Teksty w dziale Pressroom są informacjami prasowymi nadsyłanymi przez firmy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Innowacjami zdobywamy świat – Fakro kończy 30 lat

Data publikacji: 2021-02-04

Innowacjami zdobywamy świat – Fakro kończy 30 lat. Wywiad z Januszem Komurkiewiczem, Członkiem Zarządu ds. Marketingu Fakro, z okazji 30-lecia firmy.

Fakro rozpoczęło swoją działalność w 1991 roku. Co sprawiło, że stało się najszybciej rozwijającą się w swo­jej branży firmą na świecie i polską, globalną marką? Jakie były kamienie milowe tego dynamicznego rozwoju?

Ojcem sukcesu marki Fakro jest z pewnością sam Prezes Ryszard Florek, charyzmatyczny lider, który nie boi się podejmować ryzyka. To także zespół ludzi – nasz największy kapitał. Entuzjaści, ze swoimi nowatorskimi pomysłami, kwalifi­kacjami i zaangażowaniem. Przez pierwsze lata funkcjonowania firmy rozwijaliśmy produkt i naszą działalność na rynku rodzi­mym. W latach dziewięćdziesiątych okna dachowe w Polsce nie były powszechnie znane. Na początku skupiliśmy się więc na edukacji i promowaniu idei komfortowego życia na poddaszu z wykorzystaniem okien dachowych. Od razu postawiliśmy też na wysoką jakość produktu, innowacyjność i bycie z naszym produktem jak najbliżej Klienta. Służyło temu prezentowanie naszych pro­duktów na targach, na stałych wystawach budownictwa oraz w składach materiałów budowlanych, z którymi szybko nawiązali­śmy współpracę. Działania te spowodowa­ły, że okna Fakro stały się rozpoznawalne w kraju i stopniowo wśród klientów zagranicznych. Pierwsze transporty okien dachowych pod marką Fakro wyruszyły w 1994 roku do Holandii i na Słowację. Nasze okna bardzo szybko zdobyły przy­chylność odbiorców w Europie. Dzisiaj produkty Fakro można znaleźć w ponad 50-ciu krajach na całym świecie.

Co Panu sprawiło największą satysfak­cję w procesie budowania marki?

Kluczowymi odbiorcami w przypadku naszej branży są architekci, dekarze, dystrybutorzy oraz inwestorzy indywidual­ni. Organizowane przez Fakro od wielu lat szkolenia dla naszych partnerów, zarówno w terenie jak i w centrali firmy, są doskona­łą okazją do przedstawienia naszej firmy, wymiany doświadczeń, a przede wszyst­kim budowania przyjacielskich i trwałych relacji. Te relacje dają wszystkim pewność i stabilność rozwoju. Od początku działal­ności wspieramy także sportowców i wydarzenia sportowe. Sponsorowanie sportu sprzyja kojarzeniu marki Fakro z wolą zwycięstwa, uczciwą rywalizacją, dynamiką i zdrowiem. Wybieramy przy tym prestiżowe działania rangi międzyna­rodowej, które są odpowiednie do naszych międzynarodowych działań eksportowych. Jednym z przykładów takich działań jest sponsoring Polskiej Reprezentacji w Piłce Nożnej, który Fakro realizuje nieprzerwa­nie od 2004 roku.

Na czym polega innowacyjność Fakro i jaki udział w budowaniu tej innowa­cyjności ma własny ośrodek badawczo -rozwojowy firmy?

Innowacyjność i rozwój od początku wyznaczają ścieżkę Fakro. To klucz do sukcesu na globalnym rynku. Rywalizacja w branży okien dachowych opiera się przede wszystkim na innowacyjnych rozwiązaniach. Fakro jako jedna z pierwszych firm z branży budowlanej w Polsce utworzyła już w 1993 roku Dział Badań i Rozwoju. Dzisiaj na rzecz rozwoju produktów Fakro pracuje ponad 100  konstruktorów, autorów ponad 180 zgłoszeń patentowych. Nieprzerwanie zwiększamy komfort mieszkania naszych klientów, co jest możliwe dzięki zwięk­szaniu jakości i funkcjonalności naszych produktów. Co roku wzbogacamy swoją ofertę, wdrażając nowe rozwiązania i technologie.

A propos innowacyjnych produktów – czy pamięta Pan kiedy w firmie powsta­ło pierwsze nowatorskie rozwiązanie?

Innowacje i nowatorskie rozwiązania w dziedzinie produktów oraz maszyn i technologii produkcji towarzyszą nam już od samego początku działalności. Przełomowym jednak momentem, pamię­tam dobrze był 2004 rok. Fakro wprowa­dziło wtedy na rynek wyjątkowy produkt, okno uchylno-obrotowe preSelect o rozdzielonych funkcjach otwierania, gwarantujących stabilność i bezpieczeń­stwo użytkowania. Do dziś jest to najbardziej innowacyjne uchylno-obrotowe okno dachowe na rynku.

W ciągu 30 lat stolarka otworowa, w tym okna dachowe – flagowy produkt Fakro, przeszły wyraźną transformację. Jak zmieniał się w tym czasie rynek i sam produkt?

