Gospodarka pro-ekologiczna

Red.: |Data publikacji:

Tomasz Grela, prezes zarządu Aluprof SA oraz członek zarządu Grupy Kety, z okazji ogłoszenia nowej strategii firmy i jej nowego wizerunku, wystosował list, w którym objaśnia nowe, pro-środowiskowe idee, którymi będzie się kierować to przedsiębiorstwo.

 

 

Oprócz oczywistego wzrostu sprzedaży i realizacji innowacyjnych inwestycji, naszą główną ideą jest odpowiedzialność środowiskowa i społeczna firmy. Uważamy, że w walkę o lepsze jutro musi się włączyć przemysł, aby zapewnić przyszłość dla kolejnych pokoleń i środowiska naturalnego. Dlatego kontynuujemy działania promujące ideę zrównoważonego rozwoju – wdrażamy szereg inicjatyw mających na celu niwelowanie naszego wpływu na środowisko naturalne. Warto wspomnieć tu o uczestnictwie w wydarzeniach PLGBC i WGBC, uzyskane certyfikaty Cradle to Cradle, czy deklaracje środowiskowe EPD dla naszych produktów. Walczymy o zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz o zwiększenie efektywności energetycznej w budownictwie. Wiemy również, jak ważny jest recykling i korzystanie z zasobów energii ze źródeł odnawialnych. Sukcesywnie, zgodnie z przyjętą strategią, wdrażamy procedury idące w kierunku większego wykorzystania surowców wtórnych.

Aluminium to surowiec przyszłości, który zmienia kształt współczesnego budownictwa. Pozwala na uzyskanie spektakularnych form przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych parametrów technicznych. Wdrożyliśmy w firmie działania, dzięki którym udało nam się sześciokrotnie obniżyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery przy produkcji aluminium pierwotnego (względem średniej emisji przedsiębiorstw na świecie). Idąc tym tropem – do 2025 roku obniżymy emisję dwutlenku węgla o 15%. Naszą ambicją jest podążanie w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 roku. W związku z tym, poza głównymi obszarami naszej działalności biznesowej, tematami, jakie będziemy poruszać w najbliższych latach, będą zrównoważony rozwój budownictwa oraz jego wpływ na środowisko, społeczeństwo oraz biznes.

Branża stolarki (i ślusarki!) budowlanej znajduje się w samym centrum troski o lepszy klimat dla naszej planety. Najlepszym potwierdzeniem tego są nadchodzące programy rewitalizujące budynki w Unii Europejskiej. To już nie jest domena „nawiedzonych ekologów”, ale realna rzeczywistość gospodarcza, potwierdzona zdefiniowanymi programami politycznymi i strategiami przedsiębiorstw. Jeżeli taką przyjętą strategię potwierdzają liderzy naszej branży to trudno to już zbyć wzruszeniem ramion. Rzeczywistość odpowiedzialności za otoczenie i środowisko już nadeszła. Gratulacje dla Aluprofu.

1