Slonawy – nowa marka stolarki drewnianej

Red.: MR |Data publikacji: 2021-05-07

Pozbud podsumował miniony rok pod względem handlowym. Firma osiągnęła lekki spadek ze sprzedaży, przede wszystkim w segmencie stolarki. Zapowiada jednak zasadnicze zmiany, w tym wprowadzenie nowej marki.

Pozbud poinformował, że przychody ze sprzedaży całej grupy kapitałowej w minionym roku wyniosły 193,74 mln zł w porównaniu do 197 mln w roku 2019. Wyższy był natomiast zysk netto, w omawianym okresie wyniósł on 28,71 mln zł w porównaniu do 11,82 mln zł w roku 2019.

Zarząd Pozbudu przyznaje, że miniony rok był dla firmy wyjątkowy. To okres znaczących zmian dla spółki, przede wszystkim jeśli chodzi o zarząd – z Pozbudu odszedł m.in. Roman Andrzejak. Firma przeszła reorganizację także jeśli chodzi o spółki zależne. Obecnie w skład grupy kapitałowej wchodzą Pozbud S.A., SPC-2 Sp. z o.o., Agnes S.A., Pozbud Inwestycje sp. z o.o., Pozbud OZE sp. z o.o., Faradise S.A. i Muratura sp. z o.o. Na wyniki Grupy wpłynęła również pandemia Covid-19. Zakład produkcji stolarki odczuł spowolnienie na rynku okien i drzwi, fabryka musiała także na krótko zawiesić produkcję, co wpłynęło na niższe przychody w tym segmencie.

W dziale stolarki sprzedaż w minionym roku wyniosła 27,69 mln zł, jednak koszt wytworzenia był w wysokości 33,65 mln zł, a wiec strata wyniosła niemal 6 mln zł. W 2019 r. przychody ze sprzedaży stolarki wyniosły 58,33 mln zł, a zysk brutto wyniósł 7,39 mln zł. Zarząd spółki wyjaśnia, że w minionym roku firma podjęła szereg działań naprawczych, chodzi tu o reorganizacji produkcji, logistyki i sieci sprzedaży. Dzięki temu Pozbud lepiej wykorzysta moce produkcyjne, skróci się czas oczekiwania na produkt i wzrośnie sprzedaż na rynkach zagranicznych. Poza tym miniony rok był także okresem budowania portfela zamówień i spółka spodziewa się efektów wzrostu sprzedaży w kolejnych okresach.

W minionym roku spółka zmieniła także nazwę – z Pozbud T&R S.A. na Pozbud S.A. Nowa jest także siedziba, zarząd przeniósł się z Wysogotowa do Poznania. Kolejna zmiana w spółce związana jest z identyfikacją wizualną – nowy jest logotyp, a także strona internetowa Pozbudu.

Ponadto zarząd spółki podjął decyzję o kontynuowaniu produkcji stolarki otworowej pod marką Slonawy. Nazwa Slonawy ma nawiązywać do tradycji stolarskich regionu, przede wszystkim do niewielkiej miejscowości w pobliżu Obornik w województwie wielkopolskim. Wprowadzenie nowej marki jest jednocześnie odpowiedzią zarządu spółki na zapowiadane „nowe otwarcie” w relacjach z rynkiem, inwestorami, dystrybutorami i klientami ostatecznymi. Od początku kwietnia można korzystać także ze strony internetowej www.slonawy.pl. Dotychczasowy serwis pozbud.pl, w nowej szacie graficznej, stał się stroną korporacyjną Pozbud S.A. W najbliższym czasie do punktów dilerskich trafią też nowe foldery i materiały reklamowe producenta.

Jednym z elementów strategii grupy kapitałowej jest seryjna produkcja nowych drzwi wewnętrznych. Z początkiem roku rozpoczęły się dostawy tego asortymentu na rynek Stanów Zjednoczonych. Prezentacji portfolio na rynku rodzimym należy się spodziewać w drugiej połowie roku.

 

Łukasz Fojt, prezes zarządu Pozbudu komentuje:

Oczywiście nie wszystkie segmenty działalności osiągnęły oczekiwane wynik. Spadek rentowności odnotowaliśmy na produkcji stolarki otworowej. Doceniając posiadane zasoby technologiczno-produkcyjne, a także opierając się na branżowych analizach, widzimy ogromny potencjał w tym segmencie działalności. W związku z tym dokonaliśmy szeregu zmian w procesach wewnętrznych zakładu produkcyjnego w Słonawach, jak również w lepszym dopasowaniu oferty do potrzeb rynkowych. Podjęliśmy też decyzję o kontynuowaniu produkcji towarów premium na rynku stolarki otworowej pod dedykowaną marką SLONAWY, a co się z tym wiąże – odświeżenie strony wizerunkowo-marketingowej. Jesteśmy przekonani, że dzięki wprowadzonym zmianom zwiększymy poziom wykorzystania posiadanego majątku i wyraźnie poprawiamy wyniki finansowe tego segmentu już w bieżącym roku.

 

 

 

Zobacz również

Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Deforu

Nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Deforu

Defor planuje zbudowanie Centrum Badawczo-Rozwojowego. Będzie się tam znajdowało m.in. laboratorium do badania fasad.

Vikking wzmacnia dział handlowy

Vikking wzmacnia dział handlowy

Od początku czerwca 2021 roku Mateusz Pniak obejmuje stanowisko regionalnego managera sprzedaży na terenie południowej Polski. Do zadań nowego pracownika będzie należało promowanie marki VIKKING jako producenta drzwi kompozytowych oraz okien o unikalnej strukturze Real Wood.  

AGC sprzedaje swoje zakłady w USA

AGC sprzedaje swoje zakłady w USA

AGC sprzedaje trzy fabryki produkujące szkło budowlane w USA. Nabywcą jest Cardinal, wartość transakcji t 450 mln dol.

1