Teksty do MultiPublikacji są nadsyłane przez firmy.

Automatyzacja systemów magazynowych

Red.: |Data publikacji:


W ostatnich latach w Polsce miał miejsce dynamiczny rozwój przedsiębiorstw w segmencie stolarki okiennej, a Polska stała się jednym z największych europejskich eksporterów okien. W wyniku tych zmian, przed firmami stanęły nowe wyzwania, które wiążą się z koniecznością optymalizacji i przyspieszenia procesów realizacji zleceń. Odpowiedzią na te wyzwania jest automatyzacja systemów magazynowych. Zakłady bazujące na takich rozwiązaniach wypadają znacznie korzystniej na tle konkurencji.

W praktyce zmiany, które mogą poprawić wydajność produkcji firm z branży okiennej, wiążą się z samym sposobem magazynowania. Profile okienne zajmują bowiem sporo miejsca i są składowane w dużej ilości. Warto zatem postawić na maksymalne wykorzystanie wysokości pomieszczenia, bazując na minimalnej powierzchni zasadniczej. Ze względu na swoją długość, profile okienne powinny być przechowywane w sposób, który umożliwi do nich bezpieczny dostęp. Każde uszkodzenie może bowiem generować dla przedsiębiorstwa dodatkowe koszty i powodować przestoje.

Optymalizacja dzięki automatyzacji

Sprawdzonym rozwiązaniem, które pozwala zapewnić bezpieczeństwo magazynowania i transportu wewnętrznego, są zautomatyzowane systemy magazynowe, oferowane m.in. przez firmę Remmert, charakteryzujące się bardzo wysoką gęstością składowania. Pozwalają one na usprawnienie dostawy profili z magazynu do maszyn obróbczych. Oszczędzają również przestrzeń, a konfekcjonowanie profili pod różnorodne zamówienia staje się sprawniejsze – tak aby możliwa była jak najszybsza reakcja na zamówienia składające się z różnego rodzaju komponentów. Nie ma więc potrzeby wielokrotnego przewożenia profili, co pozwala na zachowanie ich wysokiej jakości – minimalizowane jest bowiem ryzyko ewentualnego uszkodzenia. Dzięki przemyślanemu systemowi magazynowania ciągłość produkcji zostaje zachowana, a oszczędność powierzchni magazynowej pozwala także na realne oszczędności finansowe. Te ostatnie wiążą się przede wszystkim z możliwością przechowywania wszystkich elementów w hali magazynowej – przykładowo, profile aluminiowe składowane poza nią, mogą zostać łatwo uszkodzone przez deszcz. Dzięki wykorzystaniu zautomatyzowanych systemów, które podnoszą gęstość składowania, tego typu zagrożenia mogą zostać wyeliminowane.

Przykładem przedsiębiorstwa, które postawiło na taką automatyzację jest Alsecco – jeden z największych producentów okien w Europie. Z uwagi na coraz większy udział firmy w rynku, a co za tym idzie konieczność zwiększenia mocy produkcyjnych zauważono, iż niezbędne jest zoptymalizowanie nie tylko obszarów związanych z samą produkcją, ale również usprawnienia w obszarze kontroli procesów – tak magazynowych, jak i transportu wewnętrznego oraz zaopatrywania maszyn w profile do produkcji okien.  Odpowiadając na te potrzeby, eksperci firmy Remmert zaproponowali Alsecco magazyn komorowy. Nie tylko umożliwia on przechowywanie ok. 700 palet profili okiennych, ale również pozwala na takie zorganizowanie transportu wewnętrznego, aby pięć centrów obróbczych było automatycznie zaopatrywane w materiał. Dzięki temu rozwiązaniu firma nie tylko optymalizuje procesy intralogistyczne, ale także ma możliwość permanentnej inwentaryzacji i pełnej kontroli stanów magazynowych.

Niekwestionowaną korzyścią z wprowadzenia opisywanych zmian jest także możliwość zapewnienia jak najwyższej jakości w produkcji – i to począwszy od etapu składowania profili. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że dzięki rozwiązaniom Remmerta wszystkie materiały przechowywane są bezpośrednio w hali produkcyjnej Alsecco. Dzięki temu wyeliminowane zostało ryzyko uszkodzeń profili podczas transportu wewnętrznego. Jeżeli natomiast Alsecco zdecyduje się na poszerzenie oferty, może wykorzystać fakt, że instalacje Remmerta, dzięki modułowej budowie, pozwalają na rozbudowę wraz ze wzrostem potrzeb użytkownika.

Digitalizacja magazynu

W ślad za zautomatyzowanym systemem magazynowym, powinno iść także odpowiednie oprogramowanie. W przypadku wielu przedsiębiorstw, koniecznością wynikającą z potrzeby zwiększenia wydajności jest także wprowadzenie zmian usprawniających łańcuch dostaw. Zdarza się, że branża okienna, nie mając wystarczających możliwości sterowania oraz kontrolowania procesów, nie wykorzystuje w pełni swoich mocy przerobowych.  Instalacja oprogramowania, które przekazuje informacje o aktualnym stanie poszczególnych elementów to rozwiązanie, które w znacznym stopniu pomaga w organizacji przepływu materiału.

Pakiet PRO WMS Enterprise od Remmerta zawiera wszelkie funkcje do zarządzania stanami magazynowymi oraz przyjmowania i wydawania z magazynu. Dzięki zautomatyzowanej komunikacji, układnica regałowa dostarcza żądany materiał według aktualnego zlecenia. Tym samym, różne maszyny do obróbki mogą być bezpośrednio połączone z magazynem, aby za pośrednictwem interfejsów danych wywoływać stamtąd materiał lub przyjmować części po obróbce. Dodatkowo oprogramowanie rejestruje wszelkie ruchy materiału na magazynie i gwarantuje precyzyjną dokumentację stanów magazynowych. Dzięki zaimplementowaniu PRO WMS Enterprise niemalże wszystkie etapy pracy manualnej mogą zostać wyeliminowane.

Z PRO WMS Enterprise skorzystało m.in. Alsecco, ale oprogramowanie jest chętnie wybierane także przez zagraniczne spółki korzystające z rozwiązań Remmerta, np. Internorm. W przypadku tego przedsiębiorstwa, nowa koncepcja przepływu materiałów umożliwiła sprawny dostęp do 30 towarów rotujących. Wyraźnie zredukowano więc liczbę pustych przebiegów – zarówno układnica regałowa, jak i wózki realizują dziś niemal wyłącznie produktywne cykle podwójne, a to wszystko dzięki modernizacji automatyzacji magazynowej w połączeniu z PRO WMS, które wspiera nową strategię przepływu materiałów.

Bezsprzecznie czynnikami sukcesu wspomnianych przedsiębiorstw jest wysoka jakość ich produktów oraz szybko realizowane zlecenia. Jednak to automatyzacja pozwoliła na odkrycie sfery zupełnie nowych możliwości. Zautomatyzowane systemy magazynowania to element, który pozwala zarówno uprościć i uporządkować procesy intralogistyczne, jak i wspiera przedsiębiorców w optymalizacji kosztów.

1