Konieczne jest przyspieszenie termomodernizacji domów

Red.: |Data publikacji:

Uniezależnienie się od rosyjskich surowców energetycznych wymaga od Europejczyków potrojenia tempa ocieplania własnych domów. Branża stolarki budowlanej postanowiła wesprzeć Polaków w tym zadaniu, stawiając do ich dyspozycji doradców ds. dotacji działających w salonach okienno-drzwiowych w całym kraju.

Najnowszy raport Building Performance Institute (PBIE), opublikowany w połowie stycznia br. wykazuje, że potrojenie obecnego tempa termomodernizacji budynków już w roku 2050 może przynieść Europie oszczędności rzędu 777 TWh (1 TWh = miliard kWh) energii zużywanej obecnie na ogrzewanie budynków. Jest to wartość energetyczna połowy gazu sprowadzanego do Europy z Rosji w roku 2021. Wielkość ta odpowiada również łącznemu, całkowitemu zużyciu energii elektrycznej w Niemczech i Hiszpanii. Tylko dzięki właściwej izolacji budynków mieszkalnych, poprzez wymianę okien i drzwi oraz izolację dachów i ścian, można by w Polsce zaoszczędzić niemal 40 proc. energii zużywanej obecnie na ogrzanie budynków mieszkalnych. W Polskich warunkach byłaby to, według PBIE, wartość 52 TWh. Jeśli obecnie cena 1 kWh energii wynosi 80 groszy, to potecjał zaoszczędzonej dzięki właściwej izolacji polskich budynków energii ma wartość ponad 40 mld zł rocznie. O takie pieniądze toczy się gra w Czystym Powietrzu.

Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest jednak przyśpieszenie akcji termomodernizacji budynków mieszkalnych w Polsce. Zdaniem autorów raportu BPIE nie wystarczy do tego obecny wskaźnik 1 proc. budynków poddawanych głębokiej renowacji w ciągu roku. Nie wystarczy również postulowana przez inicjatywę Fala Renowacji podwojenie wartości tego wskaźnika. Badanie Instytutu mówi, że do roku 2035 potrzebny jest wskaźnik głębokiej termomodernizacji na poziomie 3 proc., aby budynki mieszkalne osiągnęły pożądany poziom zużycia energii. A jeśli miałyby osiągnąć zerową emisję netto do roku 2050, wówczas wskaźnik termomodernizacji musiałby wzrosnąć do 4 proc. do roku 2045. Jeśli głębokie termomodernizacje związane z wymianą okien, ociepleniem ścian i stropów zatrzymają się na poziomie wskaźnika 2 proc. wówczas, zdaniem ekspertów BPIE, wykorzystamy zaledwie 66 proc. potencjału zaoszczędzenia energii z tego obszaru. W polskich warunkach oznaczałoby już nie 40 mld zł zaoszczędzonej energii rocznie, ale zaledwie 27 mld zł. W praktyce oznaczać to będzie całkiem nieracjonalne wydawanie 13 mld zł rocznie na ogrzewanie powietrza wokół naszych domów. A i to przy wątpliwych założeniach, że ceny energii w tym czasie nie wzrosną.

Przyspieszając procesy termomodernizacji budynków mieszkalnych w Polsce przyczyniamy się do stopniowego uniezależniania się od dostawców gazu, ale też do znaczących oszczędności w budżetach polskich rodzin. Kompleksowa termomodernizacja budynków, dofinansowywana przez program Czyste Powietrze, zapewnia co najmniej 40-procentowe zmniejszenie zapotrzebowania na energię grzewczą. Najmniej zarabiający Polacy mogą w tym programie skorzystać z dotacji rzędu 70 proc., a niekiedy nawet 100 procent do wydatków netto na prace ociepleniowe. Jest to dla nich, ale też dla gospodarki krajowej niezwykle korzystne. Jedyną barierą dzisiaj wydaje się być brak wiedzy o korzyściach wynikających z termomodernizacji budynków, o możliwości dofinansowania tych prac, ale również obawy przed skomplikowanymi procedurami wnioskowania i trudnościami wykonawczymi.

To dlatego właśnie powstała Koalicja Termomodernizacji, przez którą przedsiębiorstwa branży okienno-drzwiowej, postanowiły wesprzeć właścicieli domów w ich zamiarach ocieplenia swoich budynków. Producenci stawiają do ich dyspozycji swoje najlepsze placówki handlowe, w których dyżurują doradcy ds. dotacji. To oni wskażą jaki zakres prac ociepleniowych warto wykonać, pomogą wypełnić wniosek o dotację, a także zaangażują ekipy wykonawcze. Na koniec wystąpią w imieniu inwestora o wypłatę dotacji i rozliczą całą tą inwestycję. Specjaliści w salonach okienno-drzwiowych poprowadzą inwestorów za rękę, aby mogli sprawnie ocieplić budynek i jak najszybciej czerpać korzyści ze zmniejszonych rachunków za ogrzewanie. To jest prawdziwy wkład branży stolarki we wsparcie polskich rodzin, w uniezależnienie się naszego kraju od rosyjskich surowców, ale też szerzej w czyste powietrze i lepszy klimat na naszej planecie.

Więcej o Koalicji Termomodernizacji przeczytacie na stronie: www.dotacjenaokna.pl

1