Okucia antywłamaniowe

Red.: JH |Data publikacji: 2019-02-08

Skrzydło okienne musi być w sposób trwały połączone z ościeżnicą. W przypadku stolarki przeciwwłamaniowej oznacza to również zabezpieczenie przed otwarciem.

Oczywiście zabezpieczenia są skierowane przeciwko włamywaczom, a nie użytkownikom. Są nimi m.in. okucia różniące się od standardowych o tyle, że stanowią zaporę trudniejszą do pokonania.

Nierozdzielne połączenia

W oknach przeciwwłamaniowych montowane są okucia obwiedniowe, jednak różniące się detalami od standardowych. Ale to właśnie te, skądinąd nieduże elementy, decydują o odporności. Zaczyna się od tego, że stalowa listwa opasująca skrzydło okienne, na której mieszczą się elementy blokujące je z ościeżnicą, musi być wykonana jako ciągła. Ciągła, czyli bez połączeń na narożnikach skrzydeł okiennych.

O stopniu zabezpieczenia decyduje liczba tzw. punktów bezpiecznych, którymi są zaczepy oraz rolki ryglujące z trzpieniami. Przyjmuje się, że w oknie o klasie odporności na włamanie RC2, wyposażonym w okucie rozwierno-uchylne, każdy punkt ryglowania powinien być punktem bezpiecznym. Oznacza to, że wzmocnione są wszystkie zaczepy ryglujące, czyli w wersji podstawowej minimum 7. Obowiązkowo też owe zaczepy muszą się znaleźć w trzech narożnikach oraz na ramie. Liczba punktów bezpiecznych zależy m.in. od wielkości stolarki, zaś niektórzy producenci twierdzą, że im ich więcej, tym zwiększona jest odporność okna na włamanie. Przy tym to właśnie wytwórca określa rozstaw punktów bezpiecznych; zazwyczaj jest to ok. 70 cm. Stąd też nie powinno dziwić, jeśli np. w oknie będzie 10 punktów ryglujących, a w balkonie przeciwwłamaniowym ponad 20.

Co to są punkty bezpieczne? Stanowią je rolki ryglujące, których trzpienie przywodzą na myśl kapelusz grzybka, stąd popularnie określane są jako grzybki. Drugim elementem są zaczepy, w których te grzybki kotwią się podczas zamykania okna. Podważenie z zewnątrz i otworzenie okna, drzwi balkonowych lub przesunięcie tarasowych utrudnia też przeciwbieżne zamknięcie środkowe. Składa się ono z dwóch grzybkowych rolek ryglujących, które w trakcie zamykania skrzydła zakotwiczają się jednocześnie po obu stronach zaczepu przeciwwyważeniowego. Pod­czas próby pod­waże­nia jed­nej rolki, druga zaciska się w zaczepie z taką siłą, jaka dzi­ała na rolkę wyważaną.

Ochrona zapewniana przez okucia obwiedniowe może być jeszcze większa dzięki wyposażeniu ich w wielopunktowe rygle hakowe ze stali hartowanej. Konstrukcją przypominają zabezpieczenie w zamkach do drzwi wejściowych i podczas zamykania zakotwiczają się w zaczepach umieszczonych na zasuwnicy biegnącej wzdłuż profilu ościeżnicy. Są stosowane przede wszystkim w dużych i ciężkich skrzydłach. Zaczepy przeciwwyważeniowe i zamknięcia przeciwbieżne w oknach z PCW są przykręcane do stalowych wzmocnień znajdujących się w profilach. W przypadku okien aluminiowych okucia montuje się bezpośrednio do profili.

Warto wiedzieć, że w oknach o podwyższonej odporności na włamanie może być dostępna funkcja wietrzenia. Jest to taka modyfikacja okucia, która nie pogarsza właściwości wpływających na bezpieczeństwo stolarki. Rozwiązania są właściwie dwa. Pierwsze jest możliwe dzięki klamce zamykanej na kluczyk. Blokuje ona skrzydło w pozycji minimalnie uchylonej, nie pozwalając otworzyć go szerzej. Takie rozwiązanie umożliwia wymianę powietrza w pomieszczeniu, przy zachowaniu klasy RC okna. W drugim przypadku chodzi o okucia z funkcją odstawienia. Oprócz uchylania, otwierania i zamykania skrzydła możliwe jest odsunięcie go od ramy. Powstaje wówczas na obwodzie ok. 6-milimetrowa szczelina wentylacyjna. Okno wygląda jak zamknięte, ale przez cały czas następuje wymiana powietrza. Okucie odstawne stanowi zabezpieczenie przed włamaniem, jednak tylko do klasy RC2.

Spełniające oczekiwania

Odporność okna na włamanie można zwiększyć nawet wówczas, gdy jest ono wbudowane. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to oznaczało, iż stolarka uzyska wyższą klasę. Mało tego – jak zaznaczyliśmy wyżej – utraci ona tę potwierdzoną certyfikatem.

Oczywiście technicznie możliwe jest wymienienie zarówno rolek ryglujących, jak i zaczepów w wersji standardowej na przeciwwyważeniowe. Można też zmienić zwykłą klamkę na zamykaną kluczykiem czy przyciskiem. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że każda ingerencja w okno certyfikowane w jednej z klas RC powoduje utratę tej – swego rodzaju – gwarancji właściwości stolarki. Warto więc wziąć pod uwagę, że lepiej wybrać od razu odpowiednio bezpieczne okna niż później mieć do siebie pretensje, iż mogłyby być lepsze…