Brama w strefie sacrum

Autor: RK |Data publikacji: 2019-11-01

Odwiedzając w tych dniach nasze cmentarze dość łatwo zwrócimy uwagę na elementy okien, drzwi, wejść i bram jakie tam występują. Miejsce szczególne zajmuje cmentarna brama, stanowiąc wraz murem granicę pomiędzy wewnętrzną strefą sacrum i zewnętrznym światem profanum. Już od średniowiecza Kościół nakazywał grodzenie cmentarzy, aby chronić ich świętość. Wejście przez bramę na teren cmentarza oznacza więc wejście w strefę sacrum.

Brama Cmentarza Poległych w 1920 roku w Radzyminie.

Właśnie wejście, przekroczenie bramy staje się symbolicznym przejściem pomiędzy obydwoma światami. Odwołując się do głębszych treści religijnych przejście przez „bramę śmierci” oznacza w istocie przejście od śmierci do życia wiecznego. Droga, ścieżka prowadząca od cmentarnej bramy do miejsca wiecznego spoczynku ciała jest ostatnią ziemską drogą zmarłego. Dla przekraczających tą bramę przechodniów staje się natomiast przypomnieniem o nieuchronnym, wezwaniem do godziwego życia.

Podziwiając więc kunszt stolarski czy kowalski bram otwierających nasze cmentarze, pamiętając, że to także techniczne dzieła mistrzów naszej branży, nie zapominajmy o ich symbolicznym znaczeniu. Wkraczamy w ten świat i odchodzimy z niego przez jakieś drzwi, jakieś bramy. To może mieć znaczenie czy są one solidne i niezbyt szpetne.