Teksty do MultiPublikacji są nadsyłane przez firmy.

Co potrafi brama z napędem BiG TOR SOLO 1000?

Red.: |Data publikacji:

BiG TOR produkuje bramy do domu i dla przemysłu od 25 lat. Słyną one z niezawodności i prostoty. Ich programowanie jest bardzo proste i intuicyjne, wystarczy otworzyć i zamknąć bramę w trybie uczenia, reszta robi się sama. Ale nie warto się ograniczać do najprostszych funkcji, gdyż diabeł tkwi w szczegółach.

Brama BiG TOR potrafi wzywać serwis

Z reguły napędy garażowe wyposażone są w lampy LED, które służą do oświetlania wnętrza garażu. Napęd BIG TOR SOLO 1000 posiada nie tylko regulację czasu i trybu świecenia (od 1 do 9 minut). Jeżeli tylko instalator wraz z użytkownikiem bramy, zechcą oświetlenie bramy BiG TOR może być wykorzystywane do informowania użytkownika o potrzebie przeglądu gwarancyjnego, lub też o potrzebie regulacji napięcia sprężyn równoważących. Na wyświetlaczu pojawia się  wówczas litera „t”, a lampa LED miga 10 razy szybko każdorazowo po zakończeniu cyklu pracy napędu, co jest sygnałem o potrzebie wykonania przeglądu bramy.

Można szybko można powoli

Standardowo brama garażowa BiG TOR otwiera się z  prędkością 160 mm /s (BiG TOR SOLO 1000) lub 200 mm /s (BiG TOR SOLO iNstant). Jeżeli kupujący wyrazi taką ochotę instalator może płynnie regulować tę prędkość w zależności od potrzeb.

Częściowe otwarcie

Brama posiada możliwość płynnej – bezstopniowej regulacji wysokości otwarcia częściowego. Na przykład użytkując sportowe auto z powodu oszczędności czasu i ciepła, możemy zaprogramować bramę tak, że otwierana z samochodowego pilota brama BiG TOR unosi się tylko częściowo – na bezpiecznie niższą wysokość niż wówczas, gdy otwieramy bramę wychodząc z garażu by skosić trawę. Brama BiG TOR rozpoznaje źródła pochodzenia sygnału i możliwe jest programowanie różnych reakcji bramy na sygnał otwarcia/zamknięcia w zależności od źródła sygnału. 

Brama BiG TOR może sama się zamykać… albo to zależy…

Użytkownik może sobie życzyć, by brama zamykała się automatycznie w ustawionym czasie zwłoki po tym jak np. WYJEDZIE samochodem z garażu (maksymalny czas to 135s), ale jednocześnie ten sam użytkownik może przecież życzyć sobie, że gdy WYJDZIE z garażu z kosiarką brama ma pozostać otwarta….. Jest to możliwe, ponieważ napęd BIG TOR SOLO 1000 – można tak zaprogramować, że poszczególne funkcje bramy zależą od trybu jej otwarcia.

Brama BiG TOR może ignorować błoto śniegowe

Każda brama automatyczna, gdy napotka na przeszkodę musi się otworzyć, by nie doszło do zgniecenia. Jeżeli użytkownik i instalator podejmą taką decyzję, ​​brama BiG TOR w ostatniej fazie zamykania (regulacja od 1 cm do 9 cm od podłogi) nie wykona ruchu rewersyjnego. Normalnie, twarde błoto śniegowe w progu bramy jest rozpoznawane jako przeszkoda, co powoduje otwieranie bramy gdy już jest niemal zamknięta. W przypadku bramy BiG TOR, zgodnie z normą, można zaprogramować bramę by na tym ostatnim odcinku po spotkaniu z przeszkodą, brama się zatrzymała nie otwierając się, co jest ogromną zaletą gdy użytkownik odjechał z domu w trakcie zamykania się bramy.

Brama BiG TOR w Bydgoszczy, może być otwierana z Wrocławia

Za dopłatą jest możliwe doposażenie napędu np. w fabryczny moduł WiFi lub Bluetooth. Oczywiście za dopłatą – można bardzo wiele nie tylko w przypadku bram BiG TOR. To normalne. Jednak fabryczny system BIG TOR SOLO umożliwia sprawdzanie  w telefonie komórkowym statusu bramy, jej otwarcia lub zamknięcia, położenia płaszcza bramy. W przypadku modułu WiFi  można zdalnie otworzyć lub zamknąć bramę.

Coś jeszcze?

BiG TOR jest rzetelnym niewielkim producentem bram. Relacje z firmą są bardzo partnerskie i zrównoważone, firma oferuje uczciwe warunki współpracy, realne ceny i terminy realizacji produkcji całkiem przyzwoitych bram dla domu i dla przemysłu.

1