Teksty do MultiPublikacji są nadsyłane przez firmy.

Bogate spektrum rozwiązań od REHAU na Fensterbau Frontale

Red.: |Data publikacji:

Zdaniem przedstawicieli firmy REHAU polscy przedsiębiorcy nie sprzedają „okien”. Tak odważną tezę przedstawił na samym początku naszej rozmowy, pierwszego dnia Fensterbau, Andrey Beloedov, dyrektor odpowiedzialny za sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodniej. I zaraz ją rozwinął:

Polskie firmy zapewniają usługę oraz sprawną logistykę, zatem ograniczenie ich działalności do produkcji wyrobu budowlanego byłoby dużym niedopowiedzeniem. Dzięki opanowaniu procesów i stałemu doskonaleniu wyznaczają trendy w Europie i wyrosły na światowych liderów eksportu. Zapewniają kompletne usługi dla generalnych wykonawców i dystrybutorów.

W analogiczny sposób rozwija się REHAU, nie ograniczając swojej działalności do produkcji profili z tworzyw sztucznych, ale także zapewniając szerokie usługi i budując cały model biznesowy związany z recyklingiem, dotarciem do klienta ostatecznego i rozwojem działalności swoich kontrahentów.

Własny recykling

Na stoisku firmy REHAU dało się zauważyć wyraźne położenie nacisku na ochronę środowiska, deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych oraz redukcję emisji CO2. Co jednak bardzo ważne, REHAU ma w tym zakresie duże doświadczenie i własne zakłady pozyskujące i przetwarzające profile okienne. Jeden z nich jest zlokalizowany w Nochowie koło Śremu, na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej! Kolejne ulokowane są w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. REHAU zapewnia w ten sposób zamknięty obieg produktów aż do ponownego wykorzystania, mając przy tym pełną kontrolę nad pozyskiwaniem i przetwarzaniem recyklatu.

Jak zapewnia systemodawca, celem jest stałe zwiększanie udziału recyklatu we wszystkich profilach okienno-drzwiowych i tym samym osiągnięcie celu Net-Zero w roku 2040.

Zbigniew Karlic, menedżer ds. marketingu i komunikacji REHAU, dodaje:.

Już dziś możemy się pochwalić wysokim udziałem recyklatu w nowych produktach, bo od 35 nawet do 80 proc. Profile zawierające istotny udział surowców z recyklingu oznaczone są znakiem EcoPULS, obecnie jest to ponad 60 proc. tonażu oferowanych przez REHAU rozwiązań.

Automatyzacja nowego standardu

Firma REHAU zaprezentowała na targach także szerokie portfolio produktów automatyzujących stolarkę w nowym coraz powszechniejszym standardzie Matter, używanym również w komponentach automatyki budynkowej, osłon, ale nawet w urządzeniach AGD i RTV nowej generacji. Dzięki temu stolarka okienno-drzwiowa staje się ważnym elementem szerokiego systemu, a nie jedynie odosobnionym produktem we własnym ekosystemie.

Jak potwierdza Andrey Beloedov:

Od systemu Synego Compact aż do platformy kompozytowych profili Artevo rozwijamy i automatyzujemy produkty okołostolarkowe. Tworzymy narzędzia, pozwalające rozwinąć całe modele biznesowe powiązane z produkcją stolarki budowlanej. Odbywa się to przez zintegrowanie przedsiębiorstw z know-how globalnej grupy REHAU.

Automatyzacja systemów okienno-drzwiowych znajduje odzwierciedlenie nie tylko w rozwiązaniach smart, ale także w automatyzowaniu współpracy czy też kierowaniu klientów bezpośrednio do sprzedawców stolarki. W tym celu firma rozwija i udoskonala system generowania leadów sprzedażowych REHAU Connect, a także narzędzia służące do projektowania stolarki, kalkulacji, doboru akcesoriów czy materiałów do produkcji. Cała platforma produktowa REHAU jest zawarta w nowym, bardzo obszernym narzędziu cyfrowym, wyjaśniającym możliwości i detale techniczne każdego produktu dostępnego w ofercie systemodawcy, podane w przystępnej i intuicyjnej formie, co mogliśmy przetestować podczas Fensterbau Frontale.

Stolarka tworzywowa przyszłości

Najbardziej widowiskowym produktem zaprezentowanym na stoisku firmy REHAU było okno z profilami z nowatorskiego tworzywa RAU-INFINIO, które powstają z włókien szklanych. Profil okienny jest niejako „przędziony” z ciągłych włókien zatopionych w tworzywie, co otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie rozwiązań okiennych na bazie tworzyw sztucznych – szczególnie w aspekcie parametrów cieplnych, wytrzymałości i osiąganych wymiarów. Czy to będzie przyszłość stolarki? Przyszłość ta niewątpliwie będzie stała pod znakiem ograniczania wpływu produktów budowlanych na środowisko. Ostatnie lata pokazały także wszystkim uczestnikom rynku, że półprodukty do wytwarzania stolarki również są podatne na wahania gospodarki globalnej i stabilność łańcuchów dostaw. Poszukiwanie alternatywy dla tradycyjnego PVC, czy też wzmacniającej profile stali, wydają się wobec tego jak najbardziej słuszne. Być może właśnie na Fensterbau zobaczyliśmy zupełnie nową kategorię stolarki okienno-drzwiowej.

 

1