Stabilny wzrost sprzedaży w Sanok Rubber

Red.: MR |Data publikacji: 2019-11-18

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber podała wyniki ze sprzedaży za trzy kwartały. Spółka odnotowała przychody  w wysokości 804,9 mln zł w porównaniu do 762,3 mln w roku ubiegłym.

Grupa Kapitałowa Sanok Rubber opublikowała właśnie raport za III kwartały. Wartość sprzedaży rośnie, widać to po wynikach za 9 miesięcy, ale i z ostatniego kwartału. Od lipca do września spółka odnotowała przychód w wysokości 265,2 mln zł w porównaniu do 254,7 mln w roku 2018. Natomiast spada wartość zysku netto. W okresie od stycznia do końca września w tym roku wyniósł on 35,3 mln zł, a w roku poprzednim był to wynik 53,6 mln zł. W trzecim kwartale firma podaje, że zysk netto wyniósł 8,4 mln zł, a w roku ubiegłym była to kwota 18,5 mln zł.

Jeśli chodzi o segment budownictwa, czyli przede wszystkim sprzedaż uszczelek do produkcji okien i drzwi, to w okresie od stycznia do końca września przychód wyniósł 88,2 mln zł, w roku ubiegłym był to wynik 80 mln zł. Oznacza to, że sprzedaż uszczelek wzrosła w ciągu 3 kwartałów wartościowo o 10 proc. Co ciekawe, segment budownictwa stanowi 15,3 proc. udziału w sprzedaży Grupy Kapitałowej Sanok Rubber.

Ponadto w raporcie kwartalnym zarząd informuje o strategicznych celach Grupy. Jednym z nich jest „przeorientowanie segmentu budownictwa na nowe produkty dające większy potencjał wzrostu”. Być może zatem niedługo okaże się, że Sanok Rubber wprowadzi na rynek innowacyjny produkt z dziedziny uszczelek do stolarki.

Zobacz również

Kontynuacja procesu inwestycyjnego w Lesznie

Kontynuacja procesu inwestycyjnego w Lesznie

W hali produkcyjnej Awiluxu w Lesznie zakończył się opóźniony przez pandemię montaż automatycznej maszyny Schirmer do produkcji okien PVC, która kosztowała ponad 5 milionów złotych.

BAU 2021: ostatnia nadzieja na wielkie targi dla branży stolarki

BAU 2021: ostatnia nadzieja na wielkie targi dla branży stolarki

W rozmowie z nami organizatorzy targów BAU 2021 potwierdzili, że nastroje na pół roku przed startem imprezy są bardzo dobre, a w 18 halach wystawienniczych wypełnionych jest na razie ¾ powierzchni.

Sisecam optymistycznie o II półroczu

Sisecam optymistycznie o II półroczu

Sisecam - turecki producent szkła, opublikował wyniki z I półrocza. Firma podała, że sprzedaż netto wyniosła 8,8 mld lirów, to ok. 4,6 mld zł.

1