Brexit – co dalej ze sprzedażą okien w Wielkiej Brytanii?

Red.: |Data publikacji:

Wyjście wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej miało miejsce 1 lutego bieżącego roku. Jednak jeszcze do końca grudnia obie strony umowy obowiązuje tzw. okres przejściowy. Boris Johnson, premier wielkiej Brytanii, nie wyraził zgody na jego przedłużenie. W związku z tym, od nowego roku firmy eksportujące lub importujące do lub z Wielkiej Brytanii czekają spore zmiany.

Dlatego też, jeżeli planujemy wprowadzenie na rynek brytyjski nowego produktu, warto się pospieszyć i maksymalnie wykorzystać czas pozostały do końca 2020 roku. Zgodnie z przepisami zawartymi w umowie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, firma, która do końca okresu przejściowego zdobędzie dla swoich produktów budowlanych odpowiednie oznaczenia CE, potwierdzone stosownymi certyfikatami, i wprowadzi te produkty na angielski rynek, także po Nowym Roku może je dystrybuować na terenie Wysp Brytyjskich. Koniecznym warunkiem jest przy tym udowodnienie, że dany produkt był wprowadzony do obrotu na rynku angielskim jeszcze w trakcie trwania okresu przejściowego. Tak więc czas ma w tym przypadku bardzo istotne znaczenie.

Wszystko wskazuje na to, że umowa handlowa, regulująca stosunki pomiędzy Wielką Brytanią a krajami UE po Brexicie nie zostanie podpisana do 31 grudnia, czyli w terminie jaki zakładano wcześniej. Co to oznacza? Że wraz z nowym rokiem Wielka Brytania staje się dla członków Unii Europejskiej tzw. krajem trzecim. A to wiąże się z utrudnieniami w imporcie i eksporcie, możliwe będzie nawet nałożenie cła na produkty budowlane. Zmienią się także procedury oznaczeń CE. Notyfikowane jednostki testujące w Wielkiej Brytanii z końcem roku utracą swoje prawa i nie będą mogły uczestniczyć w procedurze sprawdzania zgodności danego produktu z wymogami Unii. Jest to przede wszystkim problem dla brytyjskich przedsiębiorstw budowlanych, które będą chciały nadal sprzedawać swoje produkty na rynku europejskim. Będą one musiały znaleźć nowe jednostki certyfikujące zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.

  Szersze omówienie tematu znajdziesz w grudniowym numerze Forum Branżowego.

Tłumaczenie i opracowanie tekstu: „Jetzt noch Exporte durch aktuelle CE-Prüfungen sichern“; ift-rosenheim.de

1