Centra obróbcze do aluminium

Red.: WK |Data publikacji: 2018-11-16

Sterowane cyfrowo centra obróbcze to dla producentów konstrukcji aluminiowych znaczne ułatwienie. Pracują dokładniej i szybciej od maszyn ręcznie obsługiwanych, pozwalają zwiększać jakość i wydajność bez dodatkowego zatrudnienia.

Konstrukcje aluminiowe to wyroby o różnym stopniu trudności wykonania. Od prostych okien, drzwi, ścianek aluminiowo-szklanych, poprzez stolarkę przeciwpożarową, aż po skomplikowane kopuły dachowe oraz ogrody zimowe. Często są to elementy nieprostokątne lub krzywoliniowe. Ze względu na to, zakłady tej branży, potrzebują parku maszynowego zapewniającego odpowiednią wydajność, precyzję oraz możliwość szybkich zmian programu pracy.

centrum obróbcze Axel 5
Zdjęcie: FOM Industrie

Centra obróbcze CNC

Znaczne ułatwienie dla tej produkcji stanowią wieloczynnościowe centra obróbcze sterowane cyfrowo CNC. Przede wszystkim maszyny te mają o wiele większą dokładność niż ręczne. Wykrywają każdy błąd zamocowania obrabianego elementu lub ustawienia narzędzia i przerywają pracę. Eliminują ręczne mierzenie, wielokrotne przekładanie profili z maszyny na maszynę oraz możliwość popełnienia błędu przez pracownika. Niemal całkowicie zbędne staje się wiercenie w profilach ręcznymi narzędziami.

Z powodu małej powtarzalności procesów obróbki często zmienia się parametry pracy oraz narzędzia. W tradycyjnym zakładzie potrzebny był do tego pracownik i niezbędna przerwa w pracy maszyny. W centrach CNC cały proces obróbek jest zaprogramowany i zautomatyzowany. Dla usprawnienia pracy stosuje się głowice obrotowe, operujące kilkoma narzędziami, instaluje dodatkowy magazyn narzędzi z systemem automatycznej ich wymiany. W ten sposób znacznie skraca się czas przezbrajania i przyspiesza praca.

Centra obróbcze wykonują wiele operacji, które wcześniej wymagały kilku maszyn i pracy kilku ludzi na oddzielnych stanowiskach. Dostępne są w dwóch głównych wariantach. W konstrukcji przelotowej obrabiany materiał przemieszcza się na ruchomym stole, a sekcja narzędziowa jest nieruchoma.  Podczas gdy, centra suwnicowe posiadają ruchową sekcję narzędziową, która przesuwa się nad stałym stołem. Niezależnie od rodzaju konstrukcji podczas obróbek profil jest skutecznie unieruchomiony za pomocą przyssawek podciśnieniowych lub ścisków mechanicznych, a wokół niego poruszają się narzędzia.

Zakres czynności

Zakres czynności i wydajność centrów obróbczych zależy od liczby i sposobu wymiany narzędzi oraz ilości osi pracy. Najprostsze centra mają jedną głowicę i pracują w trzech podstawowych osiach: długości X, szerokości Y oraz wysokości Z. Często rozbudowuje się je o czwartą oś obrotową, gdyż przydaje się ona przy obróbkach skośnych. Maszyny te korzystają z kilkunastu narzędzi i w większości przypadków są w stanie wykonać wszystkie niezbędne obróbki podczas jednego zamocowania materiału.

Jeszcze bardziej wymagające są obróbki kształtów nieprostoliniowych, gdyż do ich wykonania niezbędne są centra posiadające głowice pięcioosiowe.  Przykładem niech będzie centrum obróbcze AXEL 5 firmy FOM Industrie przeznaczone do profili aluminiowych i stalowych. Maszyna dostępna jest w kilku długościach, aż do 18 metrów. Posiada elektrowrzeciono o prędkości 18 tys. obrotów na minutę oraz układ chłodzenia narzędzi cieczą. Obrotowy magazyn wyposażony jest w 20 narzędzi, w tym głowice kątowe i frezy piłkowe do podcinania. Obsługę centrum z pewnością ułatwia mobilna konsola kontrolna z komputerem, 17-calowym ekranem dotykowym, myszką i klawiaturą. Na ekranie operator widzi trójwymiarową symulację części, narzędzi i operacji obróbkowych.

centrum obróbczo-tnące LMX 650
Zdjęcie: FOM Industrie

Centra obróbczo-tnące

Coraz częściej w zakładach produkujących konstrukcje z aluminium wykorzystywane są centra obróbczo-tnące. Na stół załadunkowy kładzie się całe sztangi profili. Maszyna pobiera je i wykonuje wszystkie niezbędne otwory, zgodnie z zaprogramowanym projektem. Dopiero potem tnie profile na odcinki. Połączenie operacji cięcia, frezowania i wiercenia w jednej maszynie służy optymalizacji i podniesieniu efektywności pracy. Takie wymagania spełnia nowe centrum obróbczo-tnące do profili aluminiowych LMX 650 firmy FOM Industrie. Maszyna jest w pełni zautomatyzowana, ponieważ sama pobiera profile z magazynu załadowczego i przekazuje do modułu obróbkowego. Automatycznie je mocuje i przesuwa dalej, a gotowe elementy przekazuje na stół odbiorczy. Wszystkie obróbki wykonuje w kabinie akustycznej, która podczas pracy urządzenia jest zamknięta.

Centra obróbcze i obróbczo-tnące zwykle obsługuje jedna osoba. Maszyna zastępuje pracę kilku ludzi. Z pewnością zakup takiego centrum jest dobrym sposobem na poprawę wydajności i jakości wyrobów. Bez konieczności zwiększania zatrudnienia, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Fimtec Polska, która jest dystrybutorem maszyn FOM Industrie na polskim rynku.

1