PORTA KMI – kierownik projektów

Data publikacji: 2020-09-28

Firma: PORTA KMI

Stanowisko: kierownik projektów

Miejscowość: Bolszewo

Województwo: Pomorskie

Branża: Producent

 

Wymagania:

Wykształcenie wyższe
Min 3 lata doświadczenia w koordynowaniu i/lub nadzorowaniu projektów w firmie o profilu produkcyjnym oraz rozwiniętą kulturą pracy projektowej
Praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu oraz rozliczaniu funduszy unijnych
Bardzo dobra praktyczna i teoretyczna znajomość metodologii prowadzenia projektów (mile widziana wiedza poparta certyfikatami)
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższy
Znajomość pakietu MS Office
Umiejętność efektywnej komunikacji oraz pracy w zespole
Gotowość do okazjonalnych podróży służbowych do innych zakładów PORTA (Ełk, Suwałki, Arad)

Zadania:

Obszar Zarządzania Projektami:

Koordynacja działań dotyczących wdrażania kolejnych etapów projektów oraz nadzór nad prawidłowym oraz terminowym wykonaniem
Nadzór oraz wsparcie merytoryczne i narzędziowe w celu efektywnego prowadzenia projektów zgodnie z metodykami Zarządzania Projektami
Rozwijanie metodyk Zarządzania Projektem w firmie oraz bycie ich ambasadorem
Zarządzanie dokumentacją projektową oraz raportowanie statusu projektów do Zarządu
Zarządzanie portfelem projektów w firmie
Zarządzanie projektami związanymi z optymalizacją procesów

Obszar Funduszy Unijnych:

Monitorowanie postępu realizacji projektu oraz przygotowanie sprawozdań i raportów zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie
Realizacja procedury wyłonienia wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności
Opisywanie dokumentów źródłowych potwierdzających poniesienie wydatków w projekcie
Promocja projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi