Teksty w dziale Pressroom są informacjami prasowymi nadsyłanymi przez firmy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Gładka powierzchnia zewnętrzna, piankowy rdzeń: Wkładki izolacyjne insulbar LI

Data publikacji: 2020-01-08

Ensinger rozszerza swój asortyment profili izolacyjnych do okien, drzwi i fasad o wkładki mające wyjątkowo niskie przewodnictwo cieplne.

Nowa wkładka izolacyjna insulbar LI (LI = ang. Lambda Improved; ulepszona Lambda) wykonana z piankowego poliamidu 66 pozwala na jeszcze skuteczniejszą izolację termiczną metalowych okien, drzwi i fasad. W porównaniu do profili izolacyjnych wykonanych z litego poliamidu, wartość Lambda materiału insulbar LI jest znacznie mniejsza i wynosi 0,21 W/(m⋅K).

Tak niskie przewodnictwo cieplne insulbar LI udało się osiągnąć Ensinger dzięki specjalnemu procesowi produkcji, w którym poliamid wzmocniony włóknem szklanym (PA 66 GF) ulega spienieniu, co powoduje rozmieszczenie porów na całym przekroju poprzecznym profilu izolacyjnego i zapewnia strukturę porowatą o mniejszej gęstości niż ma lity poliamid PA 66 GF. Zewnętrzna powierzchnia profilu pozostaje przy tym zamknięta. Nowy produkt nie wykazuje żadnych różnic w wyglądzie, jakości ani w zdolności do przerobu w stosunku do wcześniejszych.

Łatwa optymalizacja i dostosowanie systemów okiennych do potrzeb

Mniejsza wartość Lambda pozwala na znacząco lepszą izolację termiczną profili aluminiowych, szczególnie w środkowym obszarze krzywej izolacji. Nowa wkładka izolacyjna umożliwia mniejszą głębokość zabudowy przy tej samej wartości Uf lub – w zależności od potrzeb – oferuje lepszą wartość Uf przy tej samej głębokości zabudowy.

W zależności od systemu pierwotnego, przejście na zastosowanie insulbar LI umożliwia zmniejszenie wartości Uf o mniej więcej 0,1 W/m2K. Stosując insulbar LI w dostępnych systemach okien, można łatwo poprawić ich właściwości izolacyjne lub zaoferować nowe wersje o różnych wartościach Uf bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w konstrukcji systemów lub w procesie ich produkcji.

Profil spełniający każde wymagania

insulbar LI stanowi ważne uzupełnienie programu dostaw wkładek izolacyjnych Ensinger o wysokiej jakości. Ensinger posiada w swojej ofercie wkładki izolacyjne spełniające każde wymagania w zakresie izolacji termicznej profili aluminiowych wykonane z poliamidu litego lub piankowego 66 z dodatkiem folii niskoemisyjnej lub bez niej, lub profile z poliamidu pochodzącego z odzysku. Wkładki izolacyjne o właściwościach opóźniających rozprzestrzenianie się ognia, nieulegające przemieszczeniu wzdłużnemu, o wysokim stopniu sztywności, optymalne pod względem elektrostatycznym i samosmarujące się przeznaczone do specjalnych zastosowań i procesów przerobu uzupełniają oferowany asortyment. 

1