SALAMANDER WDS – inżynier procesu

Data publikacji: 2020-04-30

Firma: SALAMANDER WDS

Stanowisko: inżynier procesu

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Branża: Dostawca

 

Salamander Window & Door Systems S.A. lider w branży ekstruzji PCW, produkujący wyroby o najwyższym poziomie technicznym i jakościowym w związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukuje osoby na stanowisko:

INŻYNIER PROCESU

Oferujemy:
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od pierwszego dnia
 pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 rozbudowany system premiowy (premie miesięczne i roczna)
 możliwość rozwoju zawodowego, który zaowocuje zwiększeniem wynagrodzenia
 szkolenia i kursy zawodowe
 pożyczki z ZFŚS
 świadczenia z ZFŚS dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Bożego Narodzenia
 prywatna opieka medyczna
 grupowe ubezpieczenie na życie
 dofinansowanie do karnetów sportowych ( basen, siłownia )
 bilety do kina
 przydzielenie mentora na etapie wdrożenia
 ciągła opieka HR Business Partnera

Nasze oczekiwania:
 wykształcenie wyższe inżynierskie kierunkowe np.: mechanizacja, mechatronika, elektryka, tworzywa sztuczne lub powiązane
 co najmniej 3-letnie doświadczenie i wiedza z zakresu inżynierii procesowej w obszarze produkcji z tworzyw sztucznych
 umiejętność prowadzenia projektów, jak również planowanie i analiza procesów produkcyjnych
 znajomość i posługiwanie się dokumentacją techniczną i znajomość procesów w produkcji masowej
 gruntowna wiedza i udokumentowane kompetencje z zakresu LEAN, KAIZEN, 5S, TPM, SMED, Kanban, analizy źródeł 8D, FMEA, 6 Sigma
 doświadczenie w procesie automatyzacji i procesach produkcji przemysłowej, fachowość i doświadczenie w cyfryzacji (digitalizacji) byłyby dodatkowym atutem
 znajomość j. niemieckiego lub/i angielskiego mile widziane
 świadomość wagi jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa jak również kierowanie się zdrowym rozsądkiem
 doświadczenie w procesie ekstruzji będzie dodatkowym atutem, natomiast w ekstruzji profili PVC byłoby wartością idealną
 biegłość w obsłudze pakietu Microsoft Office, znajomość AutoCAD będą dodatkowym atutem
 znajomość i umiejętność tworzenia dokumentacji procesowej
 proaktywne działanie, energiczność, umiejętność zarządzania czasem i pracą własną, wysokie zdolności komunikacyjne, współpraca z załogą
 zaangażowanie w pracę, zorientowanie na cel, innowacyjność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole
 podejście z inicjatywą, entuzjazm

Zadania:
 ocena, analiza, szacowanie oraz realizacja technicznych oraz organizacyjnych usprawnień w produkcji profili PVC
 monitorowanie wszystkich etapów procesu produkcyjnego
 identyfikacja nieprawidłowości występujących w procesie produkcyjnym i wdrażanie działań korygujących
 współpraca przy wdrażaniu nowych projektów i procesów
 prowadzenie zarządzania zmianą w usprawnianiu procesów
 przygotowywanie i aktualizowanie dokumentacji procesów technicznych (FMEA, instrukcje procesowe, instrukcje pracy, TPM)
 rozwiązywanie bieżących problemów występujących podczas produkcji
 analiza źródeł i przyczyn powstawania odpadu produkcyjnego, wadliwej produkcji, wad jakościowych w celu ich ograniczenia
 podnoszenie wydajności procesu produkcyjnego
 podnoszenie produktywności i potencjałów procesów i maszyn (automatyzacja, kontrola procesów w układach zamkniętych)
 digitalizacja procesów produkcyjnych
 współtworzenie, wdrażanie wskaźników KPI, raportowanie
 ścisła współpraca z brygadzistami i kierownikami z różnych działów produkcyjnych
 świadomość złożoności procesów oraz zrozumienie wzajemnych współzależności
 odpowiedzialność za wdrożenie i praktyczne stosowanie algorytmów CIP

Aplikacje proszę wysyłać na: rekrutacja@salamander-windows.com z dopiskiem: INŻYNIER PROCESU

Informujemy, że przesyłając dokumenty aplikacyjne wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez Salamander Window & Door Systems S.A. z siedzibą we Włocławku 87-800, Al. Kazimierza Wielkiego 6A, w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Salamander Window & Door Systems S.A. na adres e-mail: dane.osobowe@salamander-windows.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
1. Administratorem danych osobowych jest Salamander Window & Door Systems S.A. z siedzibą we Włocławku 87-800, Al. Kazimierza Wielkiego 6A (dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail dane.osobowe@salamander-windows.com.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Odbiorcami danych osobowych jest personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.
8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.