PIT-2 „odkrycie roku 2023”?

Red.: |Data publikacji:

Od 2023 roku zasadniczo zmieniła się funkcja PIT-2. Dotyczy też wszystkich podatników, a nie tylko pracowników. Podatnik ponosi odpowiedzialność za złożone oświadczenia w PIT-2.

Co to jest PIT-2?

Do końca 2022 r.  PIT-2  był tylko wyrażoną na piśmie prośbą pracownika o stosowanie ulgi miesięcznej przy obliczaniu zaliczki na podatek, w związku ze spełnieniem wymogów:

– nie otrzymywał emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymywał emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek, o którym mowa w art. 34 ust. 2a (czyli o rezygnacji ze stosowania kwoty zmniejszającej podatek od wypłacanego świadczenia),

– nie otrzymywał świadczeń z FP lub z FGŚP,

– nie osiągał dochodów z działalności gospodarczej ani najmu lub dzierżawy.

Dotyczył tylko i wyłącznie pracowników i można go było złożyć tylko w jednym zakładzie pracy i tylko przed pierwszą wypłatą w danym roku.

Od 2023 roku PIT-2, to „Oświadczenia/Wnioski podatnika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”. Dotyczy wszystkich podatników, bez względu na formę zatrudnienia oraz można go złożyć w każdym czasie w ciągu roku i płatnik musi go uwzględnić najpóźniej w następnym miesiącu. Obliguje płatnika do stosowanie wszelkich odliczeń i ulg wskazanych przez podatnika.

Kwota zmniejszająca podatek, czyli miesięczna ulga podatkowa

Z  miesięcznej ulgi podatkowej obok pracowników zatrudnionych na umowę o pracę będą mogły skorzystać również osoby osiągające dochody z umów zleceń i umów o dzieło, kontraktów menadżerskich, umów o zarządzanie, praw majątkowych czy praktyk absolwenckich (PIT-2A).

Kwota zmniejszająca podatek wynosi 3600,00 zł  w skali roku i będzie mogła być podzielona maksymalnie na trzy części (1/12 u jednego płatnika, tj. 300,00 zł miesięcznie; 1/24 u dwóch płatników tj. po 150,00 zł miesięcznie lub 1/36 u trzech płatników, tj. po 100,00 zł miesięcznie).

Płatnika podatku rozróżniamy w zależności od źródła przychodu, więc jeśli u jednego pracodawcy jesteśmy zatrudnieni i na umowę o pracę i na zleceniu, to możemy złożyć dwa PIT-2 (dla każdej umowy oddzielnie) z zaznaczoną opcją 1/24, tj. po 150,00 zł.

Pozostałe oświadczenia

Część E –  dotyczy preferencyjnego rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub samotny rodzic z dzieckiem,

Część F – dotyczy stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu dla osób zamieszkujących w innej miejscowości niż zakład pracy,

Część G – dotyczy zwolnień z podatków  („ulga na powrót”, „ulga dla rodzin 4+” i „ulga dla seniorów”),

Część H – dotyczy niestosowania „ulgi dla młodych” lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodu,

Część I – dotyczy rezygnacji ze stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu,

Część J – dotyczy niepobierania zaliczek w roku podatkowym.

Termin składania i obowiązywania

PIT-2 z reguły składa się na początku zatrudnienia, ale można złożyć go w każdym momencie trwania umowy. Wystarczy go złożyć jeden raz i obowiązuje aż do momentu jego wycofania lub zmiany oświadczeń, poza jednym wyjątkiem – oświadczenie o rezygnacji z pobierania zaliczek trzeba składać każdego roku osobno. Płatnik nie ma prawa weryfikować złożonych oświadczeń. Odpowiedzialność za złożone oświadczenia w PIT-2 ponosi tylko i wyłącznie podatnik.

1