Teksty do MultiPublikacji są nadsyłane przez firmy.

Automatyzacja wspierająca osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami

Autor: |Data publikacji:

Automatyka w służbie osobom starszym i niepełnosprawnym może być bardzo pomocna w poprawie jakości życia tych osób. Dzięki zastosowaniu odpowiednich technologii automatyzacyjnych możliwe jest ułatwienie wykonywania codziennych czynności, jak otwieranie drzwi.

GEZE_Powerturn

Warto także zaznaczyć, że rozwój technologii automatyzacyjnych w służbie osobom starszym i niepełnosprawnym ma duży potencjał i może przyczynić się do poprawy samodzielności oraz niezależności tych grup społecznych. Jednakże ważne jest również odpowiednie dostosowanie i personalizacja systemów automatyzacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej osoby.

GEZE_Slimdrive_SLVPaleta rozwiązań GEZE mających na celu ułatwienie funkcjonowania osobom niepełnosprawnym jest bardzo szeroka. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na konstrukcje z zakresu automatyki drzwiowej. Wyposażenie drzwi rozwieranych w napędy typu Powerturn, Slimdrive EMD / EMD-F ułatwia pokonanie przejścia bez konieczności wykonywania trudnych manewrów wózkiem inwalidzkim albo skomplikowanych czynności zagrażających utratą stabilności. Możemy też zwrócić uwagę na napęd ECturn, pomyślany specjalnie dla osób niepełnosprawnych poruszających się w mieszkaniach, domach opieki lub hotelach. Warte uwagi jest dodatkowe wyposażenie w czujki zabezpieczające przed uderzeniem przez skrzydło. Podobne możliwości w zakresie komfortu użytkowania dają napędy do drzwi przesuwnych Slimdrive SL NT, Powerdrive PL czy ECdrive.

Ciekawy jest również system automatyki dla WC, zapewniający niepełnosprawnej osobie z jednej strony poczucie bezpieczeństwa i możliwość nieskrępowanego korzystania z toalety, z drugiej strony w razie zasłabnięcia umożliwiający udzielenie koniecznej pomocy.

GEZE_Powerdrive_PLW domach opieki coraz bardziej jest popularne stosowanie samozamykaczy w wersji free-swing (ze swobodną dźwignią) do drzwi przeciwpożarowych. W rozwiązaniu tym podczas normalnej eksploatacji funkcja zamykania jest zablokowana i praktycznie samozamykacz jest niezauważalny dla użytkowników. W razie alarmu funkcja zamykania zostaje przywrócona i drzwi przeciwpożarowe zamykają się samoczynnie.

Osobną grupą urządzeń są napędy elektryczne do okien przewietrzających, umożliwiające osobie niepełnosprawnej zdalne uchylenie skrzydła w celu przewietrzenia wnętrza.

W obiektach, w których przebywają osoby wymagające specjalnej troski, takich jak domy opieki, oddziały geriatryczne albo psychiatryczne konieczne jest kontrolowanie wychodzenia pacjentów z budynku przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości sprawnej ewakuacji w przypadku alarmu. Wymagania te spełnia system kontroli dróg ewakuacyjnych GEZE RWS.

Dowiedz się więcej na: https://www.geze.pl/

1