Specjalista ds. Oprogramowania LiczOkno

Data publikacji: 2020-10-08

Firma: Cortizo Sp. z o.o

Stanowisko: Specjalista ds. Oprogramowania LiczOkno

Miejscowość: Radomsko

Województwo: Łódzkie

Branża: Producent

 

O firmie: Cortizo Sp. z o.o., firma przemysłowa z siedzibą w Radomsku, przynależąca do grupy Aluminios Cortizo, lidera w produkcji systemów aluminiowych dla architektury i budownictwa o rozwiniętej strukturze międzynarodowej, wysokiej kulturze technicznej i bardzo dobrej sytuacji finansowej

Zakres obowiązków:

 • wprowadzanie do bazy danych programu nowych systemów Cortizo,
 • rozwijanie bazy danych istniejących systemów Cortizo w programie,
 • konsultacje z firmą Fikabo na temat rozwoju programu,
 • szkolenia klientów w obsłudze programu,
 • helpdesk dla klientów z problemami w programie,
 • kompleksowa obsługa klientów w zakresie doradztwa technicznego i projektowego,
 • analiza zapytań ofertowych pod kątem technicznych możliwości wykonania oferty,
 • sporządzanie ofert zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • współpraca z przedstawicielami handlowymi w terenie.

Oferujemy:

 • przyłączenie się do firmy będącej liderem w branży aluminiowej, w pełni  rozwoju,
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie średnie / wyższe techniczne (budownictwo, informatyka),
 • znajomość zagadnień związanych z programowaniem w języku Delphi i C++,
 • bardzo dobra znajomość programów do wyceny ślusarki aluminiowej,
 • znajomość oprogramowania typu CAD i FIKABO,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego i/lub hiszpańskiego,
 • prawo jazdy kat. B.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres e-mail: rekrutacja@cortizo.com

Prosimy o zgłaszanie się jedynie kandydatów spełniających powyższe wymagania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cortizo Sp. z o.o. z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Geodetów 2,

tel. 446 – pokaż numer telefonu – ,

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (na podstawie art. 221 §1 pkt 4–6 Kodeksu pracy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; w przypadku danych określonych w art. 221 §1 pkt. 1 – 3 Kodeksu Pracy podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi

Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust.1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania przepisami prawa
 2. Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji; w przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą przechowywane przez 6 miesięcy
 3. Posiada Pani/Pan prawo:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (na podstawie art. 15 RODO)
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO)
 • usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO)
 • żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO)
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania