Teksty do MultiPublikacji są nadsyłane przez firmy.

Lakiernia przyszłości

Red.: |Data publikacji:

Szybkie zmiany technologiczne, szeroko postępująca automatyzacja oraz oczekiwanie przez klientów końcowych wysokiej wydajności i precyzji prac stanowią duże wyzwanie dla każdej firmy. Nie inaczej jest w branży lakierniczej – rosnące wymagania, jeśli chodzi o czas realizacji usługi i personalizacji malowanych elementów, nierzadko zbudowanych z różnych materiałów i o nietypowych kształtach, są coraz mocniejszą siłą napędową wprowadzania nowoczesnych rozwiązań.

Taka też jest najnowsza linia lakiernicza wdrożona przez Ecoline. Projekt lakierni musiał uwzględniać wiele aspektów – bardzo wysoką wydajność linii, a także spełnić wymagania Qualicoat.

nowa lakiernia Ecoline3_Colorex (1)

Firma Ecoline, której powierzono nadzór nad projektem lakierni, doradztwo, zaproponowała linię pionową składającą się ze strefy zautomatyzowanego załadunku profili, tunelu chemicznego przygotowania powierzchni, pieca suszącego, cyklonu z grupą filtracyjną do odzysku farby, dwóch kabin lakierniczych, pieca do polimeryzacji oraz zautomatyzowanego rozładunku profili.

Linię wyposażano w specjalny rodzaj tunelu przygotowania powierzchni.

Zastosowane w nim rozbudowane strefy mycia detali poprzez kaskady zapewniają optymalny przebieg procesu oraz minimalizują przenoszenie do kolejnej kąpieli. Wykonanie projektu uwzględnia prędkość produkcyjną linii, czasy mycia, odpowiednie strefy wejścia i ocieku, a także geometrię detali. Dodatkowo krótkie strefy mycia, z uwagi na wysokość linii, grawitacyjne kaskady, komorę roboczą oraz zbiorniki procesowe, wykonane są w całości ze stali nierdzewnej. Pozwala to na dobór właściwego materiału do każdego procesu przygotowania powierzchni. Tak zaprojektowany tunel przygotowania powierzchni zapewnia m.in. wysoce efektywne oczyszczenie powierzchni detali z jakichkolwiek zanieczyszczeń.

Kolejnym kluczowym rozwiązaniem jest zintegrowany system rejestracji parametrów procesu, który monitoruje i przechowuje najważniejsze wskaźniki całości realizacji, takie jak temperatura, stężenie kąpieli czy kondunktancja, pozwalając na łatwe i bezbłędne wprowadzanie odpowiednich ustawień, a także na szybką reakcję w przypadku jakichkolwiek odstępstw.

Automatyczne zarządzanie wszystkimi procesami technologicznymi podczas lakierowania zapewnia płynny i prawidłowy proces gwarantujący powtarzalność parametrów lakierowania. Wysoce zautomatyzowana i obsługująca pełen proces malowania lakiernia, mimo że została zaprojektowana do malowania długich detali (nawet 7 m) zajmuje bardzo mało miejsca, co niewątpliwie jest dużym atutem lakierni pionowej.

nowa lakiernia Ecoline5_Colorex (1)Zainstalowanie dwóch kabin lakierniczych pozwoliło wyeliminować przestoje związane ze zmianą koloru na linii. Podczas gdy malowanie odbywa się w jednej kabinie, druga w tym momencie jest czyszczona i przygotowywana do malowania innym kolorem. W nowym typie kabin lakierniczych DIAMOND zastosowano ruchome ściany z automatycznym czyszczeniem sprężonym powietrzem.

Dzięki temu, że profile wiszą pionowo, a manipulatory poruszają się w pionie farba jest równomiernie nałożona.

Zainstalowany wewnątrz optyczny układ rozpoznawania detali dostosowuje położenie manipulatorów z pistoletami względem malowanych elementów. Zarządzanie cyklem wspomaga centrum zarządzania proszkiem OptiCenter, które łączy najnowocześniejszą technologię pompy aplikacyjnej OptiSpray z automatycznym podawaniem świeżego proszku w celu szybkiej i czystej zmiany koloru. System jest podstawą stałych i powtarzalnych efektów malowania oraz znacznych oszczędności proszku. Całość ścieżki zintegrowanego procesu uzupełniają piece. Specjalna konstrukcja izolacji termicznej pieca wykonana jest z materiału o wysokiej gęstości.

Wymiennik spaliny-powietrze o wysokiej sprawności zapewnia szybki start linii i niskie zużycie energii na każdym etapie pracy pieca, natomiast rozbudowany kolektor spalin, w połączeniu z komorą spalania oraz elementami nawrotowymi spalin, zapewnia dużą sprawność cieplną urządzenia. Rozmieszczony na całej długości pieca szereg odpowiednich wentylatorów zapewnia bardzo dobrą cyrkulację gorącego powietrza w całej objętości komory polimeryzacji.

Wysoka ekonomika pracy, odpowiednio dobrane rozwiązania i automatyzacja, która nie tylko pozwala na dużą precyzję malowania elementów, ale także wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem, to dziś podstawa dobrze zaprojektowanej lakierni. Jednak warto zwrócić uwagę, że nowoczesna lakiernia to za mało – optymalnym rozwiązaniem jest lakiernia, która zapewni bezpieczeństwo i efektywność przez kolejne lata, dająca możliwość łatwej rozbudowy, wyprzedzając oczekiwania klientów i konkurencję.

1