Teksty w dziale Pressroom są informacjami prasowymi nadsyłanymi przez firmy. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Firma Pagen Przyjacielem Unicef

Data publikacji: 2021-01-08

Firma Pagen Sp. z o.o. dołączyła do programu „Przyjaciel Unicef”. Wspólnie z największą organizacją na świecie działającą na rzecz dzieci, będzie wspierać najmłodszych z najuboższych zakątków świata.

Obecnie dzieci na całym świecie stawiają czoła wielu wyzwaniom. Ograniczony dostęp do edukacji, ubóstwo, niedożywienie, nierówności, przedłużające się konflikty zbrojne czy skutki zmian klimatu, to tylko niektóre z palących problemów dotykających młodych ludzi.

Unicef od ponad 70 lat niesie pomoc dzieciom. Każdego roku organizacja wspiera najmłodszych w około 300 kryzysach humanitarnych. Działania Unicef są możliwe tylko dzięki wsparciu finansowemu Darczyńców indywidualnych i biznesowych.

Marek Krupiński, Dyrektor Generalny Unicef Polska:

Cieszę się, że firma Pagen dołączyła do grona Przyjaciół Unicef. Dzięki jej wsparciu finansowemu możemy kontynuować naszą misję i ratować zdrowie oraz życie dzieci na całym świecie, a także dać najmłodszym szanse na lepszą przyszłość. To ogromna radość, że polskie firmy takie jak Pagen chcą angażować się w pomoc dzieciom.

Katarzyna Pytel – Prokurent Pagen Sp. z o.o., koordynująca projekty o charakterze Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR):

Komunikując wartości, które są fundamentem działalności firmy Pagen szczególnie podkreślamy znaczenie poczucia wspólnoty, bezpieczeństwa i więzi rodzinnych. Współpracując z Unicef Polska, mamy szansę budować lepszy świat, który jest naszym wspólnym domem. Dzięki Unicef „Dom Dziełem Życia” to „Przyjaźń zmieniająca życie dzieci” na całym świecie.

Unicef jest jednym z inicjatorów strategicznej współpracy biznesu z organizacjami humanitarnymi. Współpraca z globalną organizacją pomocową daje przedsiębiorstwom szansę na włączenie się w rozwiązywanie problemów dotyczących dzieci na całym świecie, przy jednoczesnym budowaniu świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie globalnych wyzwań. Dzięki współpracy z Unicef Polska, firma może wzmocnić wizerunek marki jako odpowiedzialnej społecznie, zwiększyć zaufanie klientów i partnerów biznesowych, a także realnie przyczynić się do poprawy jakości życia najbardziej potrzebujących dzieci.

„Przyjaciel Unicef” to program skierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw, które chcą pomagać dzieciom, realizując koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. To szyta na miarę przedsiębiorców propozycja współpracy z organizacją, która niesie dzieciom pomoc żywnościową, wodno-sanitarną, medyczną czy edukacyjną.

1