Nie tylko okna, ale też izolacje

Red.: |Data publikacji:

Sektor mieszkaniowy w czasach pandemii COVID-19 cechuje się wyjątkową, na tle innych rynków, stabilnością. Czekają go jednak wyzwania spowodowane zarówno działaniem koronawirusa, jak również zmianami klimatu. Pomocne w ich rozwiązaniu mogą być nie tylko ciepłe okna, ale też odpowiednie systemy izolacji.

Zielona transformacja

Czeka nas nie tylko odejście do spalania kopalin – pozyskiwanie energii z atomu lub odnawialnych źródeł będzie grać coraz większą rolę, ale istotna będzie również efektywność energetyczna budynków. Widać to między innymi w zapisach, wchodzących w życie od 1 stycznia 2021 roku, Warunków Technicznych 2021; obniżają one maksymalne zapotrzebowanie na energię pierwotną – wynosić ono będzie 70 kWh/m2 rocznie. Nie można wykluczyć, że w kolejnych latach wskaźnik ten ulegnie zmniejszeniu.

Zmiany prawne, rozwój technologii i zmniejszanie zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych – te czynniki będą wpływać na przyszły stan sektora mieszkaniowego w Polsce i na świecie. Inwestorzy i użytkownicy będą poszukiwać rozwiązań umożliwiających pogodzenie ze sobą wysokiej wydajności oraz niewielkiego wpływu na środowisko. Szczególne wyzwanie czeka deweloperów zajmujących się konstruowaniem budynków wielomieszkaniowych, gdyż będą oni musieli spełnić nie tylko oczekiwania klientów, ale również wymagania środowiskowe.

Izolacja w budynkach wielomieszkaniowych

W nadchodzących latach na znaczeniu zyskają nowoczesne rozwiązanie instalacyjne i izolacyjne. Produkcja energii i wody stają się z każdym rokiem coraz droższe, więc kluczowe będzie ograniczanie zużycia oraz ewentualnych strat. By to osiągnąć, niezbędna będzie inwestycja w odpowiednie technologie izolacyjne.

W każdym budynku wielomieszkaniowym znajdują się dziesiątki kilometrów rur, co zwiększa możliwość pojawienia się mostków termicznych, a co za tym idzie strat ciepła. Można spodziewać się, że w nadchodących latach wzrośnie znaczenie otulin izolacyjnych z pianki poliolefinowej; nie tylko redukują one mostki cieplne, ale również cechują się szerokim zakresem temperatur pracy – od -80 do 95°C.

Karolina Król  z firmy Thermaflex Polska:

Pozytywny wpływ na środowisko na wszystkich etapach użytkowania potwierdzają m. in. certyfikaty Cradle to Cradle czy Deklaracja Środowiskowa Produktu, dlatego należy szukać produktów posiadających odpowiednią dokumentację. Jest to też wyraźna informacja dla inwestorów – użycie takich produktów zwiększa szanse uzyskania przez budynek certyfikacji BREEAM lub LEED, które bezpośrednio przekładają się na zwiększoną wartość końcową inwestycji.

Odpowiednio dobrane izolacje w systemach ogrzewania i ciepłej wody pozwalają ograniczyć straty ciepła do minimum i zapewniają efektywną dystrybucję. W przypadku instalacji wody zimnej chronią przed kondensacją pary wodnej, a wraz z kablami grzewczymi, stanowią skuteczne zabezpieczenie instalacji przed zamarzaniem.

Rynek nieruchomości w nadchodzących latach czekają zmiany; jak duże będą, to zależy od wielu dynamicznych czynników. Można być jednak w 100 proc. pewnym, że budownictwo weszło już do ery energooszczędnych i przyjaznych środowisku konstrukcji, co znajdzie swoje odbicie również w używanych produktach, w tym w izolacjach technicznych. Odpowiedniej jakości technologie izolacyjne pozwolą inwestorom zwiększyć wartość swoich projektów, co otwiera duże ogromne możliwości przed producentami izolacji.

Opr. Na podstawie materiałów firmy Thermaflex

1