Teksty w dziale Pressroom są informacjami prasowymi nadsyłanymi przez firmy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

PROVENTUSS: Dbajmy o środowisko razem

Data publikacji: 2024-04-18

17 kwietnia Fundacja Proventuss przeprowadziła działania proekologiczne. Wraz z całym zespołem Grupy Proventuss ostały posadzone drzewa i rośliny przez budynkiem magazynu Proventuss w Alwerni.

Działania te wpisują się w projekt pt. „Zielona infrastruktura w mieście”. Redukcja emisji gazów cieplarnianych, lepsza adaptacja do zmiany klimatu, wzmacnianie bioróżnorodności, poprawa jakości życia, korzystny wpływ na zdrowie mieszkańców miasta to cele tego projektu.

Fundacja Proventuss powstała w 2023 roku, by nieść pomoc charytatywną, w tym pomagać zniszczonej Ukrainie, działać proekologicznie, pomagać ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, poprawiać jakość życia lokalnych społeczności. W grudniu 2023 roku Fundacja podpisała deklarację na rzecz klimatu stając się jednym z pierwszych Sygnatariuszy. Jest to pierwszy w Polsce dokument, zainicjowany przez Forum Darczyńców w Polsce, który jednoczy organizacje społeczne w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W ramach działań na rzecz klimatu, Fundacja zobowiązuje się m.in. do podnoszenia świadomości, angażowania zasobów, minimalizowania śladu węglowego i raportowania działań. Forum Darczyńców jednoczy organizacje społeczne na rzecz klimatu w tym takie Fundacje jak: Fundacja BOŚ, Fundacja BNP Paribas, Fundacja Santander, Fundacja PwC, Fundacja ING Dzieciom, i inne.

Fundacja Proventuss zachęca wszystkich do włączenia się w działania na rzecz walki ze zmianami klimatu.

Dowiedz się więcej o deklaracji na rzecz klimatu. https://klimat.forumdarczyncow.pl/.

1