Mniejszy popyt na okna i drzwi z drewna

Autor: RK |Data publikacji: 2019-05-23

POZBUD z Wysogotowa opublikował swoje wyniki po I kwartale br. i wynika z nich, że choć przychody spółki wzrosły w stosunku do ub. roku o 6 proc., to jednak sprzedaż stolarki drewnianej spadła w tym okresie o niemal 18 proc. r/r. Udział sprzedaży stolarki w całkowitych przychodach Spółki wyniósł zaledwie 37,1 proc. Większość przychodów generowana była tu przez działalność developerską i usługi budowlane.

fot.Pozbud

Jako przyczynę niższej sprzedaży okien i drzwi zarząd firmy wskazuje na opóźnienia w pracach budowlanych wynikające z braku ludzi do pracy: „W związku z deficytem siły roboczej, który w ostatnich miesiącach pojawił się w zakresie pracowników branży budowlanej, Zamawiający zmuszeni byli poprzesuwać terminy realizacji swoich inwestycji, opóźniając tym samym terminy montażu na inwestycjach wyprodukowanej przez Grupę stolarki, a tym samym możliwość sfinalizowania przez Grupę zawartych w poprzednich okresach umów długoterminowych na dostawę stolarki wraz z montażem.”

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2019 roku sięgnęły w Pozbudzie poziomu 38,28 mln zł, wobec 36,04 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży stolarki wyniosły w tym czasie 14,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 16,7 mln zł. Przypomnijmy, że na koniec ub. roku firma także zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży i to o 28 proc. Rok 2018 Pozbud zakończył wynikiem 130,4 mln zł w stosunku do 101,5 mln zł w 2017 r. Mimo to sama sprzedaż stolarki była tu o 10 proc. niższa. Wyniki I kwartału br. potwierdzałyby więc, zmniejszający się popyt na te produkty.

Zarząd spółki w segmencie stolarki pokłada jednak nadzieję w rozwoju eksportu. Jak napisał w ostatnim raporcie: „W swoich działaniach w 2019 roku i w najbliższych latach Grupa planuje skupić siły na rozwoju swojego core biznesu, czyli produkcji wyrobów stolarki otworowej drewnianej oraz stolarki otworowej drewniano – aluminiowej. Powyższe będzie możliwe dzięki zwiększonym mocom produkcyjnym uzyskanym dzięki wybudowaniu nowoczesnego zakładu produkcyjnego w Słonawach (zwiększenie mocy produkcyjnych do 10 tys. m kw. z 3,5 tys. m kw., zautomatyzowanie produkcji), jak również dzięki podjętym działaniom marketingowym oraz rozwojowi sieci oddziałów i dystrybutorów na terenie Polski, jak i Europy. Zarząd Emitenta przykłada ogromną wagę do rozwoju dalszej współpracy z partnerami w Stanach Zjednoczonych i tam też upatruje szansy na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Zobacz również

Dynamiczne wzrosty na rynku fasad

Dynamiczne wzrosty na rynku fasad

Według raportów globalny rynek fasad ma się dynamicznie rozwijać. Dużą rolę odegra modernizacja obiektów oraz rosnąca urbanizacja. Nie bez znaczenia będzie również kładzenie dużego nacisku przez inwestorów na wygląd zewnętrzny budynków.

Jezierski z ogromnym wzrostem sprzedaży

Jezierski z ogromnym wzrostem sprzedaży

Jezierski Markowe Okna i Drzwi odnotował niemal 30-procentowy wzrost sprzedaży w porównaniu do roku 2018. Firma notuje wzrost sprzedaży od kilku lat.

Timber Halupczok woli meble od okien

Timber Halupczok woli meble od okien

Timber Halupczok przeszedł restrukturyzację. Firma zamierza się skoncentrować na produkcji mebli, natomiast ograniczyć ofertę okien i drzwi drewnianych.