Elementy zarządzania budynkami

Autor: |Data publikacji:

Mariusz Kołodziej, menedżer Pilkington IGP, udzielił wywiadu w październikowym wydaniu Forum Branżowe, gdzie mówi dużo o historii szkła, ale też o jego wciąż rosnącej roli w architekturze. Widzimy to już na Wystawie Innowacji, ale potwierdza to również dyr. Kołodziej, że wyroby stolarki przestały już być prostymi zamknięciami otworów w murze – to już są elementy bardziej zaawansowanych systemów w budownictwie.

Okna, i fasady stały się, chcemy tego czy nie, elementem systemu zarządzania energią w budynku. I wcale nie mam na myśli tylko szyb fotowoltaicznych, ale też „zwykłe” szyby zespolone, od których wymaga się oszczędzania energii cieplnej czy też selektywnej ochrony przed promieniowaniem słonecznym, czyli przegrzewaniem pomieszczeń. Kontrola słoneczna używana dotąd w budynkach komercyjnych, coraz częściej stosowana jest również w budownictwie jednorodzinnym. Postęp w dziedzinie technologii sprawił, że od szyb oczekujemy by wspomagały zarządzanie energią budynku, a cały czas prowadzimy prace badawcze, aby do tego produkowały energię elektryczną, cieplną, świetlną, aby były aktywną osłoną itp. Badania nad tymi nowymi zastosowaniami wciąż prowadzone są na całym świecie i na pewno będą się rozwijać, aby szyby i ich ramy stawały się zasadniczym elementem systemów zarządzania energią w budynkach.

Czy zgodzi się pan z tezą, że postępy technologii przetwórstwa szkła określać będą przyszłość techniki okienno-fasadowej, ale i przyszłość całego budownictwa?

Wydaje się, że jest to nieuniknione, obserwując dążenie projektantów i inwestorów do uzyskania jak największych przeszkleń. Jednocześnie rosną również możliwości produkcji coraz większych formatów szkła, stosowania powłok czy folii o różnych funkcjach, wpływania na akustykę i sterowania przez to wręcz parametrami użytkowymi budynków. Funkcjonuje już mnóstwo start-upów, a ciągle powstają nowe, które pracują nad nowymi zastosowaniami szkła i nowymi jego funkcjami. To na pewno będzie postępować i wpływać także na technikę budowlaną.

To, jak bardzo zaawansowane mogą być funkcje współczesnej stolarki mamy okazję obejrzeć na I Krajowej Wystawie Innowacji w Nadarzynie. Eksponaty tam zaprezentowane w całej rozciągłości potwierdzają słowa menedżera z IGP, że szkło określać będzie przyszłość całego budownictwa. Ku radości całego segmentu okienno-drzwiowo-fasadowego, ale i bramowego, i osłonowego. Całość rozmowy z dyr.Kołodziejem w październikowym wydaniu miesięcznika Forum Branżowe.

1