Teksty do MultiPublikacji są nadsyłane przez firmy.

#DUMNYDEKARZ – CZAS PROFESJONALISTÓW

Red.: JH |Data publikacji: 2019-05-20

Pod mecenatem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy rozpoczął się ogólnopolski projekt na rzecz promocji dekarstwa w Polsce. #DUMNYDEKARZ to inicjatywa, mająca na celu promocję zawodu dekarza i wykonujących go profesjonalistów, prowadzona na stronie internetowej www.dumnydekarz.pl. Akcji towarzyszy premiera wydania branżowej publikacji „DEKARZE 01/2019”, prezentującej wywiady z przedstawicielami wybranych firm, cieszących się wieloletnią renomą na rynku.

DEKARZU, WESPRZYJ WYŻSZY CEL

Projekt, pod mecenatem PSD, wspierany przez popularne media branżowe, ma na celu podkreślenie wysokiej jakości dekarstwa w Polsce oraz profesjonalizmu cechującego reprezentantów tego zawodu. – Chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważna jest praca dekarzy, na ogromną odpowiedzialność, jaka spoczywa na tych fachowcach, a co z tym związane – na kluczową rolę, którą zawodowi dekarze pełnią w rozwoju rynku budowlanego – mówi Anna Deran, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, mecenasa projektu #DUMNYDEKARZ.

W przedsięwzięciu może wziąć udział każdy profesjonalista, dla którego ważne są promocja wysokiej jakości usług dekarskich oraz budowanie świadomości na temat specyfiki tego zawodu. Wystarczy za pośrednictwem serwisu internetowego www.dumnydekarz.pl podzielić się zdjęciem, prezentującym swoją pracę lub pasję.

Misją projektu jest inspirowanie zarówno dekarzy z wieloletnim doświadczeniem, jaki i młodych adeptów tej sztuki.Zawód dekarza to profesja wymagająca ogromnej wiedzy z zakresu blacharstwa, ciesielstwa, ale też produktowej czy materiałowej. Chcemy pokazać, że dekarze to nie tylko profesjonaliści, ale przede wszystkim pasjonaci, dumni z tego, co robią – wyjaśnia Anna Deran.

Projekt #DUMNYDEKARZ umożliwia dekarzom pokazanie siebie, swoich sukcesów i rezultatów wyzwań, jakie codziennie stawia przed nimi ich zawód. Tym samym odpowiada na wymagania rynku związane m.in. z brakiem rąk do pracy.

Za każde unikalne udostępnienie zdjęcia z logo projektu oraz z #DUMNYDEKARZ w mediach społecznościowych, na konto Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy zostanie przekazane 10 złotych na jego cele statutowe, m.in. upowszechnianie zawodów dekarza, blacharza i cieśli oraz dbanie o dobre imię i prestiż tego środowiska. Zgromadzone dzięki udostępnieniom środki finansowe posłużą do ufundowania w roku szkolnym 2019/2020 stypendiów dla najlepszych uczniów klas dekarskich. Na stronie internetowej www.dumnydekarz.pl uruchomiono generator grafiki, który po wprowadzeniu zdjęcia oprawi je w logo akcji i pozwoli na opublikowanie na swoim koncie na Facebooku.

DEKARZE 2019: WYWIADY Z PROFESJONALISTAMI

Partnerstwo i zaangażowanie to dwie wartości doskonale znane środowisku dekarskiemu. – Największym wyzwaniem jest spadek zainteresowania tym zawodem wśród młodego pokolenia. Dekarze, z którymi rozmawialiśmy wskazują, że profesjonalistom brakuje czasu, aby dzielić się doświadczeniem z szerszym gronem adeptów tego zawodu. Aktywność niektórych ekspertów na tym polu potwierdza jedynie regułę – mówi Magdalena Zarzycka reprezentująca markę Dakea, która również objęła patronatem projekt #DUMNYDEKARZ.

Projekt, poza spełnieniem celów świadomościowych i wizerunkowych, tak kluczowych dla rozwoju branży, ma również zainicjować dialog na temat przyszłości tego zawodu. Stojące przed nim wyzwania, jego blaski i cienie najlepiej znają przedstawiciele polskich firm dekarskich. (Wywiady, zebrane w publikacji „DEKARZE 01/2019”są do pobrania na stronie www.dumnydekarz.pl.)

O tym jak zmieniło się rzemiosło od czasów, kiedy „wszystko trzeba było ciosać od siekiery” oraz o tym, jak postrzegane są kobiety-dekarze opowiadają Jan i Agnieszka Stożek. Z kolei m.in. o pomysłach na promocję firmy dekarskiej oraz jak zaprezentować ją klientowi, unikając obwożenia go po realizacjach mówią Marek i Paweł Francuz.

Daniel Baliński oraz Marcin Solarek to dekarze z misją kształcenia innych w zawodzie, choć jak przyznają, cierpliwości niełatwo się nauczyć. Bracia Bednarscy, Karol, Sylwester i Wojciech połączyli pasję zawodową z pasją „po godzinach” i od lat, jeśli nie na dachu, można zobaczyć ich na paralotni.

Wywiady prezentowane na łamach „DEKARZY 01/2019” ukazują specyfikę współczesnych firm dekarskich oraz niesamowite zaangażowanie fachowców w jakość ich pracy. To lektura obowiązkowa dla wszystkich z branży oraz młodzieży decydującej się na pracę i rozwój umiejętności w tym zawodzie.

1