Co roku tracimy miliardy złotych

Red.: |Data publikacji:

W branży stolarki budowlanej coraz głośniej mówi się o szansach, jakie stawia przed nią europejski program Zielonego Ładu, ukierunkowany m.in. na renowację energetyczną budynków. Szczegółowo omawiano to w gronie menedżerów tej branży na wiosennym Ogólnopolskim Forum Stolarki.

Niestety z budżetu Zielonego Ładu nie mamy szans skorzystać, dokąd rząd polski nie spełni wymagań Komisji Europejskiej w zakresie praworządności, a to może jeszcze potrwać. Ale nawet jeśli Komisja odblokuje te fundusze, to nie mielibyśmy szans z nich skorzystać, gdyż rząd nie zatwierdził dotychczas programu „Długoterminowej strategii renowacji budynków”, który miał obowiązek przekazać KE także dwa lata temu. Pocieszające jest jedynie, że strategię tę rząd deklaruje przyjąć jeszcze w tym kwartale.

Zapisy strategii zostały przygotowane i udostępnione do konsultacji społecznych w lutym ub. roku. Założono w nich, że na zasoby budowlane w Polsce składa się 14,2 mln budynków, z czego ponad 40 proc. tj. 5,6 mln to budynki jednorodzinne. Równie dużą grupę stanowią budynki produkcyjne, gospodarcze i magazynowe, a niemal 2,5 mln to „pozostałe budynki niemieszkalne”. Budynków wielorodzinnych mamy w naszych zasobach ponad pól miliona, a budynków użyteczności publicznej ponad 400 tysięcy. One wszystkie objęte będą programem renowacji, uwzględniającym termorenowację oraz wymianę źródeł ciepła.

Do roku 2050 łącze polskie wydatki na ten cel wyniosą ponad 2 biliony (sic!) złotych. Do roku 2030 przeznaczono by na ten do 700 mld zł, z czego ponad ¾ na budynki mieszkalne. W dekadzie 2031-2040 na rynek renowacji trafi do 780 mld zł, a w dekadzie 2041-2050 do 670 mld zł. Takie wartości oznaczają, że na rynek renowacji budynków co roku trafiać może ponad 50 mld złotych, a znacząca część tego budżetu przeznaczona będzie na wymianę stolarki budowlanej. Nawet gdyby to było 10 proc. tej wartości tj. 5 mld zł, to i tak jest to ponad 2x więcej niż obecna wartość okien wymienianych w Polsce w ciągu roku. Widać więc, że ta gra warta jest świeczki.

Długoletnia strategia renowacji budynków ma być uszczegółowieniem polskiego Krajowego Planu Odbudowy, który w maju 2021 r. został wysłany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Wobec sporu wokół stanu praworządności w Polsce wciąż nie został zaakceptowany. Liczyliśmy na to, że już w sezonie 2022 strategia ta będzie wdrażana w naszym kraju, a branża stolarki doświadczy jego pierwszych pozytywnych skutków. Niestety zamiast europejskiego Zielonego Ładu mamy do czynienia z programem Polski Ład, którego doświadczamy w zgoła odmienny sposób. Nadchodzi chyba czas, by ożywić organizacje branżowe w ich działaniach na rzecz całej branży stolarki. Dla niej zagadnieniem najbardziej żywotnym jest wdrożenie w naszym kraju Krajowego Planu Odbudowy i strategii renowacji budynków. Bez niego tracimy miliardy złotych w krajowych przychodach.

1