Nowoczesna stolarka ograniczy import gazu z Rosji

Red.: |Data publikacji:

Jak wynika z najnowszego raportu na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej, termomodernizacja budynków może przyczynić się do znacznego ograniczenia importu gazu z Rosji i przynieść wymierne korzyści społeczno-gospodarcze. W Polsce pojawiają się nawet głosy o zabronieniu wykorzystywania gazu w nowym budownictwie.

Do tej pory o wielkiej fali renowacji budynków w Europie mówiono w kontekście ambitnych celów klimatycznych UE. Jednym z istotnych jej elementów jest wymiana stolarki na energooszczędną, ponieważ za lwią część emisji CO2 odpowiadają na Starym Kontynencie budynki. Innymi słowy, wymiana okien i drzwi na nowe jest istotnym elementem ekologicznego planu państw wspólnoty.

Teraz pojawił się dodatkowy kontekst w tym temacie. Wszystko za sprawą raportu pt. „Modelowanie społeczno-gospodarczych skutków budownictwa bezemisyjnego w Europie”, przygotowanego przez Cambridge Econometrics na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej w ramach projektu zarządzanego przez Europejski Sojuszu na rzecz Oszczędzania Energii. Analizowane są w nim różne scenariusze zmniejszenia zużycia paliw kopalnych w europejskich budynkach mieszkalnych, by osiągnąć cele klimatyczne UE.

Jak wynika z raportu, Unia Europejska może radykalnie zmniejszyć import gazu z zagranicy, poprzez termomodernizację budynków. Towarzyszyć temu będą dodatkowe korzyści społeczno-gospodarcze.

Monica Frassoni, prezes Europejskiego Sojuszu na rzecz Oszczędzania Energii:

Najbezpieczniejszą i najbardziej przyjazną dla klimatu energią jest ta, której nie używamy. Każdy 1 proc. wzrostu efektywności energetycznej prowadzi do zmniejszenia importu gazu o 2,6 proc. Wyniki badania pokazują po raz kolejny, że priorytetowe traktowanie renowacji w zakresie efektywności energetycznej przyspiesza integrację odnawialnych źródeł energii i przynosi obywatelom, przedsiębiorstwom i środowisku liczne korzyści, w tym zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Według badaczy fala termomodernizacji budynków w UE pozwoli zaoszczędzić równowartość 1/4 obecnego importu rosyjskiego gazu do 2030 roku. W rezultacie roczne wydatki na import gazu spadłyby o 15 mld euro w ciągu dekady i o 43 mld euro w 2050 r.

Z ustaleń analityków wynika, że przyspieszenie termomodernizacji budynków i upowszechnienie pomp ciepła przyniesie Europie większe korzyści niż wykorzystanie zielonego wodoru do ogrzewania. Wśród zalet raport wymienia m.in.:

  • Stworzenie około 1,2 mln dodatkowych miejsc pracy do 2050 r., głównie w sektorze budowlanym i energetycznym,
  • Zmniejszenie emisji dwutlenku azotu o 90 proc. do 2050 r., co poprawi jakość powietrza,
  • Zwiększenie PKB w UE-27 i Wielkiej Brytanii, co odpowiada dodatkowemu 0,8 proc. rocznego PKB w 2030 i 1 proc. w 2050,
  • Wspomniane już zmniejszenie wydatków na import gazu, co odpowiada oszczędnościom 15 miliardów euro w 2030 i 43 miliardom euro w 2050,
  • Zmniejszenie o połowę rachunków konsumentów za ogrzewanie do 2050,
  • Zwiększenie dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych o najniższych dochodach, ponieważ wydajne pompy ciepła i energooszczędne domy doprowadzą do niższych rachunków za energię.

Andrzej Rajkiewicz, wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii:

Raport pokazuje, że nowoczesne budownictwo może istotnie przyczynić się do ograniczania importu gazu z Rosji, co jest nieodzowne w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Potencjał do ścięcia zużycia gazu  w budownictwie jest ogromny także w Polsce, pod warunkiem, że znajdą się odpowiednie instrumenty wsparcia finansowego dla odbiorców gazu. Polska posiada długofalową strategię renowacji budynków, która zakłada odejście od paliw kopalnych, w tym gazu, jako podstawowych nośników energii przy renowacji budynków do 2030 roku. W obecnej sytuacji musimy jednak znacznie zaostrzyć wymagania dotyczące eliminacji gazu ziemnego jako nośnika energii przy renowacji i zabronić jego wykorzystanie w nowym budownictwie.

Zobacz również

Sprzedaż okien w Niemczech zależy od landu

Sprzedaż okien w Niemczech zależy od landu

W całych Niemczech w 2023 roku sprzedano o 1,5 mln mniej jednostek okiennych. Jednak dwa kraje związkowe odnotowały wzrost.

Hydro: miniony rok był pełny wyzwań

Hydro: miniony rok był pełny wyzwań

W zakończonym właśnie roku Hydro odnotowało spadek przychodów ze sprzedaży, a także zysków. Na ten wynik wpłynął m.in. spadek cen aluminium.

Sprzedawcy okien: sytuacja się ustabilizowała, ale rynek jest trudny

Sprzedawcy okien: sytuacja się ustabilizowała, ale rynek jest trudny

Handlowcy widzą niewielką poprawę, jeśli chodzi o sprzedaż okien. Dużo klientów korzysta z dofinansowania z programu "Czyste Powietrze".

1