długo analizowaną koncepcją, która ewoluowała przez wiele lat. W wystosowanym piśmie RPPG wymieniła również kilka niezależnych opracowań dotyczących projektu budowy CPK, które powstały od początku zaistnienia koncepcji, a które jednoznacznie wskazują na konieczność powstania tej inwestycji. RPPG apeluje o przyjęcie długoterminowej perspektywy w kontekście rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego kraju, a także o uwzględnienie w tych rozważaniach obecnej sytuacji geopolitycznej i opcji, że Polska stała się centrum logistycznym NATO. W imieniu Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych, dokument podpisali: Ryszard Florek (przewodniczący Rady Głównej), Grzegorz Piątkowski (prezes zarządu) oraz Michał Broniewicz (wiceprezes zarządu).

Jest to pierwsza część rozmowy Łukasza Smolarskiego. Stanowisko i punkt widzenia Krzysztofa Domareckiego z Grupy Selena streścimy w kolejnej publikacji.

Pełną wersję wywiadu można obejrzeć na kanale Biznes Misja.

1