Od momentu powstania naszej firmy bardzo zmieniły się potrzeby i oczekiwania klientów oraz styl życia. Modne dzisiaj duże przeszklenia wpisują się w trend zrównoważonego, ekologicznego budownictwa. Oferowane przez nas produkty to połączenie nowoczesnego designu, rozwiązań gwarantujących dużą ilość dziennego światła z bezpieczeństwem łatwością obsługi. Nowoczesna architek­tura wymaga też łączenia wielu elemen­tów stolarki w jeden spójny, kolorystycznie i technologicznie system. Poza nowo­czesnym budownictwem pojawiła się potrzeba termomodernizacji budynków wykonanych w starych technologiach. To konieczne ze względów ekonomicznych, a także w celu zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery i zminimalizowania wszech­obecnego smogu. W Polsce ponad 50% budynków zostało wybudowanych przed 1988 rokiem i większość z nich wymaga już remontu. Dla tego segmentu posiada­my już systemowe rozwiązania pozwala­jące wymienić stare okna na nowe. Nasze produkty ewoluowały wraz ze zmienia­jącymi się potrzebami klientów. Specjali­styczna wiedza i doświadczenia z różnych krajów oraz kontynentów pozwalają nam ciągle zaskakiwać klientów nowymi roz­wiązaniami. Przykładem jest seria okien do dachów płaskich, które oprócz doświetle­nia spełniają też dodatkowe funkcje. Moż­na np. po nich chodzić gdy zamontowane są w płaskim dachu służącym jako taras lub mogą umożliwiać wyjście na dach. Mogą też służyć jako przeszklenie w „zielonym dachu”.

Jak Fakro będzie celebrować jubileusz 30-letniej obecności na rynku?

Ciągle mamy sporo ograniczeń więc z pewnością nieco inaczej niż poprzednie jubileusze. Takie momenty są jednak za­wsze warte zatrzymania. Dla nas to przede wszystkim okazja do podziękowania zespołowi Fakro za pracę i zaangażowa­nie. Będziemy też komunikować naszym partnerom, że to dla Fakro wyjątkowy rok. To także ich święto. Ich praca i pasja przy­czyniły się do sukcesu i obecnej pozycji Fakro na rynku krajowym i globalnym. 30 lat działalności to dla klientów infor­macja, że jesteśmy rzetelną firmą, której można zaufać. Jest więc co świętować!

Czy pojawią się z tej okazji nowości produktowe?

Fakro co roku wprowadza na rynek nowości produktowe, w 2021 roku koncentrujemy się na idei smartHome. To koncepcja inteligentnego domu, w którym wszystkie elementy stolarki budowlanej, czyli okna pionowe, dacho­we, drzwi zewnętrzne i brama garażowa obsługiwane są w sposób zdalny, tworząc komfortowy dom. Fakro smartHome działa w oparciu o technologię Z-Wave, kompletny, bezprzewodowy systemem komunikacji radiowej. Wszystkie produkty firmy Fakro oferowane są w wersji elek­trycznej już od kilku lat, zapewniając ciepły, energooszczędny i dynamicznie reagujący na potrzeby użytkownika i zmieniające się warunki atmosferyczne dom. Nowością przygotowaną na rok 2021 będą produkty autonomiczne. To produkty, które nie są podłączone do domowej sieci elektrycz­nej, ale zasilane są z akumulatorów, które na bieżąco ładowane są z paneli fotowol­taicznych. Możemy je również wpiąć do sieci domowej smartHome i obsługiwać za pomocą pilota lub smartfona.

Jaka kompleksowa oferta kryje się dzisiaj pod marką Fakro?

Zaczynaliśmy od jednego typu okna produkowanego w dwóch rozmiarach. Dzisiaj oferujemy pełną gamę rozmiarową okien dachowych o różnych konstrukcjach i sposobach otwierania. Perłą w koronie stolarki Fakro są obecnie ekskluzywne, drewniano – aluminiowe okna pionowe pod marką Fakro Innoview. To super­nowoczesne, piękne i trwałe okna, które mogą być produkowane w wymiarze 12 m szerokości i 2,8 m wysokości tworząc szklaną ale otwieraną przesuwnie ścianę w nowoczesnych salonach. Szeroką ofertę okien Fakro uzupełniają akcesoria do okien dachowych, markizy zewnętrzne do okien pionowych oraz bramy garażo­we, drzwi wejściowe i schody strychowe. Produkty Fakro kompleksowo odpowia­dają na wszystkie potrzeby klientów w zakresie stolarki budowlanej.

Jakie są tegoroczne nowe wyzwania dla Fakro?

Wyzwaniem dla nas wszystkich jest z pewnością pandemia, która zakończyła trwający przez ostatnie lata bardzo dobry okres stabilnego i bezpiecznego wzrostu segmentu stolarki budowlanej. Dla wielu firm tymczasowe ograniczenie działalności może mieć bardzo negatywne konse­kwencje. Los okazał się łaskawy dla naszej branży. Fakro ma stabilną pozycję na ryn­ku światowym, udało nam się przetrwać tę burzę i dalej rozwijać, między innymi dzięki mobilizacji pracowników. Wierzę, że będzie tylko lepiej i z kryzysu wyjdziemy jeszcze silniejsi. Wyzwaniem dla Fakro i całej branży są w tym roku także nowe przepisy o efektywności energetycznej dla nowo powstających budynków, które obowiązują od początku roku. W efekcie, łączne zużycie energii nowych budynków ma być o 20 proc. niższe niż teraz. To oznacza bardziej restrykcyjne wyma­gania dla ścian, dachów i okien. Jesteśmy przygotowani do zmian, mamy odpowied­nią wiedzę oraz motywację, będziemy więc obserwować rynek i nadal tworzyć innowacyjne produkty podnoszące jakość życia w domach na całym świecie.

1