Teksty w dziale Pressroom są informacjami prasowymi nadsyłanymi przez firmy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

PONZIO PE96 – drzwi płaszczowe z wysoką izolacją termiczną

Data publikacji: 2022-06-22

Ponzio Drzwi PE96 (1)Do systemu okien o najwyższej izolacyjności ter­micznej Ponzio PE96 dołączył również system drzwi. To najcieplejszy z systemów drzwiowych firmy Ponzio o współczynniku Ud od 0,8 W/(m2K). Dzięki zaawansowanemu systemowi doszczelnienia centralnego uzyskano bar­dzo dobre parametry wodoszczelności oraz infiltracji powietrza. System pozwala na wykonanie konstrukcji o dużych gabarytach. Daje także możliwość wykonania drzwi panelowych ze specjalnym rozwiązaniem antybimetalicznym, co oznacza, że pozwalają one na prawidłowe funkcjono­wanie okuć drzwiowych przy bardzo dużych różnicach temperatury.

 

1