Pięć kroków do nowej bramy garażowej

Red.: WK |Data publikacji: 2019-12-22

Stare, nieszczelne bramy wymienia się dla zwiększenia komfortu obsługi, poprawy izolacyjności termicznej oraz uzyskania nowej estetyki i bezpieczeństwa użytkowania.

Zima bezwzględnie testuje bramy garażowe. Każda nieszczelność może stać się powodem przeciągów, przenikania do garażu wody deszczowej czy śniegu. Niskie temperatury i duża wilgotność powodują powstawanie skroplin i przemarzanie bramy. Wymiana starej bramy na szczelniejszą i cieplejszą pozwoli uniknąć wspomnianych wcześniej niedogodności. W przypadku garażu przydomowego powinno się brać pod uwagę tylko wymianę na bramy segmentowe, które jako jedyne spełniają wysokie wymagania co do szczelności i izolacyjności termicznej.

Zdjęcie: autor

Dla prawidłowego montażu niezbędne jest odpowiednie przygotowanie garażu

  • Pierwszym krokiem do nowej bramy jest ustalenie jej wielkości i sprawdzenie możliwości montażu. W tym celu należy zaprosić fachowca, który dobierze wymiary oraz system prowadzenia do istniejących warunków. Dla inwestora jedną z ważniejszych spraw jest uzyskanie jak największego światła wjazdu po zamontowaniu bramy. Takiego, by nie musiał składać lusterek lub demontować relingów przed wjazdem do garażu. Zdarza się, że dla prawidłowego montażu niezbędne będą prace przygotowawcze, np. zamontowanie belki do podwieszenia bramy, usunięcie elementów kolidujących z prowadnicami czy wyrównanie muru wokół otworu. Prace te powinno się szczegółowo opisać w protokole pomiarowo-montażowym.
Zdjęcie: Wiśniowski
  • Sporządzenie umowy, która precyzyjnie określi przedmiot zamówienia czyli liczbę bram, ich parametry oraz sposób montażu. Poza ceną usługi i formą płatności, powinna także zawierać przybliżony termin realizacji i sposób przygotowania pomieszczenia przez zamawiającego. Do umowy załącza się szczegółową specyfikację bram i protokół pomiarowo-montażowy.
Zdjęcie: Wiśniowski
  • Przygotowanie pomieszczenia do montażu bram. Bramy segmentowe, montowane od wewnątrz wymagają, aby powierzchnia ściany w garażu wokół otworu była pionowa, w jednej płaszczyźnie oraz idealnie równa. Otwór w murze ma być wyrównany, musi zachowywać pion, poziom i kąty proste. Wymagane jest też, aby posadzka była równa i wypoziomowana. Ponadto w obszarze działania bramy nie może być żadnych przeszkód. Jeśli planowane jest tynkowanie garażu, trzeba je wykonać przed montażem bramy. Do zamawiającego należy doprowadzenie zasilania do napędu bramy, najlepiej w postaci gniazdka elektrycznego na suficie. Niekiedy musi także wykonać dodatkowe elementy służące do podwieszenia prowadnic bramy.
Zdjęcie: autor

Prawidłowy montaż jest warunkiem ważności gwarancji

  • Demontaż starej bramy i montaż nowej. Profesjonalnej ekipie, składającej się z dwóch instalatorów, prace te zajmują kilka godzin, nie więcej niż jeden dzień roboczy. Warto pamiętać, że prawidłowo wykonany montaż jest warunkiem ważności gwarancji. Dlatego najlepiej korzystać z firm posiadających autoryzację producenta bramy. W przypadku garaży przydomowych nie warto podejmować się samodzielnego montażu, gdyż zakup bramy bez usługi jest obciążony 23-procentowym podatkiem VAT, zamiast 8-procentowego. Ta różnica w cenie brutto zakupu pokrywa niemalże koszt montażu.
Zdjęcie: Hörmann
  • Uruchomienie i odbiór techniczny bramy. Fachowy montaż obejmuje sprawdzenie poprawności działania bramy, łącznie z funkcjami napędu elektrycznego. Jest to podstawą odbioru technicznego prac przez klienta i zapłaty za nie. Kończąc prace wykonawca powinien udzielić klientowi instruktażu użytkowania bramy i przekazać dokumenty: protokół odbiorczy, instrukcję obsługi oraz gwarancję z książeczką serwisową.
1