WKRĘT-MET – kierownik działu planowania

Data publikacji: 2020-03-18

Firma: WKRĘT-MET

Stanowisko: kierownik działu planowania

Miejscowość: Wanaty k.Częstochowy

Województwo: Śląskie

Branża: Dostawca

 

Zadania:
• Wdrożenie, prowadzenie i nadzorowanie procesu Sales and Operations Planning;
• Prowadzenia aktywnej współpracy z działem sprzedaży, marketingu, zakupów i finansów;
• Integrowanie planu sprzedaży z planowaniem produkcji;
• Zarządzanie zespołem planistów produkcji, koordynowanie jego pracy i wyznaczanie celów;
• Zabezpieczenie ciągłości produkcji oraz zaplanowanie odpowiedniej ilości godzin do realizacji zamówień;
• Rozliczanie działu produkcji z wykonania planu produkcyjnego;
• Monitorowanie stanu zapasów wyrobów gotowych i półproduktów;
• Monitorowanie ilości zamówień na poszczególnych procesach oraz kontakt z działem sprzedaży;
• Przygotowanie krótko i długoterminowych planów produkcyjnych;
• Nadzór nad realizacją krótkoterminowych planów produkcyjnych;

Oczekiwania:
• Wykształcenie wyższe;
• Doświadczenie w prowadzeniu i wdrożeniu procesu Sales and Operation Planning;
• Doświadczenie w planowaniu produkcji;
• Dobra znajomość języka angielskiego;
• Umiejętności analityczne;
• Biegła znajomość pakietu MS Office /Excel/;
• Znajomość narzędzi z zakresu Lean Manufacturing / w szczególności Kanban/;