Jest nam po drodze

Red.: |Data publikacji:

Paweł Mirowski, wiceprezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków, jest naszym rozmówcą w marcowym wydaniu miesięcznika Forum Branżowe. Rozmawiamy o współpracy ze środowiskiem stolarki, o możliwościach wzajemnego wsparcia, ale też o perspektywach na przyszłość. Zapytaliśmy m.in. o to, czy na wsparcie Narodowego Funduszy mogą liczyć dilerzy stolarki, będący doradcami ds. dotacji w Koalicji Termomodernizacji. A oto odpowiedź prezesa Mirowskiego:

Zdecydowanie tak i to nie tylko w Czystym Powietrzu, ale też w programie Ciepłe Mieszkanie, gdzie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej jest zapisana już na wprost. Widzimy w takich firmach  potencjał, aby stały się również Operatorami dla tych beneficjentów, którzy wymagają większego wsparcia, tych z III części programu, którzy często są najubożsi energetycznie. Ich najczęściej trzeba poprowadzić za rękę przez cały ten proces. Trzeba ich przekonać, pokazać tym ludziom konkretne przykłady i konkretne oszczędności jakie są w stanie wygenerować dla siebie. To chyba najbardziej przemawia. Jesteśmy dzisiaj na początku tego procesu w sensie rozmowy z urzędami marszałkowskimi i z gminami – chcemy zaproponować im taki model z Operatorem. Oczywiście gminy często nie będą robiły tego własnymi siłami tylko będą je zlecać innym podmiotom. No i powstaje otwarte pytanie: czy branża stolarki nie mogłaby być tutaj operatorem, który bierze na siebie tą odpowiedzialność , ale w zamian ma czysty uzysk w postaci klienta, który później korzysta z dofinansowania. Jeśli Koalicja Termomodernizacji zamierza wyszkolić, wyposażyć sprzedawców, którzy pójdą z technologią i zadaniem w teren, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on był też operatorem.

Po raz pierwszy chyba czujemy, że z urzędami i urzędnikami jest nam po drodze. Mamy wspólny cel, choć pewnie nieco odmienne motywacje. W Koalicji Termomodernizacji przeszkoliliśmy już kilkuset dilerów stolarki, 140 z nich odebrało już dyplomy doradcy ds. stolarki. To armia specjalistów, którzy na co dzień wspierają swoją pracą program Czyste Powietrze. Pomagają ludziom zaplanować proces termomodernizacji, złożyć wniosek o dotację, znaleźć ekipy wykonawcze, a na koniec rozliczyć to zadanie i przynieść dotację. Pomagają Planecie, pomagają branży stolarki, pomagają właścicielom domów, pomagają swoim firmom. A wszystko to z błogosławieństwem Narodowego Funduszu i jego kierownictwa. Jest nam zdecydowanie po drodze.

1