SALAMANDER – Doradca Techniczny – Polska Północna

Data publikacji: 2021-06-16

Firma: SALAMANDER

Stanowisko: Doradca Techniczny

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Branża: Dostawca

Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie powiązane z wynikami pracy
• niezbędne narzędzia pracy: samochód służbowy, komputer, telefon
• możliwość rozwoju w firmie o międzynarodowych standardach pracy
• szkolenia techniczne i handlowe
• przyjazną atmosferę pracy
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od pierwszego dnia
• pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• wypłatę zawsze w terminie
• możliwość rozwoju zawodowego, który zaowocuje zwiększeniem wynagrodzenia
• szkolenia i kursy zawodowe
• pożyczki z ZFŚS
• świadczenia z ZFŚS dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Bożego Narodzenia
• prywatną opiekę medyczną
• grupowe ubezpieczenie na życie
• dofinansowanie do karnetów sportowych (basen, siłownia), bilety do kina
• bilety do kina
• ciągłą opiekę HR Business Partnera
• elastyczny czas pracy

Nasze oczekiwania:
• Min. 5 letnie doświadczenie w branży systemów okienno-drzwiowych.
• Wykształcenie wyższe techniczne.
• Teoretyczna i praktyczna znajomość procesu produkcji okien, drzwi (od dostawy
materiałów po montaż).
• B. dobra obsługa komputera: Office, CAD, progr.do kosztorysowania i produkcji okien.
• Umiejętność posługiwania się maszynami, elektronarzędziami, narzędziami i
przyrządami pomiarowymi.
• Umiejętność doboru narzędzi i oprzyrządowania potrzebnego do uruchomienia
maszyn i stanowisk produkcyjnych przy wdrażaniu nowego systemu.
• Znajomość przepisów, norm, wytycznych branż. potrzebnych przy produkcji, montażu,
deklarowaniu właściwości użytkowych i certyfikacji wyrobów budowlanych.
• Biegła znajomość czytania dokumentacji i rysunków technicznych.
• Umiejętność planowania, organizacji pracy przy wykonywaniu powierzonych zadań.
• Mile widziana znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki).
• Zaangażowanie i determinacja w dążeniu do celu.
• Uczciwość i wysokie standardy etyczne.
• Odporność na stres i umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu.
• Gotowość do częstych wyjazdów służbowych (w tym zagranicznych).
• Prawo jazdy kat. B.

Zadania:
• Zapewnienie fachowego i kompleksowego doradztwa technicznego dla klienta.
• Prowadzenie prezentacji i szkoleń technicznych.
• Budowanie i podtrzymywanie dobrych relacji z klientami.
• Wprowadzanie na rynek produktów będących w ofercie firmy.
• Współpraca i wspomagane Kierownika Regionu Sprzedaży w realizacji celów.
• Współpraca z innymi działami firmy.
• Raportowanie do centrali.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV) na adres e-mail: rekrutacja@salamander-windows.com

Informujemy, że przesyłając dokumenty aplikacyjne wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w tych dokumentach, w zakresie niewskazanym w przepisach prawa pracy, przez Salamander Window & Door Systems S.A. z siedzibą we Włocławku 87-800, Al. Kazimierza Wielkiego 6A, w celu udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, kierując informację o jej wycofaniu do Salamander Window & Door Systems S.A. na adres e-mail: dane.osobowe@salamander-windows.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
1/ Administratorem danych osobowych jest Salamander Window & Door Systems S.A. z siedzibą we Włocławku 87-800, Al. Kazimierza Wielkiego 6A (dalej „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail dane.osobowe@salamander-windows.com.
2/ Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego.
3/ Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest obowiązek prawny spoczywający na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w przypadku podania danych osobowych w zakresie szerszym niż określony w przepisach prawa pracy, podstawą prawną ich przetwarzania w ww. celu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4/ Odbiorcami danych osobowych jest personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (w szczególności usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te mają dostęp do danych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.
5/ Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
6/ Przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7/ Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wzięcia udziału w prowadzonym procesie rekrutacji. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia w nim udziału.
8/ Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania