Teksty w dziale Pressroom są informacjami prasowymi nadsyłanymi przez firmy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Profile Aluplastu najbardziej znane wśród inwestorów

Data publikacji: 2019-11-12

W wrześniu 2019 roku firma badawcza ASM z Kutna przeprowadziła badanie omnibusowe dotyczące wspomaganej znajomości marek profili okiennych z PVC wśród klientów indywidualnych budujących lub remontujących dom.

Badanie zostało przeprowadzone na liczącej 1008 osób, ogólnopolskiej grupie dorosłych Polaków budujących lub remontujących domy jednorodzinne, wśród których 54% stanowiły kobiety, a 46% mężczyźni. Było to badanie wspomaganej znajomości profili okiennych, gdzie respondentom przedstawiono marki profili i poproszono o wskazanie znanych im marek. Najbardziej rozpoznawalną wśród ankietowanych marką jest ALUPLAST, ze znajomością na poziomie prawie 45%.

Badanie dodatkowo zawierało analizę znajomości poszczególnych marek w sześciu regionach Polski (północnym; północno-zachodnim; południowym; południowo-zachodnim; wschodnim; centralnym). W pięciu z tych regionów jako najbardziej rozpoznawalna marka profili PVC wskazywany był ALUPLAST ze znajomością na poziomie od 40,3% do 55,3%. Warto zaznaczać, że blisko co piąty ankietowany zadeklarował, że nie zna żadnej marki profili.

Badanie znajomości marki wśród klientów indywidualnych jest pewnego rodzaju miernikiem skuteczności naszych działań komunikacyjnych kierowanych do tej grupy – podsumowuje Marcin Szewczuk, Marketing Manager Aluplast sp. z o.o.. – Oczywiście sporym utrudnieniem jest fakt, iż nie posiadamy de facto produktu finalnego dla tej grupy odbiorców, nie mniej prowadzone działania marketingowe oraz wykorzystanie marek systemów, jako wsparcia przez producentów i sprzedawców okien, powodują iż są one identyfikowane przez klientów. Jak widać nawet w grupie osób, które są lub były w procesie remontowo-budowlanym te wskazania wspomaganej znajomości marek są na dosyć niskim poziomie, co z pewnością związane jest ze specyfiką produktu.

Jeśli chodzi o charakterystykę badanej grupy to kształtowała się ona następująco:

 

grafiki: agencja ASM

1