Lider to dobry pracodawca

Red.: RK |Data publikacji: 2018-10-31

Krzysztof Iwański, dyrektor HR w Dovista Polska, dla największego w Polsce producenta stolarki drewnianej odebrał wyróżnienie Dobry Pracodawca 2018 w XI edycji Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności. Z tej okazji też udzielił wywiadu jednemu z portali, w którym mówi o tym jak to się robi, by być Dobrym Pracodawcą.

Krzysztof Iwanski, dyrektor HR w Dovista Polska odbiera Certyfikat Lidera Rynku Stolarki

Co oznacza dla nas bycie dobrym pracodawcą? Dobry pracodawca to taki, który przyciąga pracowników, sprawia że wiążą swoje plany zawodowe z organizacją na dłużej. Najważniejsze dla nas jest, aby każdy z 2400 zatrudnionych pracowników był naszym pozytywnym ambasadorem. Działania employer brandingowe kierujemy nie tylko do otoczenia, w którym działamy, lecz przede wszystkim do naszych pracowników. Podejmujemy działania, aby to właśnie oni mówili dobrze o firmie, pozostawali z nami jak najdłużej oraz byli zmotywowani do osiągania celów, jakie stawia rynek i klienci.

W firmie działa Fundacja Pracownicza Grupy VKR, której celem jest świadczenie pomocy finansowej na rzecz pracowników Grupy oraz organizacji non-profit. Fundacja pomaga w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych, nieszczęśliwych okoliczności (np. choroba), udziela wsparcia na cele edukacyjne (np. kształcenie dzieci pracowników). Oprócz wsparcia udzielanego pracownikom, o środki z Fundacji mogą się starać organizacje non-profit, działające w promieniu 30 km od siedziby firmy. Od początku istnienia Fundacji VKR w naszej firmie na pomoc dla pracowników przeznaczono już ponad 1,1 mln PLN, a na wsparcie organizacji non-profit prawie 1 mln PLN.

Oprócz działalności Fundacji Pracowniczej firma DOVISTA Polska od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu lokalnych społeczności, świadcząc im konkretną pomoc finansową oraz materialną. Jako firma rodzinna, skupiamy się głównie na wsparciu projektów związanych z edukacją oraz kulturą fizyczną dzieci i młodzieży. Ponadto, angażujemy się w działania, które służą zwiększaniu bezpieczeństwa wśród lokalnych społeczności (np. wsparcie dla najbliższych jednostek straży pożarnej).”

W wywiadzie dyrektor Iwański opowiada o wielu innych narzędziach polityki kadrowej, o środkach przeznaczanych na naukę i dokształcanie, o możliwości zatrzymania linii produkcyjnej przez każdego pracownika, który zauważy jakieś niebezpieczeństwo, o komunikacji z zespołem. Temat polityki kadrowej był tematem ostatniego Forum Stolarki i na pewn będzie powracał w przyszłym sezonie. Jesteśmy przekonani, że swoją wiedzą i doświadczeniem wesprą nas w tym również specjaliści z firmy Dovista.

Całość wywiadu do przeczytania na portalu: społecznieodpowiedzialni.info.

1