Teksty do MultiPublikacji są nadsyłane przez firmy.

Od leanu po TRIZ, czyli innowacyjność w malarni proszkowej

Red.: PG |Data publikacji: 2019-03-21

W branży lakierniczej jest wiele firm świadczących usługi malowania proszkowego. Odpowiednio dopasowana, bazująca na produktach najwyższej jakości oraz nowoczesna malarnia to warunek konieczny, aby oferować wysoką jakość usług. Co jednak zrobić, aby pójść krok dalej?

W jaki sposób zapewnić najwyższą jakość na rynku, optymalizując przy tym proces produkcyjny? Odpowiedzi na to pytanie zna A-Lakiernia: malarnia proszkowa mieszcząca się w Lęborku Dzięki zastosowaniu rozwiązań w zakresie szkoleń pracowników oraz optymalizacji procesu produkcji gwarantuje najwyższą jakość usługi malowania proszkowego aluminium. Wszystko to za sprawą trzech głównych zasad jakimi kieruje się firma.

ODWAGA STAWANIA SIĘ LEPSZYMI

Każdy z pracowników jest specjalistą w co najmniej dwóch dziedzinach. Zatrudniając się w A-Lakierni, nowy pracownik otrzymuje podstawową wiedzę na temat stanowiska, na którym będzie pracował, a także wiedzę na temat jakości materiału dostarczanego do klienta, oraz jak tą jakością prawidłowo zarządzać w obrębie swojego stanowiska.

Pracownicy mają wiele możliwości, aby codziennie zdobywać nowe doświadczenia poprzez urozmaicony system szkoleń. Ponadto osoby pracujące dłużej dzielą się swoją wiedzą na różne sposoby. Przykładem mogą tu być szkolenia organizowane przez jednego z doświadczonych malarzy, który swoje umiejętności oraz wiedzę praktyczną zawarł w omawianych materiałach, a wszystko to, aby ułatwić pracę pozostałym pracownikom.

Dodatkowo każdy z pracowników bierze udział w ciągłym usprawnianiu: tzw. Continuous Improvement. Każdego dnia malarnia pracuje nad tym, aby rozwiązywać problemy w celu ułatwienia codziennej pracy. Jest to inicjatywa pracowników, którzy widząc jak wiele daje ten proces, spotykają się raz w tygodniu w celu omówienia bieżących problemów. Każde z takich spotkań kończy się co najmniej jednym nowym pomysłem na usprawnienie, które zostaje następnie analizowane i wdrażane w życie.

A-Lakiernia dba również o bezpieczeństwo poprzez utrzymywanie porządku i odpowiednią organizację miejsca pracy. Większość z obszarów w firmie jest doskonałym przykładem metodologii 5S. Choć aktualnie firma osiągnęła poziom trzeci w 5S, to już można zaobserwować korzyści, takie jak: zwiększenie produktywności, szybsza identyfikacja przedmiotów dzięki wizualizacji miejsca pracy, a także polepszenie jakości, np. dzięki automatycznemu systemowi odmuchu profili.

Jakość na pierwszym miejscu

Jakość jaką gwarantuje A-Lakiernia jest jednym z głównych wskaźników, dzięki któremu klienci chętnie powierzają jej materiał do malowania. Cała kadra A-Lakierni uczy się jak zarządzać procesem, aby w każdym momencie utrzymywać najwyższą jakość usługi poprzez kontrolę każdego etapu procesu produkcyjnego. Dlatego też w celu eliminacji możliwości popełnienia błędu oraz dokonania analizy zaistniałych problemów wykorzystywane są następujące narzędzia: POKA YOKE, PDCA, BRAINSTORM, 5-WHY czy DIAGRAM ISHIKAWY.

KOMPETENTNA KADRA

Może wydawać się, że wśród tylu osób pracujących w jednym miejscu ciężko jest znaleźć wspólną drogę do osiągnięcia celu. Kierownicy zmian (TCP – Team Contact Person) w A-Lakierni stoją więc przed dużym wyzwaniem, aby pokierować swoimi pracownikami w odpowiednim kierunku. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie osób pełniących te funkcje. Szkolenia Leadership uczą sposobu kierowania grupą osób oraz ukierunkowania ich na wspólny cel. Odpowiednie podejście do każdego z osobna sprawia, że w firmie panuje miła, rodzinna atmosfera co w pozytywny sposób przekłada się na zaangażowanie w pracy.

KLIENT NA PIERWSZYM MIEJSCU

Jednym ze sposobów lepszego zrozumienia klienta jest przeprowadzana ankieta zadowolenia klienta, na podstawie której oceniane są: jakość, terminowość dostaw oraz poziom oferowanej współpracy. Dzięki temu uzyskiwane jest szersze pole widzenia na temat oferowanych usług.

Wyjście poza ramy tradycyjnego myślenia

Co zrobić, gdy rozwiązanie nurtującego nas problemu nie jest widoczne na pierwszy rzut oka? Z pomocą przychodzi TRIZ, czyli innowacyjna metoda rozwiązywania problemów. Jak wygląda ona w praktyce? Kilkanaście osób z różnych stanowisk, po wcześniejszym ukończeniu szkolenia zewnętrznego, spotyka się w celu omówienia trudnych zagadnień. Podczas spotkań wykorzystywane jest wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą nabytą podczas szkolenia. Grupa TRIZ-owa składa się z kilku osób pracujących na różnych stanowiskach. Taki układ jest niezmiernie ważny, ponieważ dzięki temu cała grupa ma szeroki pogląd na omawiany problem.
40 Zasad TRIZ usprawniło pracę w kilku obszarach produkcyjnych w prosty i mało kosztowny sposób, modyfikując istniejące rozwiązanie. Dzięki innowacyjnym pomysłom jakie daje TRIZ, można sprostać rosnącym wymaganiom klientów, bazując na własnych zasobach.

Coraz większe oczekiwania klientów powodują, że A-Lakiernia cały czas śledzi stopień zadowolenia odbiorców, inwestuje w podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników, a także stale dokonuje wielu usprawnień, które przynoszą pozytywne efekty w zakresie optymalizacji procesu produkcji. Wiadomo powszechnie, że nawet najbardziej zaawansowana technologicznie linia malarska nie osiągnie pełnego potencjału bez doświadczonej i zaangażowanej kadry. Wie o tym również A-Lakiernia, która od wielu lat stawia na to, aby każdy pracownik stale podnosił swoje kwalifikacje, był zaangażowany w proces zmian, a także miał świadomość, że zadowolenie klienta jest jednym z największych priorytetów. Takie podejście zdecydowanie wyróżnia A-Lakiernię na tle innych malarni usługowych.

1